Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) - hodnota

ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) - Management inovací - Základy a slovník

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2021-09-01
Třidící znak: 010130
Obor: Pojmy všech oborů a třídění
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.100.01 - Podniková organizace a management obecně
  • 03.100.40 - Výzkum a vývoj
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

3.7.6 hodnota


zisky z uspokojování potřeb a očekávání ve vztahu k použitým zdrojům.


PŘÍKLADY Příjmy, úspory, produktivita, udržitelnost, spokojenost, posílení, zapojení, zkušenosti, důvěra.


Poznámka 1 k položce: Hodnota je relativní a je určena vnímáním organizace (3.2.2) a zainteresovaných stran (3.2.4).


Poznámka 2 k položce: Hodnota může být finanční nebo nefinanční.


Poznámka 3 k položce: Hodnota může být vytvořena, realizována, získána, přerozdělena, sdílena, ztracena nebo zničena.


Poznámka 4 k položce: Hodnota entity (3.2.5) se obecně určuje podle množství jiných entit, za které ji lze směnit.


Poznámka 5 k položce: Slovo "hodnota" se někdy vztahuje k (číselné) jednotce údaje, např. výstupu z měření (3.8.2), a "hodnoty" se někdy vztahují k principům nebo normám chování, např. obsaženým v pojmu kultura (3.2.10). Pokud je "hodnota" použita v těchto významech, měla by být vždy použita s nějakou formou kvalifikátoru, např. s "číselnou hodnotou", nebo by měl být význam zřejmý z kontextu.


Pojmy související s hodnocením

Upozornění: Jedná se pouze o automatický informativní překlad pro pracovní účely, nejde o oficiální překlad ČSN!

3.7.6 value


gains from satisfying needs and expectations, in relation to the resources used


EXAMPLES Revenues, savings, productivity, sustainability, satisfaction, empowerment, engagement, experience, trust.


Note 1 to entry: Value is relative to, and determined by the perception of, the organization (3.2.2) and interested parties (3.2.4).


Note 2 to entry: Value can be financial or non-financial.


Note 3 to entry: Value can be created, realized, acquired, redistributed, shared, lost, or destroyed.


Note 4 to entry: The value of an entity (3.2.5) is generally determined in terms of the amount of other entities for which it can be exchanged.


Note 5 to entry: The word “value” sometimes refers to a (numerical) unit of data, e.g. the output from measurement (3.8.2) and “values” sometimes refers to principles or standards of behaviour, e.g. included in the concept of culture (3.2.10). When “value” is used in these senses, it should always be used with some form of qualifier, e.g. “numerical value” or the meaning should be obvious from the context.


Terms related to assessment

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím