Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Dozor nad trhem

Dozor nad trhem

Občané mají právo na odpovídající stupeň ochrany v rámci jednotného trhu, bez ohledu na původ výrobku. Dozor nad trhem je dále důležitý pro hospodářské subjekty, protože pomáhá předcházet nekalé soutěži. Každý členský stát v rámci EU je povinen jmenovat nebo zřídit orgán dozoru nad trhem. Tyto orgány musí mít nezbytné prostředky a pravomoci k vykonávání dozoru, musí zajistit technickou způsobilost a profesionální bezúhonnost svých pracovníků a jednat nezávisle a nediskriminačně s respektováním zásady přiměřenosti. Oznámené subjekty nesmí být ze zásady odpovědné za vykonávání dozoru nad trhem, jelikož se tak předchází střetu zájmů.
Přepisy v ČR, SR a EU pro dozor nad trhem

Přepisy v ČR, SR a EU pro dozor nad trhem

  Horizontálním evropským předpisem pro dozor nad trhem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 pro požadavky na akreditaci a doz...

Úkoly orgánů dozoru

Úkoly orgánů dozoru

Orgán dozoru provádí dozor nad tím, aby stanovené výrobky byly uvedeny na trh a do provozu pouze tehdy, neohrozí-li oprávněný zájem, tj. bezpečnost...

Správní delikty podle zákona o posuzování shody

Správní delikty podle zákona o posuzování shody

Podle zákona č. 90/2016 Sb. je maximální výše pokuty za zvláště závažné porušení povinností pro právnické nebo podnikající fyzické osoby 50 mil. Kč...

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele

V rámci EU platí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU  (ve znění změny směrnice EP a Rady č. (EU)2015/2302 o právech spotřebitelů. Směr...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím