Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Systémy managementu»20000 Management služeb

Management služeb

Management služeb

Konzultační služby:

Pracovní program norem CEN/TC 381 – Work Programme

Vydané normy CEN/TC 381 – Published Standards


IT služby:

Pracovní program norem ISO/IEC JTC 1/SC 40 – Work Programme

Vydané normy ISO/IEC JTC 1/SC 40 – Published Standards


Zdravotnické služby:

Pracovní program norem CEN/TC 362 – Work Programme

Vydané normy CEN/TC 362 – Published Standardsstav k 1. 1. 2020

Konzultační služby

CEN/TC 381

stav v ČSN
ČSN on-line

stav v STN
e-shop

EN 16114:2011
nahrazena:
EN ISO 20700:2018
Management consultancy services

ČSN EN 16114:2012
nahrazena:
ČSN EN ISO 20700:2019
Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu
(76 3001) (en)

 

STN EN 16114:2012
nahrazena:

STN EN ISO 20700:2019
Návod na služby manažérskeho poradenstva
(96 5021) (en)

 

 

EN ISO 20700:2018
Guidelines for management consultancy services

 

 

ČSN EN ISO 20700:2019

Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu
(76 3001) (en)

STN EN ISO 20700:2019
Návod na služby manažérskeho poradenstva
(96 5021) (en)

IT služby

ISO/IEC JTC 1/SC 40

stav v ČSN
ČSN on-line

stav v STN
e-shop

ISO/IEC 20000-1:2018
Information technology – Service management – Part 1: Service management system requirements
ruší a nahrazuje:
ISO/IEC 20000-1:2011
 

ČSN ISO/IEC 20000-1:2012
Informační technologie - Management služeb - Část 1: Požadavky na systém managementu služeb
(36 9074) (cz) 

STN ISO/IEC 20000-1:2014
Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 1: Požiadavky na systém manažérstva služieb
(36 9788) (sk)


ISO/IEC 20000-2:2019
Information technology — Service management — Part 2: Guidance on the application of service management systems
ruší a nahrazuje:
ISO/IEC 20000-2:2012

ČSN ISO/IEC 20000-2:2013
Informační technologie - Management služeb - Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb
(36 9074) (cz)

STN ISO/IEC 20000-2:2017
Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 2: Pokyny na používanie systémov manažérstva služieb
(36 9788) (sk/en)

ISO/IEC 20000-3:2019
Information technology - Service management – Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC 20000-1
ruší a nahrazuje:
ISO/IEC 20000-3:2012

ČSN ISO/IEC 20000-3:2014
Informační technologie - Management služeb - Část 3: Pokyny pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1
(36 9074) (cz) 

-

ISO/IEC TR 20000-5:2013
Information technology - Service management - Part 5: Exemplar implementation plan for ISO/IEC 20000-1

-

-

ISO/IEC 20000-6:2017
Information technology - Service management - Part 6: Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems

ČSN ISO/IEC 20000-6:2018
Informační technologie - Management služeb - Část 6: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb
(36 9074) (en)

-

ISO/IEC TR 20000-7:2019
Information technology - Service management - Part 7: Guidance on the integration and correlation of ISO/IEC 20000-1:2018 to ISO 9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013

 

 

ISO/IEC TR 20000-9:2015
Information technology - Service management - Part 9: Guidance on the application of ISO/IEC 20000-1 to cloud services

-

-

ISO/IEC 20000-10:2018
Information technology - Service management - Part 10: Concepts and terminology

-

-

ISO/IEC TR 20000-11:2015
Information technology - Service management - Part 11: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1:2011 and service management frameworks: ITIL®

-

-

ISO/IEC TR 20000-12:2016
Information technology - Service management - Part 12: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1:2011 and service management frameworks: CMMI-SVC

Bude nahrazena:
ISO/IEC NP TR 20000-12

-

-

ISO/IEC WD TR 20000-13
Information technology - Service management - Part 13: Guidance on the relationship between ISO/IEC 20000-1:2018 and service management frameworks: COBIT

 

 

ISO/IEC PRF TR 22564-1.2
Information technology - Service management of infrastructure - Part 1: Process reference model (PRM) for data centre services

 

 

ISO/IEC CD TR 30105-6
Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 6: Guidelines on risk management

 

 

ISO/IEC TR 30105-7:2019
Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 7: Exemplar for maturity assessment

 

 

ISO/IEC CD 38503
Information technology - Governance of IT - Assessment of governance of IT

 

 

ISO/IEC 38506:2020
Information technology - Governance of IT - Application of ISO/IEC 38500 to the governance of IT-enabled Investments

 

 

ISO/IEC AWI 38507
Information technology - Governance of IT - Governance implications of the use of artificial intelligence by organizations

 

 

Zdravotnické služby

CEN/TC 362

stav v ČSN
ČSN on-line

stav v STN
e-shop

EN 15224:2016
Quality management systems - EN ISO 9001:2015 for healthcare

ČSN EN 15224:2017
Systémy managementu kvality - EN ISO 9001:2015 pro zdravotní péči
(76 3100) (cz)

STN EN 15224:2018
Systémy manažérstva kvality. Používanie EN ISO 9001: 2015 na zdravotnú starostlivosť
(01 0336) (sk)

CEN/TR 15592:2007
Health services - Quality management systems - Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement

nezavedena

TNI CEN/TR 15592:2008
Zdravotné služby. Systémy manažérstva kvality. Návod na používanie normy EN ISO 9004: 2000 pri zlepšovaní zdravotných služieb
(01 0337) (sk)

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím