Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 18091 - vrcholové vedení

ČSN ISO 18091 - Systémy managementu kvality – Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě

Stáhnout normu: ČSN ISO 18091 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2020-10-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:18091:ed-2:v1:en
Třidící znak: 010323
Obor: Jakost
Stav: Platná
Nahlásit chybu

3.1 vrcholové vedení

osoba nebo skupina osob, která vede a řídí organizaci na nejvyšší úrovni

POZNÁMKA 1 k heslu Pro účely tohoto dokumentu je organizací místní samospráva (3.3).

POZNÁMKA 2 k heslu Vrcholové vedení je orgán, který stojí v čele místní samosprávy a realizuje její opatření a dohody. Podle země a kultury se mohou názvy a funkce značně lišit. Mezi typické příklady patří starosta, hejtman kraje, nejvyšší představitel rady obce, primátor, tajemník, ředitel, vedoucí odboru městského úřadu a vedoucí úředník městského úřadu.

POZNÁMKA 3 k heslu Rada obce je orgánem místní samosprávy, jehož postavení upravuje zvláštní zákon. Rada obce se pravidelně volí po komunálních volbách. Obvykle ji tvoří starosta obce, místostarostové, úředníci a správci. Lze ji také označit za místní veřejnoprávní korporaci odpovědnou za řízení zájmů území a jeho obyvatelstva.

[ZDROJ: ISO 9000:2015, 3.1.1, modifikováno – Tři poznámky k heslu byly nahrazeny třemi novými poznámkami k heslu.]

3.1 top management

person or group of people who directs and controls an organization at the highest level

Note 1 to entry: For the purposes of this document, the organization is the local government (3.3).

Note 2 to entry: Top management is the authority that presides over and performs the provisions and agreements of the local government. Titles and functions can vary significantly according to country and culture. Typical examples include mayor, regional governor, head of the local council, municipal president, intendant, director, city manager and city leader.

Note 3 to entry: The local council is the assembly of the local government that is regulated by a specific legislation. The local council is often selected by a local electoral process. It is normally formed of the local mayor, councillors, public servants and trustees. It can also be the local public corporation in charge of managing the interests of a territory and its population.

[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.1.1, modified — The three notes of entry have been replaced with three new notes to entry.]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím