Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Dozor nad trhem

Dozor nad trhem

Občané mají právo na odpovídající stupeň ochrany v rámci jednotného trhu, bez ohledu na původ výrobku. Dozor nad trhem je dále důležitý pro hospodářské subjekty, protože pomáhá předcházet nekalé soutěži. Každý členský stát v rámci EU je povinen jmenovat nebo zřídit orgán dozoru nad trhem. Tyto orgány musí mít nezbytné prostředky a pravomoci k vykonávání dozoru, musí zajistit technickou způsobilost a profesionální bezúhonnost svých pracovníků a jednat nezávisle a nediskriminačně s respektováním zásady přiměřenosti. Oznámené subjekty nesmí být ze zásady odpovědné za vykonávání dozoru nad trhem, jelikož se tak předchází střetu zájmů.
Přepisy  pro dozor nad trhem

Přepisy pro dozor nad trhem

  Horizontálním evropským předpisem pro dozor nad trhem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 pro požadavky na akreditaci a doz...

Úkoly orgánů dozoru

Úkoly orgánů dozoru

Orgán dozoru provádí dozor nad tím, aby stanovené výrobky byly uvedeny na trh a do provozu pouze tehdy, neohrozí-li oprávněný zájem, tj. bezpečnost...

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele

V rámci EU platí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU  (aktuální znění). Směrnice je založena na bázi maximální harmonizace (jednotná p...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím