Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 10241-2 - změna formulace

ČSN ISO 10241-2 - Terminologická hesla v technických normách – Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel

Stáhnout normu: ČSN ISO 10241-2 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2017-09-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10241:-2:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010500
Obor: Všeobecná terminologie
ICS:
  • 01.020 - Terminologie (principy a koordinace)
  • 01.120 - Normalizace. Obecná pravidla
Stav: Platná
Nahlásit chybu

2.8.4 změna formulace

(normalizace terminologie) nahrazení jednotlivých slov nebo frází v regionálně nebo národně normalizovaném terminologickém hesle (2.3.4) synonymy s cílem vyjádřit zvyklosti specifické pro danou doménu, předmět a jazyk v regionu nebo v zemi přejímajícího normotvorného orgánu

PŘÍKLAD Některé anglicky mluvící země používají pro stejné zařízení „lift“, zatímco jiné používají „elevator“.

[ZDROJ: ISO/IEC Guide 21-1:2004, 3.9, modifikováno – Před definici bylo vloženo „(normalizace terminologie(“ a definice byla upravena tak, aby vyjadřovala předmět této části ISO 10241.]

2.8.4 change in wording

(terminology standardization) replacement of single words or phrases in the regionally or nationally standardized terminological entry (2.3.4) by synonyms to reflect domain-, subjectand language-specific conventions in the region or country of the adopting standardizing body

EXAMPLE: Some countries use “lift” whereas others use “elevator” for the same device.

[SOURCE: ISO/IEC Guide 21-1:2004, 3.9, modified – By adding “” in front of the definition and adapting the definition so that it reflects the scope of this part of ISO 10241.]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím