Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 10241-2 - princip zaměnitelnosti

ČSN ISO 10241-2 - Terminologická hesla v technických normách – Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel

Stáhnout normu: ČSN ISO 10241-2 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2017-09-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10241:-2:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010500
Obor: Všeobecná terminologie
ICS:
  • 01.020 - Terminologie (principy a koordinace)
  • 01.120 - Normalizace. Obecná pravidla
Stav: Platná
Nahlásit chybu

2.8.5 princip zaměnitelnosti

(normalizace terminologie) princip, pomocí něhož je cokoli, co je obsaženo v mezinárodně normalizovaném terminologickém hesle (2.3.4) z hlediska technického obsahu (2.8.1), obsaženo v regionálně nebo národně normalizovaném terminologickém hesle a naopak

POZNÁMKA 1 k heslu Dodržování modelu terminologických údajů (2.3.1), jak je stanoveno v ISO 10241-1, usnadňuje naplňování principu zaměnitelnosti.

[ZDROJ: ISO/IEC Guide 21-1:2004, 3.11, modifikováno – Před definici bylo vloženo „(normalizace terminologie)“ a také byla upravena definice a doplněna poznámka 1 k heslu tak, aby vyjadřovala předmět této části ISO 10241.]

2.8.5 vice versa principle

(terminology standardization) principle whereby anything that is contained in an internationally standardized terminological entry (2.3.4) in terms of technical content (2.8.1) is contained in the regionally or nationally standardized terminological entry and vice versa

Note 1 to entry: Adherence to the terminological data model (2.3.1) as provided in ISO 10241-1 facilitates the fulfilment of the vice versa principle.

[SOURCE: ISO/IEC Guide 21-1:2004, 3.11, modified – By adding “(terminology standardization)” in front of the definition as well as adapting the definition and adding Note 1 to entry so that it reflects the scope of this part of 10241.]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím