Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) - objektivní

ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) - Management inovací - Základy a slovník

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2021-09-01
Třidící znak: 010130
Obor: Pojmy všech oborů a třídění
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.100.01 - Podniková organizace a management obecně
  • 03.100.40 - Výzkum a vývoj
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

3.3.3 objektivní


výsledek, kterého má být dosaženo


Poznámka 1 k položce: Cíl může být strategický, taktický nebo operativní.


Poznámka 2 k položce: Cíle se mohou vztahovat k různým oborům (např. finanční cíle, cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí) a mohou se uplatňovat na různých úrovních (např. strategické, celoorganizační, projektové, produktové, iniciativní a procesní (3.1.5)).


Poznámka 3 k položce: Cíl může být vyjádřen i jinak, např. jako zamýšlený výsledek, účel, provozní kritérium, jako inovační cíl (3.3.3.1) nebo použitím jiných slov s podobným významem (např. záměr, cíl nebo cíl).


Poznámka 4 k položce: V kontextu systémů řízení inovací (3.1.3.3) jsou inovační cíle (3.3.3.1) stanoveny organizací (3.2.2) v souladu s inovační strategií (3.3.4.1) a inovační politikou (3.3.2.1) k dosažení konkrétních výsledků.


Poznámka 5 k položce: Jedná se o jeden ze společných termínů a základních definic struktury vysoké úrovně pro normy systému managementu ISO. Původní definice byla upravena přidáním "iniciativy" do poznámky 2 k položce a "inovační strategie" do poznámky 4 k položce.

Upozornění: Jedná se pouze o automatický informativní překlad pro pracovní účely, nejde o oficiální překlad ČSN!

3.3.3 objective


result to be achieved


Note 1 to entry: An objective can be strategic, tactical, or operational.


Note 2 to entry: Objectives can relate to different disciplines (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product, initiative and process (3.1.5)).


Note 3 to entry: An objective can be expressed in other ways, e.g. as an intended outcome, a purpose, an operational criterion, as an innovation objective (3.3.3.1), or by the use of other words with similar meaning (e.g. aim, goal, or target).


Note 4 to entry: In the context of innovation management systems (3.1.3.3), innovation objectives (3.3.3.1) are set by the organization (3.2.2) consistent with the innovation strategy (3.3.4.1) and the innovation policy (3.3.2.1), to achieve specific results.


Note 5 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the high level structure for ISO management system standards. The original definition has been modified by adding “initiative” to Note 2 to entry and “innovation strategy” to Note 4 to entry.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím