Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Obecná bezpečnost»Systém SOLVIT

Systém SOLVIT

Při problémech na vnitřním trhu EU, které vznikly nesprávnou aplikací práva ES orgánem jiného členského státu se lze obrátit na službu SOLVIT, který tvoří síť tzv. „SOLVIT center" spojených navzájem pomocí speciální internetové databáze pro výměnu informací na vnitřním trhu Unie (IMI), která je spravována Evropskou komisí. V každém členském státě EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu existuje jedno takové centrum. Tato centra vznikla na základě doporučení Komise 2013/461/EU, o zásadách, jimiž se řídí síť SOLVIT. Jedná se o nástroj, který nabízí občanům a podnikatelům z členských států alternativu ke zdlouhavému a mnohdy nákladnému soudnímu řízení anebo ke stížnosti u Evropské komise.

Internetové stránky SOLVIT lze nalézt na stránkách Evropské komise, kde je možné vyplnit formulář k  zadání případu do databáze; dostupné jsou na adrese:

SOLVIT centrum pro ČR bylo zřízeno při Ministerstvu průmyslu a obchodu v Odboru vnitřního trhu a služeb EU: solvit@mpo.cz nebo telefon: +420 224 221 701

Více naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podnikani-v-EU/sluzby-pro-podnikatele-na-vnitrnim-trhu-eu/solvit/default.htm


SOLVIT centrum pro SR
Kontakty na národní SOLVIT centrum, včetně možnosti stáhnout formuláře stížností, lze nalézt zde:
https://ec.europa.eu/solvit/index_sk.htm
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím