Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) - inovační strategie

ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) - Management inovací - Základy a slovník

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2021-09-01
Třidící znak: 010130
Obor: Pojmy všech oborů a třídění
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.100.01 - Podniková organizace a management obecně
  • 03.100.40 - Výzkum a vývoj
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

3.3.4.1 inovační strategie


strategie (3.3.4) s ohledem na inovace (3.1.1).


Poznámka 1 k položce: Obecně platí, že inovační strategie je v souladu s celkovou strategií a strategickým směřováním organizace (3.2.2), může být v souladu s inovační vizí (3.3.1.1) a inovační politikou (3.3.2.1) a poskytuje rámec pro stanovení inovačních cílů (3.3.3.1).


Poznámka 2 k položce: Inovační strategie obecně definuje důvody pro zapojení do inovačních aktivit (3.1.4) a inovačních iniciativ (3.6.1) a způsob, jakým mají tyto aktivity přinést hodnotu (3.7.6) pro organizaci a příslušné zainteresované strany (3.2.4).


Poznámka 3 k položce: Inovační strategie může obsahovat rozhodnutí, co se bude dělat, na jaké typy inovací se zaměří, kdo bude zapojen z hlediska zainteresovaných stran, co bude zapotřebí z hlediska zdrojů, struktur a procesů (3.1.5), kdo za to bude zodpovědný, kdy to bude dokončeno a jak budou výsledky monitorovány (3.8.1), měřeny (3.8.2), hodnoceny (3.8.3), chráněny, komunikovány a dokumentovány atd.


Pojmy týkající se znalostí

Upozornění: Jedná se pouze o automatický informativní překlad pro pracovní účely, nejde o oficiální překlad ČSN!

3.3.4.1 innovation strategy


strategy (3.3.4) with regard to innovation (3.1.1)


Note 1 to entry: Generally, the innovation strategy is consistent with the overall strategy and strategic direction of the organization (3.2.2), can be aligned with the innovation vision (3.3.1.1) and innovation policy (3.3.2.1) and provides a framework for the setting of innovation objectives (3.3.3.1).


Note 2 to entry: An innovation strategy generally defines the rationale for engaging in innovation activities (3.1.4) and innovation initiatives (3.6.1) and how those activities are expected to realize value (3.7.6) for the organization and relevant interested parties (3.2.4).


Note 3 to entry: An innovation strategy can include the choices made in terms of what will be done, types of innovations to be focused on, who will be involved in terms of interested parties, what will be required in terms of resources, structures and processes (3.1.5), who will be responsible, when it will be completed, and how results will be monitored (3.8.1), measured (3.8.2), evaluated (3.8.3), protected, communicated and documented etc.


Terms related to knowledge

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím