Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) - riziko

ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) - Management inovací - Základy a slovník

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 56000 (by DeepL) (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2021-09-01
Třidící znak: 010130
Obor: Pojmy všech oborů a třídění
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.100.01 - Podniková organizace a management obecně
  • 03.100.40 - Výzkum a vývoj
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

3.2.7 riziko


vliv nejistoty (3.2.6)


Poznámka 1 k položce: Efekt je odchylka (3.8.10) od očekávaného - kladná nebo záporná.


Poznámka 2 k položce: Riziko je často charakterizováno odkazem na potenciální "události" (jak jsou definovány v příručce ISO 73:2009, 3.5.1.3) a "důsledky" (jak jsou definovány v příručce ISO 73:2009, 3.6.1.3) nebo jejich kombinací.


Poznámka 3 k položce: Riziko se často vyjadřuje jako kombinace důsledků události (včetně změn okolností) a související "pravděpodobnosti" (jak je definována v ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1) výskytu.


Poznámka 4 k položce: To představuje jeden ze společných termínů a základních definic vysokoúrovňové struktury norem systému managementu ISO. Definice byla upravena nahrazením původní poznámky 2 k položce samostatnou definicí nejistoty.

Upozornění: Jedná se pouze o automatický informativní překlad pro pracovní účely, nejde o oficiální překlad ČSN!

3.2.7 risk


effect of uncertainty (3.2.6)


Note 1 to entry: An effect is a deviation (3.8.10) from the expected — positive or negative.


Note 2 to entry: Risk is often characterized by reference to potential "events" (as defined in ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3) and "consequences" (as defined in ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3) or a combination of these.


Note 3 to entry: Risk is often expressed in terms of a combination of the consequences of an event (including changes in circumstances) and the associated "likelihood" (as defined in ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1) of occurrence.


Note 4 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions of the high-level structure for ISO management system standards. The definition has been modified by substituting the original Note 2 to entry with a separate definition of uncertainty.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím