Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) - audit

ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) - Management inovací - Základy a slovník

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2021-09-01
Třidící znak: 010130
Obor: Pojmy všech oborů a třídění
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.100.01 - Podniková organizace a management obecně
  • 03.100.40 - Výzkum a vývoj
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

3.8.6 audit


systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces (3.1.5) získávání objektivních důkazních informací a jejich objektivní vyhodnocování (3.8.3) s cílem určit, do jaké míry jsou splněna kritéria auditu.


Poznámka 1 k položce: Audit může být interním auditem (první strana) nebo externím auditem (druhá strana nebo třetí strana) a může se jednat o kombinovaný audit (kombinace dvou nebo více oborů).


Poznámka 2 k položce: Interní audit provádí sama organizace (3.2.2) nebo externí strana jejím jménem.


Poznámka 3 k položce: "Důkazy auditu" a "kritéria auditu" jsou definovány v normě ISO 19011.


Poznámka 4 k položce: Jedná se o jeden ze společných termínů a základních definic vysokoúrovňové struktury norem systému managementu ISO. Původní definice byla upravena tak, aby se odstranil efekt kruhovitosti mezi kritérii auditu a důkazy auditu.

Upozornění: Jedná se pouze o automatický informativní překlad pro pracovní účely, nejde o oficiální překlad ČSN!

3.8.6 audit


systematic, independent, and documented process (3.1.5) for obtaining objective evidence and evaluating (3.8.3) it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled


Note 1 to entry: An audit can be an internal audit (first party) or an external audit (second party or third party), and it can be a combined audit (combining two or more disciplines).


Note 2 to entry: An internal audit is conducted by the organization (3.2.2) itself, or by an external party on its behalf.


Note 3 to entry: “Audit evidence” and “audit criteria” are defined in ISO 19011.


Note 4 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the high level structure for ISO management system standards. The original definition has been modified to remove effect of circularity between audit criteria and audit evidence.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím