Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 10241-2 - termín

ČSN ISO 10241-2 - Terminologická hesla v technických normách – Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel

Stáhnout normu: ČSN ISO 10241-2 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2017-09-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10241:-2:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010500
Obor: Všeobecná terminologie
ICS:
  • 01.020 - Terminologie (principy a koordinace)
  • 01.120 - Normalizace. Obecná pravidla
Stav: Platná
Nahlásit chybu

2.6.2 termín

verbální označení (2.6.1) obecného pojmu (ISO 1087-1:2000, 3.2.3) ve specifické doméně (ISO 10241-1:2011, 3.3.1) nebo ve specifickém předmětu (ISO 10241-1:2011, 3.3.2)

POZNÁMKA 1 k heslu Termíny mohou obsahovat písmena a písmenné značky, číslice, matematické značky, typografické a syntaktické znaky (např. interpunkční znaménka, spojovníky a pomlčky, kulaté a hranaté závorky a jiné spojovací a oddělovací znaky), někdy ve znakových stylech (jako jsou např. fonty a tučné písmo, kurziva, tučná kurziva nebo jiné stylové zvyklosti), které se řídí pravidly specifickými pro danou doménu, předmět nebo jazyk.

POZNÁMKA 2 k heslu Termín smí mít varianty, např. pravopisné.

POZNÁMKA 3 k heslu Termíny smějí být i značně složité, složené ze dvou nebo více základů, anebo ze dvou nebo více slov.

POZNÁMKA 4 k heslu Několik termínů vyjadřujících v daném jazyce tentýž pojem jsou synonymní termíny (synonyma). Termíny vyjadřující v různých jazycích tentýž pojem jsou ekvivalentní termíny (ekvivalenty).

[ZDROJ: ISO 10241-1:2011, 3.4.1.1.2]

2.6.2 term

verbal designation (2.6.1) of a general concept (ISO 1087-1:2000, 3.2.3) in a specific domain(ISO 10241-1:2011, 3.3.1) or subject (ISO 10241-1:2011, 3.3.2)

Note 1 to entry: Terms can include letters and letter symbols, numerals, mathematical symbols, typographical signs and syntactic signs (e.g. punctuation marks, hyphens, parentheses, square brackets and other connectors or delimiters) sometimes in character styles (i.e. fonts and bold, italic, bold italic, or other style conventions) governed by domain-, subjector language-specific conventions.

Note 2 to entry: A term may have variants, e.g. different forms of spelling.

Note 3 to entry: Terms may be quite complex, containing two or more roots or two or more words.

Note 4 to entry: Several terms in a given language representing the same concept are synonymous terms (synonyms). Terms in different languages representing the same concept are equivalent terms (equivalents).

[SOURCE: ISO 10241-1:2011, 3.4.1.1.2]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím