Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Uvádění výrobků na trh

Uvádění výrobků na trh

Výrobci nebo dovozci mohou uvést na trh nebo, stanoví-li tak příslušný předpis, mohou být tyto výrobky uvedeny do provozu jen v případě, že splňuji technické požadavky a je u nich posouzena shoda s postupem stanoveným podle příslušných předpisů, přičemž musí nebo mohou být označeny podle podmínek uvedených v těchto předpisech (označení CEoznačení Ccz nebo označení Csk) a musí k nim být vydáno ES prohlášení o shodě, popřípadě jiný dokument (např. prohlášení o vlastnostech v případě stavebních výrobků).
Principy uvádění výrobků na trh

Principy uvádění výrobků na trh

Princip volného pohybu zboží pomocí harmonizace právních předpisů EU, označení CE, vzájemné uznávání.

Nový legislativní rámec (NLF)

Nový legislativní rámec (NLF)

Nový legislativní rámec (NLF - New Legislative Framework) tvoří rámec pro předpisy a normy harmonizované oblasti (směrnice zpracovávané podle NLF) ...

Zákon č. 22/1997 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb.

ZÁKON č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky Zákon č. 22/1997 Sb. (aktuální znění) změna zákonem č.  87/2023 Sb. se použije od 6. 4. 2...

Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody

Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody

Nový zákon posuzování shody stanovených výrobků upravuje technické požadavky na výrobky ze sektorů, které jsou na úrovni EU harmonizovány podle zásad ...

Stanovené výrobky

Stanovené výrobky

Definice stanoveného výrobku v ČR a určeného výrobku v SR, principy uvádění na trh v ČR a SR, harmonizovaná a neharmonizovaná oblast.

Povinnosti hospodářských subjektů

Povinnosti hospodářských subjektů

Povinnosti výrobců, dovozců, zplnomocněných zástupců a distributorů při uvádění výrobků na trh.

Označení CE a další označení

Označení CE a další označení

Označení CE se připojuje k výrobkům ze sektorů uvedených v konkrétních harmonizovaných technických specifikacích. Označení CE potvrzuje shodu výrob...

Postupy posuzování shody

Postupy posuzování shody

Stanoví základní pravidla pro posuzování shody stanovených výrobků a vycházejí z přílohy č. II  rozhodnutí EP a Rady č. 768/2008/ES, stejné postupy...

Vzájemné uznávání

Vzájemné uznávání

Principy vzájemného uznávání výrobků při jejich uvádění na trh EU.

Historie uvádění výrobků na trh EU

Historie uvádění výrobků na trh EU

Základem fungujícího vnitřního trhu EU a tím i volného pohybu zboží je odstranění technických překážek obchodu. Tyto překážky byly tvořeny v minulo...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím