Novinky - Strojní zařízení

23. 8. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení (rozpracováno), nová zveřejnění z 2. 8. 2023 L 194/45 (strojní zařízení) budou do databáze postupně zapracována během dalších aktualizací (rozsáhlý dokument 89 stran)
Právní předpisy ES pro strojní zařízení
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2023/1586 (hEN 2. 8. 2023) o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES;
(EU)2023/1586 (hEN 2. 8. 2023) ruší: 2018/C/092/1 (hEN 9. 3. 2018) výjimky viz článek 2, (EU)2019/436 (hEN 19. 3. 2019) výjimky viz článek 3

19. 7. 2023
Právní předpisy ES pro strojní zařízení
doplněna oprava z 4. 7. 2023 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2023/1230 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS;
Právní předpisy ČR pro strojní zařízení
doplněna zákona č. 22/1997 Sb. změna zákonem č. 152/2023 Sb. (použije se od 1. 7. 2023)

21. 6. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

směrnice
č. 2006/42/ES
(znění bez opravy
z 16. 6. 2020)

Směrnice EP a Rady o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES
// změna č. 2014/33/EU ruší článek 24 týkající se výtahů
// bude 14. 1. 2027 zrušena a nahrazena (EU)2023/1230

(EU)2023/1230

Nařízení EP a Rady o strojních zařízeních a o zrušení směrnice EP a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS
// ruší směrnici 2006/42/ES od 14. 1. 2027


26. 5. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

21. 4. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změna - Strojní zařízení

22. 3. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změna - Strojní zařízení
 Právní předpisy ES pro strojní zařízení
doplněno konsolidované znění prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2019/436 (10. 1. 2023) v pdf formátu včetně změny (EU)2023/69

22. 2. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změna - Strojní zařízení
20. 1. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změna - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2023/69 (hEN 10. 1. 2023), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/436, pokud jde o harmonizovanou normu pro jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem;

28. 12. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

22. 11. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
25. 10. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
23. 9. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
23. 8. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
21. 7. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
22. 6. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení
doplněno konsolidované znění prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2019/436 (13. 4. 2022) v pdf formátu
26. 5. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

(EU)2019/436 
(13. 4. 2022)
konsolidované znění v html formátu včetně všech změn

Prováděcí rozhodnutí Komiseo harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES


26. 4. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/621 (hEN 13. 4. 2022), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/436, pokud jde o harmonizované normy pro mobilní domíchávače, jeřáby a jiná strojní zařízení vypracované na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES

22. 3. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

22. 2. 2022 bez změn
28. 1. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

21. 12. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

25. 11. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
26. 10. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

Připravuje se:
COM(2021)202 
final (sk)
Přílohy 1 až 11 (sk)
(revize směrnice 2006/42/ES)

Návrh nařízení EP a Rady o strojních výrobcích
// po schválení nového nařízení by měla být směrnice 2006/42/ES zrušena

doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2021/1813 (hEN 15. 10. 2021), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/436, pokud jde o harmonizované normy pro pozemní zařízení pro letadla, jeřáby, těžební nástroje a jiná strojní zařízení vypracované na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/27

24. 9. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
25. 8. 2021 bez změn
26. 7. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy SR pro strojní zařízení

č. 56/2018 Z.z. ve znění zákona
č. 259/2021 Z.z.

Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
/ změna zákonem č.259/2021 Z.z. se použije od 16. 7. 2021, mimo  čl. VI, který se použije od 1. 5. 2022


22. 6. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
28. 5. 2021 bez změn
21. 4. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

25. 3. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 
(hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
 
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680 
(8. 10. 2019),
změna (EU)2019/1766 
(týká se
harmonizované normy
EN ISO 19085-3:2017),
 (EU)2021/377 *
(hEN 3. 3. 2021)

Prováděcí rozhodnutí Komiseo harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES
* Upozornění: v prováděcím rozhodnutí Komise č. (EU)2021/377 (hEN 3. 3. 2021) je nesprávně uvedena norma EN ISO 19085-9:2020 Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) (ISO 19085-9:2019) místo normy EN ISO 19085-10:2020.
EN ISO 19085-10:2019 Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) nahrazuje EN 1870-19:2013 Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 19: Kotoučové řezné stoly (s a bez posuvného stolu) a pily používané na stavbách.
Položku 83 (tj. EN ISO 19085-9:2020) v příloze I a položku 68 (tj. EN 1870-19:2013) v příloze II prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2021/377 nelze spárovat. Tato informace předána kompetentní osobě na ÚNMZ k řešení.


24. 2. 2021 bez změn
22. 1. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

29. 12. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

23. 11. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy SR pro strojní zařízení
doplněna informace:
Připravuje se: změna a doplnění zákona LP/2020/395
/ stav: vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania od 15. 10. 2020

23. 10. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

24. 9. 2020 bez změn
25. 8. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
 Změny - Strojní zařízení

20. 7. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

23. 6. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení
doplněna oprava z 16. 6. 2020 směrnice EP a Rady č. 2006/42/ES

22. 5. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

21. 4. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

(EU)2019/436
doplněna oprava
českého znění:
prováděcím
rozhodnutím Komise č. (EU)2019/1680 
(8. 10. 2019);
č. (EU)2019/1863
(7. 11. 2019),
změna
č. (EU)2020/480
(hEN 2. 4. 2020
// konsolidované znění (EU)2019/436 bez změny č. (EU)2020/480)

Prováděcí rozhodnutí Komiseo harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES
// harmonizované normy jsou v roce 2019 zveřejňovány novým procesem - více viz aktualita


17. 3. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2006/42/ES včetně změny (EU)2019/1243

20. 2. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

21. 1. 2020 bez změn
18. 12. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

25. 11. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

(EU)2019/436
doplněna oprava
českého znění:
prováděcím
rozhodnutím Komise č. (EU)2019/1680 
(8. 10. 2019);
č. (EU)2019/1863
(7. 11. 2019)

Prováděcí rozhodnutí Komiseo harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES
// harmonizované normy jsou v roce 2019 zveřejňovány novým procesem - více viz aktualita


24. 10. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

(EU)2019/436
doplněna oprava
českého znění:
prováděcím
rozhodnutím Komise č. (EU)2019/1680 
(8. 10. 2019)

Prováděcí rozhodnutí Komiseo harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES
// harmonizované normy jsou v roce 2019 zveřejňovány novým procesem - více viz aktualita


23. 9. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
21. 8. 2019 bez změn
17. 7. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
26. 6. 2019
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

(EU)2019/902

Prováděcí rozhodnutí Komise o opatření přijatém Švédskem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES s cílem zakázat, aby se uváděly na trh nůžkové zvedáky pro vozidla (model TL530LF) vyráběné společností TWA Equipment S.r.l.


25. 5. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

(EU)2019/690

Prováděcí rozhodnutí Komise , týkající se opatření přijatého Švédskem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění na trh větrných turbín modelů SWT–2.3–101 a SWT–3.0–113 a stahují strojní zařízení již uvedená na trh

26. 4. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Pozn: nové zveřejnění o harmonizovaných normách z 19. 3. 2019 (EU)2019/436 (strojní zařízení) vzhledem k novému procesu zveřejňování harmonizovaných norem bylo do konce měsíce do databáze zapracováno, protože vyžadovalo další konfiguraci této databáze

25. 3. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

(EU)2019/436

Prováděcí rozhodnutí Komiseo harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES
// harmonizované normy jsou v roce 2019 zveřejňovány novým procesem - více viz aktualita


19. 2. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

28. 1. 2019 bez změn
19. 12. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

20. 11. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

22. 10. 2018 bez změn

27. 9. 2018 bez změn
27. 8. 2018 bez změn

19. 7. 2018 bez změn
20. 6. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

22. 5. 2018 bez změn
23. 4. 2018 bez změn

16. 3. 2018

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

2018/C/092/1

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Právní předpisy SR pro strojní zařízení

č. 56/2018 Z.z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

č. 264/1999 Z.z.
bude zrušen
1. 4. 2018 zákonem
č. 56/2018 Z.z.

Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ účinnost zákona č. 51/2017 Z.z. od 1. 4. 2017, účinnost čl. I bod 12 od 1. 1. 2018

21. 2. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:

Změny - Strojní zařízení

25. 1. 2018

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

20. 12. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny – Strojní zařízení

21. 11. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny – Strojní zařízení

18. 10. 2017
Právní předpisy ČR pro strojní zařízení
doplněna změna nařízením vlády č. 320/2017 Sb., která nabývá účinnosti 19. 10. 2017

č. 176/2008 Sb.
znění bez změny
č. 320/2017 Sb.

Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
/ změna nařízením vlády č. 320/2017 Sb. nabývá účinnosti 19. 10. 2017


20. 9. 2017  bez změn

18. 8. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

4. 7. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

14. 6. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

2017/C/183/2

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)


24. 5. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

10. 4. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení
Právní předpisy SR pro strojní zařízení
doplněna změna zákona č. 264/199 Z.z. zákonem č. 51/2017 Z.z., platná od 1. 4. 2017, účinnost čl. I bodu 12 je od 1. 1. 2018

8. 3. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

17. 2. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

9. 1. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

19.12. 2016
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

16. 11. 2016
Právní předpisy ES pro strojní zařízení
Posuzování shody strojních zařízení
doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady č. 2006/42/ES o strojních zařízeních včetně poslední opravy z 21. 9. 2016
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení

11. 10. 2016
Právní předpisy ES pro strojní zařízení
doplněna oprava směrnice EP a Rady č. 2006/42/ES o strojních zařízeních
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení (MD)

21. 9. 2016
Právní předpisy ES pro strojní zařízení
doplněno 2016/C/332/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2006/42/ES o strojních zařízeních (tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU)
Přehled harmonizovaných norem pro strojní zařízení
nové zveřejnění z 9. 9. 2016 2016/C/332/1 bude do databáze zapracováno během příští aktualizace
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:

Změny - Strojní zařízení (MD)

17. 8. 2016
Právní předpisy ES pro strojní zařízení
doplněna oprava prováděcího rozhodnutí č. (EU)2016/175 týkajícího se opatření přijatého Španělskem podle směrnice EP a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění typu vysokotlakého čističe na trh
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny – Strojní zařízení (MD)

21. 7.  2016
Posuzování shody strojních zařízení
doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady č. 2006/42/ES o strojních zařízeních (včetně změny 2014/33/EU)
Právní předpisy ES pro strojní zařízení
doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady č. 2006/42/ES o strojních zařízeních (včetně změny 2014/33/EU)
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny – Strojní zařízení (MD)

16. 6. 2016
Právní předpisy ES pro strojní zařízení
doplněno 2016/C/173/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2006/42/ES o strojních zařízeních (tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU)
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:

Změny – Strojní zařízení (MD)

10. 5. 2016
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny – Strojní zařízení (MD)

6. 4. 2016
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení (MD)
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

(EU)2016/382

Prováděcí rozhodnutí Komise týkající se o opatření přijatém Německem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh jeden z typů stroje na odizolování kabelů

(EU)2016/530

Prováděcí rozhodnutí Komise  o opatření přijatém Německem podle směrnice EP a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh jeden typ elektrického generátoru


8. 3. 2016
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

(EU)2016/175

Prováděcí rozhodnutí Komise týkající se opatření přijatého Španělskem podle směrnice EP a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění typu vysokotlakého čističe na trh

doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady č. 2006/42/ES bez  změny 2014/33/EU
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení (MD)

9. 2. 2016
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

2016/C/14/1

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Všechny příslušné předpisy byly zkontrolovány a pokud byly v těchto předpisech příslušné odkazy na harmonizované normy nebo odkazy na harmonizované normy s omezením již zavedeny do nového seznamu harmonizovaných norem, pak byly tyto předpisy vymazány.

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení (MD)

19. 1. 2016 - bez změn
 
18. 12. 2015
Právní předpisy ES pro strojní zařízení

(EU)2015/2182

Prováděcí rozhodnutí Komise o opatření přijatém Německem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh jeden z typů škubacího stroje na drůbež

 
18. 11. 2015
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení (MD)

19. 10. 2015 - bez změn

19. 8. 2015
Právní předpisy ES pro strojní zařízení
doplněny předpisy:

(EU)2015/975

Prováděcí rozhodnutí Komise týkající se opatření přijatého Španělskem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění příklepové vrtačky dovážené do Španělska společností HIDALGO'S GROUP, Španělsko na trh

(EU)2015/1085

Prováděcí rozhodnutí Komise týkající se opatření přijatého Švédskem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění strojů na palivové dřevo Hammars vedklipp 5,5 hk a Hammars vedklipp 7,5 hk vyráběných společností Hammars Verkstad AB na trh

(EU)2015/1194

Prováděcí rozhodnutí Komise o zveřejnění s omezením v Úředním věstníku Evropské unie odkazu na normu EN 12635:2002 +A1:2008 pro vrata podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES

(EU)2015/1159

Prováděcí rozhodnutí Komisetýkající se opatření přijatého Španělskem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění úhlové brusky vyráběné společností Varo, Belgie na trh

(EU)2015/1301

Prováděcí rozhodnutí Komise o zveřejnění odkazu s omezením v Úředním věstníku Evropské unie na normu EN 13241-1:2003 +A1:2011 o vratech podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES v Úředním věstníku Evropské unie

(EU)2015/1377

Prováděcí rozhodnutí Komise o opatření přijatém Švédskem v souladu se směrnicí EP a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění dvou typů řezaček a štípaček palivového dřeva vyráběných společností Bonnet AB na trh

 

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny - Strojní zařízení (MD)

9. 3. 2015
2015/C/054/1 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU)

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení:
Změny v harmonizovaných normách – Strojní zařízení (MD)
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím