Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Uvádění výrobků na trh

Uvádění výrobků na trh

Výrobci nebo dovozci mohou uvést na trh nebo, stanoví-li tak příslušný předpis, mohou být tyto výrobky uvedeny do provozu jen v případě, že splňuji technické požadavky a je u nich posouzena shoda s postupem stanoveným podle příslušných předpisů, přičemž musí nebo mohou být označeny podle podmínek uvedených v těchto předpisech (označení CEoznačení Ccz nebo označení Csk) a musí k nim být vydáno ES prohlášení o shodě, popřípadě jiný dokument (např. prohlášení o vlastnostech v případě stavebních výrobků).
Principy uvádění výrobků na trh v ČR, SR a EU

Principy uvádění výrobků na trh v ČR, SR a EU

Princip volného pohybu zboží pomocí harmonizace právních předpisů EU, označení CE, vzájemné uznávání.

Nový legislativní rámec (NLF)

Nový legislativní rámec (NLF)

Nový legislativní rámec (NLF - New Legislative Framework) tvoří rámec pro předpisy a normy z harmonizované oblasti (směrnice zpracovávané podle NLF...

Zákon 90/2016 Sb. a novela zákona 22/1997 Sb.

Zákon 90/2016 Sb. a novela zákona 22/1997 Sb.

Nový zákon posuzování shody stanovených výrobků upravuje technické požadavky na výrobky ze sektorů, které jsou na úrovni EU harmonizovány podle zásad ...

Stanovené výrobky

Stanovené výrobky

Definice stanoveného výrobku v ČR a určeného výrobku v SR, principy uvádění na trh v ČR a SR, harmonizovaná a neharmonizovaná oblast.

Harmonizační předpisy EU k NLF

Harmonizační předpisy EU k NLF

V rámci tzv. „aligmentu“ tj. formální přizpůsobení právní úpravy předpisu zásadám nového legislativního rámce (NLF) bez vlivu na samotné technické ...

Nové a připravované předpisy ČR podle NLF

Nové a připravované předpisy ČR podle NLF

V souladu s uplatňováním nového legislativního rámce (NLF) byl připraven nový zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejic...

Nové a připravované předpisy SR podle NLF

Nové a připravované předpisy SR podle NLF

V souladu s uplatňováním nového legislativního rámce (NLF) se také ve Slovenské republice připravuje nová legislativa týkající se uvádění výrobků n...

Povinnosti hospodářských subjektů

Povinnosti hospodářských subjektů

Povinnosti výrobců, dovozců, zplnomocněných zástupců a distributorů při uvádění výrobků na trh.

Označení CE a další označení

Označení CE a další označení

Označení CE se připojuje k výrobkům ze sektorů uvedených v konkrétních harmonizovaných technických specifikacích. Označení CE potvrzuje shodu výrob...

Postupy posuzování shody

Postupy posuzování shody

Stanoví základní pravidla pro posuzování shody stanovených výrobků a vycházejí z přílohy č. II  rozhodnutí EP a Rady č. 768/2008/ES, stejné postupy...

Vzájemné uznávání

Vzájemné uznávání

Principy vzájemného uznávání výrobků při jejich uvádění na trh EU.

Historie uvádění výrobků na trh EU

Historie uvádění výrobků na trh EU

Základem fungujícího vnitřního trhu EU a tím i volného pohybu zboží je odstranění technických překážek obchodu. Tyto překážky byly tvořeny v minulo...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím