Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 10241-2 - model terminologických údajů

ČSN ISO 10241-2 - Terminologická hesla v technických normách – Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel

Stáhnout normu: ČSN ISO 10241-2 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2017-09-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10241:-2:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010500
Obor: Všeobecná terminologie
ICS:
  • 01.020 - Terminologie (principy a koordinace)
  • 01.120 - Normalizace. Obecná pravidla
Stav: Platná
Nahlásit chybu

2.3.5 model terminologických údajů

(management terminologie) pojmová struktura pro uspořádání terminologických údajů, obvykle pro implementaci do systémů pro management databáze; na ní je založeno terminologické heslo (2.3.3), včetně terminologických datových kategorií (ISO 10241-1:2011, 3.1.4) s jejich vlastnostmi a vzájemnými vztahy

POZNÁMKA 1 k heslu V normalizaci terminologie je model terminologických údajů založen na terminologických datových kategoriích uvedených v ISO 10241-1:2011, spolu s jejich vlastnostmi a vzájemnými vztahy. Tento model neodpovídá struktuře technické normy (ISO/IEC Guide 21-1:2005, 3.10) nebo struktuře jiného dokumentu, která je definována v ISO/IEC Guide 21-1 jako „řazení kapitol, článků, odstavců, tabulek, obrázků, příloh“.

POZNÁMKA 2 k heslu Vyžaduje-li to kultura nebo jazyk přejímajícího normotvorného orgánu, je možné jak přidat nebo odebrat terminologické datovékategorie týkající se jazyka nebo kultury, tak přizpůsobit zpracování terminologických údajů (různým provedením v závislosti na potřebách uživatelů, souboru terminologických údajů atd.), aniž by se změnil technický obsah přejímaného terminologického hesla nebo základního modelu terminologických údajů.

2.3.5 terminological data model

(terminology management( conceptual structure for organizing terminological data, typically for implementation in database management systems, on which a terminological entry (2.3.3) is based, including the terminological data categories (ISO 10241-1:2011, 3.1.4) with their properties and inter-relationships

Note 1 to entry: In terminology standardization, the terminological data model is based on the terminological data categories referred to in ISO 10241-1:2011, together with their properties and inter-relationships. It is not equivalent to the structure of a standard (ISO/IEC Guide 21-1:2005, 3.10) or other document, defined in ISO/IEC Guide 21-1 as the “order of the clauses, subclauses, paragraphs, tables, figures, annexes”.

Note 2 to entry: If demanded by the culture or language of the adopting standardizing body, it is possible both to add or delete languageor culture-related terminological data categories and to adapt the presentation of the terminological data (to different renderings depending on user needs, the purpose of the terminological data collection, etc.) without changing the technical content of the adopted terminological entry or its underlying terminological data model.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím