Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Uvádění výrobků na trh»Zákon č. 22/1997 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb.

ZÁKON č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Zákon č. 22/1997 Sb. (aktuální znění) změna zákonem č.  87/2023 Sb. se použije od 6. 4. 2023, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
definuje technické požadavky na výrobky, uvedení výrobku na trh, požadavky na akreditaci a autorizaci subjektů pro posuzování shody, technické předpisy a technické normy.

Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb.

Zákon č.
22/1997 Sb. v § 6c umožňuje tzv. "sponzorovaný přístup" k technickým normám v případě, že je v právním předpise uveden výlučný odkaz na technickou normu, tato technická norma stává se závaznou a je stanovena povinnost podle této normy postupovat. Touto právní úpravou však respektuje pravidla evropských a mezinárodních organizacích z ohledem na autorská práva a nezajišťuje veřejnosti zcela bezplatný přístup k technickým normám. Sponzorovaným přístupem je technická norma zakoupena např. státním orgánem. Praktickým příkladem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které uzavřelo a Agenturou ČAS smlouvu o přístupu k  normám pro oblast elektronické fakturace, dále  EK k normám na osobní ochranné prostředky (operační oděvy, masky, roušky, pláště, rukavice) a také Ministerstvo zemědělství sponzoruje normy. Sponzorované normy jsou k dispozici na webu Agentury ČAS Sponzorovaný přístup k vybraným ČSN. Jedná se o službu, která umožňuje přístup zdarma k vybraným normám na základě jednoduché registrace. Zveřejněné ČSN jsou zpřístupněny pouze pro čtení. V případě, že by Agentura ČAS byla zrušena, dostupnost závazných technických norem zajistí ÚNMZ.

Zákonem č. 22/1997 Sb. je v § 19c je v legislativě ustanoveno vydávání Věstníku ÚNMZ, který je publikační sbírkou v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím