Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) - systém řízení

ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) - Management inovací - Základy a slovník

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2021-09-01
Třidící znak: 010130
Obor: Pojmy všech oborů a třídění
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.100.01 - Podniková organizace a management obecně
  • 03.100.40 - Výzkum a vývoj
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

3.1.3.1 systém řízení


soubor vzájemně propojených nebo vzájemně působících prvků organizace (3.2.2) pro stanovení strategií (3.3.4), politik (3.3.2) a cílů (3.3.3) a procesů (3.1.5) k dosažení těchto cílů.


Poznámka 1 k záznamu: Systém řízení se může týkat jedné disciplíny nebo několika disciplín, např. řízení inovací (3.1.2.1), řízení kvality, finančního řízení nebo environmentálního řízení.


Poznámka 2 k položce: Mezi prvky systému řízení patří struktura organizace, role a odpovědnosti, plánování, podpora a provoz.


Poznámka 3 k položce: Rozsah systému managementu může zahrnovat celou organizaci, konkrétní a určené funkce organizace, konkrétní a určené úseky organizace nebo jednu či více funkcí v rámci skupiny organizací.


Poznámka 4 k položce: To představuje jeden ze společných termínů a základních definic struktury vysoké úrovně pro normy systému managementu ISO. Původní definice byla upravena přidáním slova "strategie" a přidáním příkladů do poznámky 1 k položce, nahrazením slova "systém" slovem "systém řízení" a přidáním slova "podpora" do poznámky 2 k položce.

Upozornění: Jedná se pouze o automatický informativní překlad pro pracovní účely, nejde o oficiální překlad ČSN!

3.1.3.1 management system


set of interrelated or interacting elements of an organization (3.2.2) to establish strategies (3.3.4), policies (3.3.2) and objectives (3.3.3) and processes (3.1.5) to achieve those objectives


Note 1 to entry: A management system can address a single discipline or several disciplines, e.g. innovation management (3.1.2.1), quality management, financial management, or environmental management.


Note 2 to entry: The management system elements include the organization’s structure, roles and responsibilities, planning, support and operation.


Note 3 to entry: The scope of a management system can include the whole of the organization, specific and identified functions of the organization, specific and identified sections of the organization, or one or more functions across a group of organizations.


Note 4 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the high level structure for ISO management system standards. The original definition has been modified by adding “strategies” and by adding examples to Note 1 to entry, by replacing “system” with “management system” and adding “support” to Note 2 to entry.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím