Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) - řízení

ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) - Management inovací - Základy a slovník

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2021-09-01
Třidící znak: 010130
Obor: Pojmy všech oborů a třídění
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.100.01 - Podniková organizace a management obecně
  • 03.100.40 - Výzkum a vývoj
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

3.1.2 řízení


koordinované činnosti pro řízení a kontrolu organizace (3.2.2).


Poznámka 1 k položce: Řízení může zahrnovat stanovení strategií (3.3.4), politik (3.3.2) a cílů (3.3.3) a procesů (3.1.5) k dosažení těchto cílů.


Poznámka 2 k položce: Řízení může zahrnovat vymezení rolí, jmenování pravomocí, přidělování úkolů, stanovení pobídek a odměn a posílení a zapojení lidí.


Poznámka 3 k zadání: Slovo "řízení" někdy označuje lidi, tj. osobu nebo skupinu osob s pravomocí a odpovědností za vedení a kontrolu organizace. Pokud je slovo "management" použito v tomto významu, mělo by být vždy použito s nějakou formou kvalifikátoru, např. s "vrcholovým managementem".


[ZDROJ: ISO 9000:2015, 3.3.3, upraveno přidáním slova "strategie" do poznámky 1 k položce a zjednodušením textu poznámky 3 k položce].

Upozornění: Jedná se pouze o automatický informativní překlad pro pracovní účely, nejde o oficiální překlad ČSN!

3.1.2 management


coordinated activities to direct and control an organization (3.2.2)


Note 1 to entry: Management can include establishing strategies (3.3.4), policies (3.3.2) and objectives (3.3.3) and processes (3.1.5) to achieve those objectives.


Note 2 to entry: Control can include defining roles, appointing authority, assigning tasks, establishing incentives and rewards, and empowering and engaging people.


Note 3 to entry: The word “management” sometimes refers to people, i.e. a person or group of people with authority and responsibility for the conduct and control of an organization. When “management” is used in this sense, it should always be used with some form of qualifier, e.g. “top management”.


[SOURCE: ISO 9000:2015, 3.3.3, modified by adding “strategies” to Note 1 to entry and by simplifying the text of Note 3 to entry.]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím