Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»O portálu»Portál Uvádení výrobků na trh

Portál Uvádení výrobků na trh

Veřejně přístupný portál Uvádění výrobků na trh, který  na svých stránkách  spouští Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zpracován v Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín za výrazné podpory členů SGP-STANDARD,  přičemž se v jednotlivých kapitolách odkazuje na veřejně přístupné webové stránky a databázové systémy zpracovávané  a aktualizované v rámci jednotlivých úkolů pro ÚNMZ a Českou agenturu pro standardizaci (ČAS).

Tento portál poskytuje veřejně dostupné informace o předpisech a normách  při uvádění výrobků na jednotný evropský trh. Je určen výrobcům patřícím především mezi malé a střední  podnikatele, dále distributorům, dovozcům, certifikačním pracovníkům a dalším expertům zapojeným do procesu posuzování a schvalování výrobků.

1) Usnadňuje rychlou orientaci v předpisech a normách souvisejících s uváděním výrobků na jednotný evropský trh;

2) Vysvětluje podmínky označení CE, požadavky na stanovené výrobky, možnosti vzájemného uznávání a povinnosti hospodářských subjektů;

3) Poskytuje informace o obecné bezpečnosti, ochraně spotřebitele a činnosti a úkolech dozorových orgánů;

4) Obsahuje přehledy norem ČSN, STN EN a ISO  týkajících se systémů managementu;

5) Uvádí obecné informace o normách českých (ČSN), slovenských (STN), evropských (EN), mezinárodních (ISO/IEC), jejich třídění a možnosti vyhledávání, pro zákazníky, kteří mají zakoupenou od Agentury ČAS některou z verzí služby ČSN on-line pro nahlížení do plných textů českých technických norem v pdf (viz verze firmy nebo verze jednotlivci), lze v tomto portále otevírat po přihlášení se do systému plné znění příslušných ČSN;

6) Přehledně třídí informace o harmonizovaných a určených normách včetně jejich vyhledávání;

7) Lze zde nalézt kategorizace amerických norem (ASTM) s možností otevírání jejich náhledů,  odkazy na vyhledávání v databázi německých norem (DIN), atd.;

8) Zajišťuje podrobné informace pro jednotlivé sektory, např. strojírenství, elektrotechnický průmysl, hračky a výrobky pro děti, automobilový průmysl, zdravotnické prostředky, stavební výrobky, obuvnický průmysl, osobní ochranné prostředky, nebezpečné látky, atd.


Poznámka 1: Uživatelé, kteří mají na svém PC sjednanou službu od České agentury pro standardizaci (ČAS) ČSN on-line,  mohou z některých stránek tohot portálu  přímo otevírat citované ČSN. Při otevírání první normy se objeví skript, kde je třeba se přihlásit přihlašovacími údaji obdrženými od ČAS. Po prvním přihlášení  a zaškrtnutí „Příště se již neptat a přímo zobrazovat normy“ bude volba zapsána do cookies a normy lze přímo z této stránky otevírat bez dalšího přihlášení. V případě nesprávného přihlášení je třeba nejprve smazat cookies zde a znovu se přihlásit. Pokud se normy nezobrazují, je třeba upravit zabezpečení PC pro nastavení otevírat za sebou normy nejdříve za 30 s.

Poznámka 2: Jednotlivé sektory jsou propojeny na přehledy harmonizovaných norem umístěné na Informačním portálu - Předpisy a normy.
Pro sektor stavebních výrobků je zde využíváno propojení na rubriky Informačního portálu – Stavební výrobkyVyužíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím