Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Obaly»Novinky - Obaly

Novinky - Obaly

k 24. 2. 2023 bez změn

k 23. 1. 2023 bez změn
k 28. 12. 2022 bez změn
k 25. 11. 2022 bez změn
k 26. 10. 2022
Právní předpisy SR pro obaly

č. 347/2019 Z.z.
znění včetně změny
č. 391/2022 Z.z.

Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
/ změna č. 391/2022 Z.z. se použije od 1. 10. 2022


k 26. 9. 2022
Právní předpisy ČR pro obaly
doplněna změna zákona o obalech zákonem č. 244/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (platí od 1. 10. 2022, výjimky
viz článek VIII

k 25. 8. 2022 bez změn
k 22. 7. 2022 bez změn
k 27. 6. 2022
Právní předpisy SR pro obaly

č. 373/2015 Z.z.
(znění včetně
změny vyhláškou
č. 192/2022 Z.z.)

Vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov


k 31. 5. 2022
Právní předpisy SR pro obaly

č. 347/2019 Z.z.
znění včetně změny
č. 161/2022 Z.z.

Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
/ změna č. 161/2022 Z.z. se použije od 17. 5. 2022


k 27. 4. 2022 bez změn
k 24. 3. 2022 bez změn
k 24. 2. 2022 bez změn
k 27. 1. 2022
Právní předpisy SR pro obaly
doplněna změna zákona č. 79/2015 Z.z.:
zákonem č. 518/2021 Z.z. (změna zákonem č. 518/2021 Z.z.Z.z. nastala od 28. 12. 2021)
změna zákonem č. 430/2021 Z.z. se použije viz čl. III

k 22. 12. 2021 bez změn
k 29. 11. 2021 bez změn
k 27. 10. 2021
Právní předpisy ČR pro obaly

č. 477/2001 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
změna zákonem č. 216/2021 Sb. se použije od 1. 3. 2022
změna zákonem č. 277/2019 Sb. se použije od 1. 1. 2023
/ změna zákonem č. 261/2021 Sb. ruší §31 a, použije se od 1. 2. 2022

Právní předpisy SR pro obaly


č. 79/2015 Z.z.
(aktuální znění)
ruší článek I zákona 
č. 119/2010 Z.z.

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ změna zákonem č. 90/2017 Z.z. je platná od 1. 5. 2017 mimo čl. I 14.bodu, který nabývá účinnosti 1. 1. 2018
/ vyhláška MŽP SR č. 91/2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obalech a vyhláška MŽP SR o zálohovaní obalov na nápoje zrušena vyhláškou č. 373/2015 Z.z.
/ změna zákonem č. 292/2017 Z.z. je účinná od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022
/ změna zákonem č. 460/2019 Z.z. je účinná od  1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
/ změny zákonem č. 74/2020 Z.z. a zákonem č. 218/2020 Z.z. vkládají ustanovení:  "Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19"
/ změna zákonem č. 9/2021 Z.z. se použije od 19. 1. 2021
/ změna zákonem č. 46/2021 Z.z. se použije od 6. 2. 2021
/ změna zákonem č. 128/2021 Z.z. se použije od 1. 3. 2022
změna zákonem č. 216/2021 Z.z. se použije od 1. 1. 2023
/ změna zákonem č. 372/2021 Z.z.  se použije od 1. 11. 2021


k 30. 9. 2021 bez změn
k 28. 8. 2021 bez změn
k 28. 7. 2021 bez změn
k 29. 6. 2021 bez změn
k 28. 5. 2021 bez změn
k 26. 4. 2021 bez změn
k 26. 3. 2021 bez změn
k 26. 2. 2021
Právní předpisy ČR pro obaly

č.  641/2004 Sb.
(aktuální znění)
zrušena
k 16. 2. 2021
vyhláškou
č. 30/2021 Sb.

Vyhláška MŽP o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

č. 30/2021 Sb.

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech


k 27. 1. 2021
Posuzování obalů
Právní předpisy ČR pro obaly
doplněno konsolidované znění (ES)1272/2008 (nařízení CLP) v pdf formátu z 14. 11. 2020;
doplněno konsolidované znění nařízení EP a Rady (ES) č. 1223/2009 v pdf formátu z 3. 12. 2020

č. 477/2001 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
// změna zákonem č. 545/2020 Sb. se použije od 1. 1. 2021
// změna zákonem č. 541/2020 Sb. se použije od 1. 1. 2021
// změna zákonem č. 609/2020 Sb. se použije od 1. 1. 2021

Právní předpisy SR pro obaly


č. 79/2015 Z.z.
(aktuální znění)
ruší článek I zákona 
č. 119/2010 Z.z.

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ změna zákonem č. 90/2017 Z.z. je platná od 1. 5. 2017 mimo čl. I 14.bodu, který nabývá účinnosti 1. 1. 2018
/ vyhláška MŽP SR č. 91/2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obalech a vyhláška MŽP SR o zálohovaní obalov na nápoje zrušena vyhláškou č. 373/2015 Z.z.
/ změna zákonem č. 292/2017 Z.z. je účinná od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022
/ změna zákonem č. 460/2019 Z.z. je účinná od  1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
/ změny zákonem č. 74/2020 Z.z. a zákonem č. 218/2020 Z.z. vkládají ustanovení:  "Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19"
/ změna zákonem č. 285/2020 Z.z.  je účinná od 14.10.2020 výj. viz čl. III
/ změna zákonem č. 9/2021 Z.z. se použije od 19. 1. 2021


č. 371/2015 Z.z.
(aktuální znění)

Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
/ změna vyhláškou č. 348/2020 Z.z. má dělenou účinnost viz článek 2

č. 373/2015 Z.z.
(aktuální znění)

Vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
/ změny vyhláškou č. 266/2020 Z.z. nastaly 1. 10. 2020 mimo čl. I čl. I bodov 1 a 2, 4 až 11, které mají účinnosť 1. 1. 2021
/ změny vyhláškou č. 368/2020 Z.z. nastaly 12. 12. 2020
/ změny vyhláškou č. 25/2021 Z.z. se použijí od 26. 1. 2021

k 29. 12. 2020
Právní předpisy ČR pro obaly

Připravuje se:
změna zákona
o obalech

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
nyní stav: Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020

Právní předpisy SR pro obaly

č. 373/2015 Z.z.
(aktuální znění)

Vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
/ změny vyhláškou č. 266/2020 Z.z. nastaly 1. 10. 2020 mimo čl. I čl. I bodov 1 a 2, 4 až 11, které mají účinnosť 1. 1. 2021
/ změny vyhláškou č. 368/2020 Z.z. nastaly 12. 12. 2020


k 25. 11. 2020
Právní předpisy ČR pro obaly

Připravuje se:
změna zákona
o obalech

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
nyní stav: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 11. 2020 a přijal usnesení č. 240, které bylo rozdáno jako tisk 323/2 (schvaluje). Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 11. 2020 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 323/1 (schvaluje). Návrh projednán dne 12. 11. 2020 na 2. schůzi Senátu. Senát návrh zamítl (usnesení č. 26).

Připravuje se: prováděcí předpis

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o obalech
/ návrhem vyhlášky dojde k nahrazení vyhlášky č. 641/2004 Sb.
/ stav: Připomínkové řízení ukončeno 20. 10. 2020.

Právní předpisy SR pro obaly


č. 79/2015 Z.z.
(aktuální znění)
ruší článek I zákona 
č. 119/2010 Z.z.

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ změna zákonem č. 90/2017 Z.z. je platná od 1. 5. 2017 mimo čl. I 14.bodu, který nabývá účinnosti 1. 1. 2018
/ vyhláška MŽP SR č. 91/2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obalech a vyhláška MŽP SR o zálohovaní obalov na nápoje zrušena vyhláškou č. 373/2015 Z.z.
/ změna zákonem č. 292/2017 Z.z. je účinná od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022
/ změna zákonem č. 460/2019 Z.z. je účinná od  1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
/ změny zákonem č. 74/2020 Z.z. a zákonem č. 218/2020 Z.z. vkládají ustanovení:  "Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19"
/ změna zákonem č. 285/2020 Z.z.  je účinná od 14.10.2020 výj. viz čl. III


č. 366/2015 Z.z.
(aktuální znění)

Vyhláška MŽP SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
/ změna vyhláškou č. 317/2020 Z.z.   má účinnost od 15.11.2020,
výj. viz čl. I

 


k 23. 10. 2020
Právní předpisy ČR pro obaly

Připravuje se 
změna zákona
o obalech

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
nyní stav: Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou. Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 323, dokument 323/0

Právní předpisy SR pro obaly

č. 373/2015 Z.z.
(aktuální znění)

Vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
/ změny vyhláškou č. 266/2020 Z.z. nastala 1. 10. 2020 mimo čl. I čl. I bodov 1 a 2, 4 až 11, které mají účinnosť 1. 1. 2021

k 29. 9. 2020 bez změn
k 27. 8. 2020 bez změn
k 2020-07-22
Právní předpisy ČR pro obaly

Připravuje se 
změna zákona
o obalech

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
nyní stav: 2. Čtení – návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 679/9.


k 2020-06-25
Právní předpisy ČR pro obaly

Připravuje se změna zákona
o obalech

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
stav: Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 22. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/5 (pozměňovací návrhy). Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/6 (přerušuje projednávání). Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 19. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/7 (pozměňovací návrhy). Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/8 (doporučuje schválit).

k 2020-05-25 bez  změn
k 2020-04-27

Právní předpisy ČR pro obaly

Připravuje se změna zákona
o obalech

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
stav připravované legislativy: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/4 (doporučuje schválit)


k 2020-03-19
Právní předpisy ČR pro obaly

Připravuje se změna zákona
o obalech

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
stav: Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/1 (přerušuje projednávání). Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/2 (přerušuje projednávání). Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/3 (přerušuje projednávání).


k 2020-02-27
Právní předpisy ČR pro obaly
Související předpisy

Označení

Název

6/2020 Sb. Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

k 2020-01-27

Právní předpisy SR pro obaly

Označení

Název


č. 79/2015 Z.z.
( znění včetně změny
č. 460/2019 Z.z.)
ruší článek I zákona 
č. 119/2010 Z.z.

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ změna zákonem č. 90/2017 Z.z. je platná od 1. 5. 2017 mimo čl. I 14.bodu, který nabývá účinnosti 1. 1. 2018
/ vyhláška MŽP SR č. 91/2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obalech a vyhláška MŽP SR o zálohovaní obalov na nápoje zrušena vyhláškou č. 373/2015 Z.z.
/ změna zákonem č. 292/2017 Z.z. je účinná od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022
/ změna zákonem č. 460/2019 Z.z.

 


k 2019-12-19
Právní předpisy ČR pro obaly

Připravuje se změna zákona o obalech

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
stav: Projednáno vládou dne 9. 12. 2019, viz usnesení č. 859. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 679/0 dne 18. 12. 2019.


k 2019-11-28 bez změn
k 2019-10-31 bez změn

k 2019-09-24 bez změn
k 2019-08-22 bez změn
k 2019-07-18 bez změn
k 2019-06-27 bez změn
k 2019-05-28
Právní předpisy ČR pro obaly

Připravuje se změna zákona o obalech

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Právní předpisy SR pro obaly

Připravuje se:
změna zákona
o odpadoch

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
// stav: medzirezortné pripomienkové konanie do 28. 5. 2019.


k 2019-04-29 bez změn
k 2019-03-26 bez změn
k 2019-02-21 bez změn
k 2019-01-30
Právní předpisy SR pro obaly

č. 366/2015 Z.z.
(aktuální znění)

Vyhláška MŽP SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
/ změna č. 378/2018 Z.z. je účinná od 1. 1. 2019

č. 371/2015 Z.z.
(aktuální znění)

Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
/ změna č. 379/2018 Z.z. je účinná od 1. 1. 2019

č. 373/2015 Z.z.
(aktuální znění)

Vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
/ změna č. 380/2018 Z.z. je účinná od 1. 1. 2019


k 2018-12-20
Právní předpisy SR pro obaly

č. 370/2015 Z.z.

bude zrušena
31. 12. 2018 zákonem
č. 312/2018 Z.z.

Vyhláška MŽP SR o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
// zákon č. 312/2018 Z. z. vložil do zákona č. 79/2015 Z.z. nový § 136a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 370/2015 Z.z.


k 2018-11-23 bez změn
k 2018-10-25 bez změn
k 2018-09-27 bez změn
2018-08-28
Právní předpisy ES pro obaly

94/62/ES

 (en, sk)

včetně změny 2018/852 (en, sk)

Směrnice EP a Rady o obalech a obalových odpadech


k 2018-07-19 bez změn
2018-06-19
Právní předpisy ES pro obaly
2018/852 (en, sk) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852, ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

k 2018-05-25 bez změn
k 2018-04-25
Právní předpisy SR pro obaly
doplněna změna zákona č. 79/2015 Z.z. zákonem č. 106/2018 Z.z.(účinná od 20. 5. 2018)

k 2018-03-21 bez změn
k 2018-02-21
Posuzování obalů
doplněno konsolidované znění z 25. 12. 2017 nařízení EP a Rady č. (EU)1223/2009 o kosmetických přípravcích bez opravy nařízení Komise (EU)2017/2228

k 2018-01-27 bez změn
k 2017-12-12
Posuzování obalů
Právní předpisy ČR pro obaly

č.  641/2004 Sb.
znění bez změny
č. 400/2017 Sb.

Vyhláška MŽP o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
// účinnost vyhlášky č. 400/2017 Sb.  je od 1. 1. 2018


k 2017-11-22
Právní předpisy ČR pro obaly

č.  641/2004 Sb.
připravuje se:
změna vyhlášky

Vyhláška MŽP o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
// účinnost změny vyhlášky je předpokládaná od 1.1.2018.


Právní předpisy SR pro obaly
Vybrané prováděcí předpisy k zákonu o obalech

č. 366/2015 Z.z.
(aktuální znění)
Změna:
č. 246/2017 Z.z.

Vyhláška MŽP SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti


k 2017-10-25
Posuzování obalů
OBALY PRO KOSMETIKU A FARMACII
Obaly pro kosmetiku
doplněno konsolidované znění z 3. 9. 2017 nařízení EP a Rady č. (EU)1223/2009 o kosmetických přípravcích bez změny (EU)2017/745

k 2017-09-25 bez změn
k 2017-08-10 bez změn

k 2017-07-12
Právní předpisy ČR pro obaly
Posuzování obalů
doplněny změny zákona o obalech:

č. 477/2001 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
/ účinnost změny zákonem č. 149/2017 Sb. a zákonem č. 183/2017 Sb.  je od 1. 7. 2017

Vybrané prováděcí předpisy k zákonu o odpadoch
doplněna informace: připravuje se návrh změny a doplnění vyhlášky č. 366/2015 Z.z.: 2017/266/SK Informační systém TRIS (Technical Regulation Information System)

k 2017-06-16 bez změn

k 2017-05-25
Posuzování obalů
Obaly pro kosmetiku
doplněno konsolidované znění změny nařízení EP a Rady č. (EU)1223/2009 o kosmetických přípravcích (z 3. 3. 2017 bez změn: (EU)2017/238(EU)2017/745, změna (EU)2017/238 se použije od 3. 9. 2017, změna (EU)2017/745 se použije od 26. 5. 2020

k 2017-04-24 bez změn

k 2017-03-20
Posuzování obalů
Obaly pro kosmetiku
doplněny změny nařízení EP a Rady č. (EU)1223/2009: (EU)2017/237, (EU)2017/238), změna (EU)2017/237 se použije od 3. 3. 2017 a změna (EU)2017/238 se použije od 3. 9. 2017

k 2017-02-16
Právní předpisy SR pro obaly
Vybrané prováděcí předpisy k zákonu o obalech

č. 373/2015 Z.z.
(aktuální znění)
Změna:
č. 14/2017 Z.z.

Vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
/ účinnost vyhlášky č. 14/2017 Z.z. je od 1. 2. 2017


k 2017-01-18 bez změn
k 2016-12-19 bez změn
k 2016-11-22 bez změn
k 2016-10-31 bez změn
k 2016-09-22 bez změn
k 2016-08-17 bez změn
k 2016-07-22 bez změn
k 2016-06-17 bez změn
k 2016-05-20 bez změn
k 2016-04-19 bez změn
k 2016-03-16 bez změn

k 2016-02-09
Právní předpisy SR pro obaly
od 1. 1. 2016 se zákonem č. 79/2015 Z.z.  ruší zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch
vyhláška MŽP SR č. 91/2011 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obalech a vyhláška MŽP SR o zálohovaní obalov na nápoje zrušena vyhláškou č. 373/2015 Z.z.
doplněny nové předpisy k zákonu č. 79/2015 Z.z.

Označení

Název

č. 366/2015 Z.z.

Vyhláška MŽP SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

č. 365/2015 Z.z.

Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

č. 370/2015 Z.z.

Vyhláška MŽP SR o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a
o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

č. 371/2015 Z.z.

Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

č. 373/2005 Z.z.

Vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov


k 2016-01-13 bez změn
k 2015-12-14 bez změn
k 2015 -11 -19 bez změn
k 2015 -10 -19 bez změn

19. 8. 2015
Právní předpisy ES pro obaly
doplněno aktuální znění včetně změny (EU)2015/720 směrnice EP a Rady 94/62/ES  (en, sk) o obalech a obalových odpadech

15. 5. 2015
Směrnice EP a Rady č. (EU)2015/720, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek

23. 3. 2015
10. 3. 2015 byl uveřejněn dokument COM(2015) 124 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o spotřebu lehkých plastových nákupních tašek.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím