Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 10241-2 - převzetí normalizovaného terminologického hesla

ČSN ISO 10241-2 - Terminologická hesla v technických normách – Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel

Stáhnout normu: ČSN ISO 10241-2 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2017-09-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10241:-2:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010500
Obor: Všeobecná terminologie
ICS:
  • 01.020 - Terminologie (principy a koordinace)
  • 01.120 - Normalizace. Obecná pravidla
Stav: Platná
Nahlásit chybu

2.7.2 převzetí normalizovaného terminologického hesla

(normalizace terminologie) převzetí normalizovaného terminologického hesla (2.3.4) jiným normotvorným orgánem (2.2) s jakýmikoli identifikovanými technickými odchylkami (2.8.3)

POZNÁMKA 1 k heslu Zatímco se přejímání mezinárodní normy týká celého dokumentu, základní principy a pravidla přejímání technických norem platí do značné míry rovněž pro přejímání terminologických hesel. Přejímání terminologických hesel se týká jednotlivých terminologických hesel, pojmů a pojmových systémů a základních prvků terminologických hesel. Druhy přejímaných informací jsou proto odlišné od druhů informací o celých textech technických norem, a procesy přejímání se mohou tudíž lišit.

POZNÁMKA 2 k heslu V praxi může převzetí normalizovaného terminologického hesla zahrnovat „překlad“ normalizovaného terminologického hesla. V normalizaci terminologie se „překlad“ týká vyjádření některých nebo všech textových údajů z normalizovaného terminologického hesla v jazyce přejímajícího normotvorného orgánu, spolu s úpravou textových nebo netextových údajů podle modelu jazykových nebo terminologických údajů přejímajícího normotvorného orgánu.

2.7.2 adoption of a standardized terminological entry

(terminology standardization) taking over of a standardized terminological entry (2.3.4) by another standardizing body (2.2), with any technical deviations (2.8.3) identified

Note 1 to entry: While the adoption of an International Standard concerns the entire document, the basic principles and rules of adopting standards largely apply also to the adoption of terminological entries. The latter concerns individual terminological entries, concepts and concept systems, and the constituent elements of terminological entries. Therefore, the kinds of information to be adopted are different from those of entire standards texts, and the adoption processes might differ accordingly.

Note 2 to entry: In practice, the adoption of a standardized terminological entry can involve “translating” a standardized terminological entry. In terminology standardization, “translating” refers to the expression of some or all of the textual data from a standardized terminological entry in the language of the adopting standardizing body, together with the adaptation of textual or non-textual data to the language or terminological data model of the adopting standardizing body.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím