Novinky - Osobní ochranné prostředky

23. 2. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků

Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)
Změny - Osobní ochranné prostředky (uvedené na trh před 20. 4. 2019)
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky
doplněno konsolidované znění prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2020/668 o harmonizovaných normách pro osobní ochranné prostředky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425
včetně změny (EU)2022/2414

20. 1. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků
Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)
Změny - Osobní ochranné prostředky (uvedené na trh před 20. 4. 2019)

28. 12. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků
Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)
Změny - Osobní ochranné prostředky (uvedené na trh před 20. 4. 2019)
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/2414 (hEN 9. 12. 2022), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/668, pokud jde o harmonizované normy týkající se požadavků, zkoušení a značení u filtrů proti částicím pro ochranné prostředky dýchacích orgánů, obecných požadavků na ochranné oděvy, požadavků na ochranné prostředky očí pro squash a na ochranné prostředky očí pro raketbal a squash 57 a požadavků a zkušebních metod u ochranné obuvi proti rizikům ve slévárnách a při svařování a podobných postupech

23. 11. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků
Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)
Změny - Osobní ochranné prostředky (uvedené na trh před 20. 4. 2019)
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky
doplněno konsolidované znění rozhodnutí Komise č. (EU)2020/668 včetně změny (EU)2022/1914

25. 10. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)
Změny - Osobní ochranné prostředky (uvedené na trh před 20. 4. 2019)
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/1914 (hEN 7. 10. 2022), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/668, pokud jde o harmonizované normy pro osobní vztlakové prostředky – plovací pomůcky, záchranné vesty a příslušenství

23. 9. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)

23. 8. 2022 bez změn
22. 7. 2022 bez změn
22. 6. 2022 bez změn
27. 5. 2022 bez změn
26. 4. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)
22. 3. 2022 bez změn
22. 2. 2022 bez změn
31. 1. 2022  bez změn
22. 12. 2021 bez změn
26. 11. 2021 bez změn
26. 10. 2021
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky
doplněno Doporučení Komise č. (EU)2021/1433 o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 (postupně ukončí platnost doporučení Komise (EU) 2020/403)

24. 9. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)

25. 8. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)

27. 7. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky
doplněno: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2021/1201(hEN 21. 7. 2021), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/668, pokud jde o harmonizované normy týkající se chráničů sluchu

23. 6. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)
28. 5. 2021 bez změn
21. 4. 2021 bez změn25. 3. 2021

Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

č. (EU)2020/668
(hEN 19. 5. 2020)
ve znění změny:
(EU)2021/395 
(hEN 5. 3. 2021)

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro osobní ochranné prostředky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425

25. 2. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)
25. 1. 2021 bez změn29. 12. 2020

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:

Změny - Osobní ochranné prostředky (uvedené na trh do 20. 4. 2019)
23. 11. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky (uvedené na trh do 20. 4. 2019)
23. 10. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:

Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)
24. 9. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:

Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)
25. 8. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:

Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)
21. 7. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:

Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)

24. 6. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)

22. 5. 2020
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

č. (EU)2020/668
(hEN 19. 5. 2020)

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro osobní ochranné prostředky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425


22. 4. 2020
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

č. (EU)2020/403   
ve znění opravy

Doporučení Komise o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19

18. 3. 2020 bez změn
21. 2. 2020 bez změn
21. 1. 2020 bez změn
18. 12. 2019 bez změn
25. 11. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
24. 10. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:

Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)
Změny - Osobní ochranné prostředky (uvedené na trh do 20. 4. 2019)

23. 9. 2019 - bez změn
21. 8. 2019

Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

č. (EU)2019/1217 (hEN)

Prováděcí rozhodnutí Komise  o harmonizovaných normách pro osobní vztlakové prostředky – záchranné vesty vypracované na podporu směrnice Rady 89/686/EHS


17. 7. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:

Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)

26. 6. 2019 - bez změn

27. 5. 2019 - bez změn
26. 4. 2019 - bez změn

25. 3. 2019 bez změn

19. 2. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky

Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)

28. 1. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky
Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)

19. 12. 2018 bez změn
21. 11. 2018 bez změn

24. 10. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky

27. 9. 2018 bez změn

27. 8. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky
Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

  2018/C/282/1

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS týkající se osobních ochranných prostředků)
// tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.
// Harmonizované normy, na něž byly zveřejněny odkazy podle směrnice 89/686/EHS, nadále zakládají předpoklad shody pouze s uvedenou směrnicí a pouze do 20. dubna 2019. Tento předpoklad shody podle směrnice 89/686/EHS přestane platit dnem 21. dubna 2019.18. 7. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky

19. 6. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

2018/C/209/3 ve znění opravy
z 26. 6. 2018

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení EP a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
// Toto je druhý seznam odkazů na harmonizované normy zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie podle nařízení EP a Rady (EU) 2016/425.


24. 5. 2018 bez změn
23. 4. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky
Změny - Osobní ochranné prostředky (NLF)  (zvýrazněny pouze změny oproti předchozímu zveřejněn 2017/C/435/2 ke směrnici 89/686/EHS)
Postup posuzování shody OOP
doplněny informace: Nařízení  vlády č. 21/2003 Sb. bylo 21. 4. 2018 zrušeno nařízením vlády č. 63/2018 Sb. Osobní ochranné prostředky, které jsou ve shodě s nařízením vlády č. 21/2003 Sb., mohou být nadále dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh do 20. dubna 2019. Platné certifikáty ES přezkoušení typu a jiné dokumenty vydané notifikovanými osobami podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb. zůstávají v platnosti po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud v nich není stanovena platnost kratší. Notifikované osoby, které byly pověřeny k činnostem při posuzování shody osobních ochranných prostředků stanovených nařízením vlády č. 21/2003 Sb., mohou nadále vykonávat činnost do 20. dubna 2019. Směrnice Rady č. 89/686/EHS byla 21. 4. 2018 zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2016/425 o osobních ochranných prostředcích.
Postup posuzování shody pro OOP podle nového nařízení
Osobní ochranné prostředky (OOP) jsou stanovené výrobky, které od 21. 4. 2018 spadají pod zákon č. 90/2016 Sb. do harmonizované oblasti.
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

č. 89/686/EHS
(aktuální znění)

Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
// byla 21. 4. 2018 zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2016/425, směrnici 89/686/EHS lze používat do 20. dubna 2019

č. (EU)2016/425

Nařízení EP a Rady  o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
// 21. 4. 2018 ruší a nahrazuje směrnici Rady 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně
// Guidance document on the implementation of Article 47 on transitional provisions
// Guidance document on PPE transition from 89/686/EEC to (EU)2016/425

2018/C/113/4

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení EP a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
// Toto je první seznam odkazů na harmonizované normy zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie podle nařízení EP a Rady (EU) 2016/425.

 2018/C/113/3

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS týkající se osobních ochranných prostředků)
// tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.
// Harmonizované normy, na něž byly zveřejněny odkazy podle směrnice 89/686/EHS, nadále zakládají předpoklad shody pouze s uvedenou směrnicí a pouze do 20. dubna 2019. Tento předpoklad shody podle směrnice 89/686/EHS přestane platit dnem 21. dubna 2019.

Právní předpisy ČR pro osobní ochranné prostředky

č. (EU)2016/425

Nařízení EP a Rady o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
// 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně

č. 21/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
// bylo 21. 4. 2018 zrušeno nařízením vlády č. 63/2018 Sb.

č. 63/2018 Sb.

Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
// zrušuje: nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky; nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv;  nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob;  nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů

Právní předpisy SR pro osobní ochranné prostředky

35/2008 Z.z.

NV SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
// bylo 21. 4. 2018  zrušeno nařízením vlády č. 117/2018 Z.z.

č. 117/2018 Z.z.

Nariadenie vlády SR, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
// Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. (EU)2016/425  o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS


16. 3. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky
Právní předpisy ČR pro osobní ochranné prostředky

Připravuje se:
návrh nařízení vlády

 

Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, a nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
/ důvodová zpráva

Právní předpisy SR pro osobní ochranné prostředky
č. 56/2018 Z.z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

č. 264/1999 Z.z.
bude zrušen
1. 4. 2018 zákonem
č. 56/2018 Z.z.

Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ účinnost zákona č. 51/2017 Z.z. od 1. 4. 2017, účinnost čl. I bod 12 od 1. 1. 2018


21. 2. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky

26. 1. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky

k 20. 12. 2017
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

  2017/C/435/2

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS týkající se osobních ochranných prostředků)
// tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.

doplněn pokyn: Guidance document on the implementation of Article 47 on transitional provisions

k 2017-11-22 bez změn

k 2017-10-25
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

2017/C/344/1

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS týkající se osobních ochranných prostředků)
// tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.


k 2017-09-20
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny- Osobní ochranné prostředky

k 2017-08-18 bez změn

k 2017-07-04
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky

k 2017-06-14 bez změn

k 2017-05-24
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky

k 2017-04-10
Právní předpisy SR pro osobní ochranné prostředky
doplněna změna zákona č. 264/199 Z.z. zákonem č. 51/2017 Z.z., platná od 1. 4. 2017, účinnost čl. I bodu 12 je od 1. 1. 2018
doplněno: 2017/C/118/3 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků (zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS týkající se osobních ochranných prostředků) (tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie)

k 2017-03-20
Postup posuzování shody pro OOP podle nového nařízení
Postup posuzování shody OOP
Evropská Komise vydala pro přechodné období pokyn k přechodu OOP ze směrnice 89/686/EHS na nařízení EP a Rady č. (EU)2016/425: "GUIDANCE DOCUMENT ON THE PPE TRANSITION FROM DIRECTIVE 89/686/EEC TO REGULATION (EU) 2016/425"

k 2017-02-13
doplněna nová kapitola:
Postup posuzování shody pro OOP podle nového nařízení
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:

Změny - Osobní ochranné prostředky

k 2017-01-09 bez změn

k 2016-12-08
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky

k 2016-11-16
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky

k 2016-10-31
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny - Osobní ochranné prostředky

k 2016-09-22
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

2016/C/332/2

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS týkající se osobních ochranných prostředků)
// toto nové zveřejnění z 9. 9. 2016 bude do databáze harmonizovaných norem zapracováno během příští aktualizace
// tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie

Přehled harmonizovaných norem pro osobní ochranné prostředky
harmonizované normy se podle zveřejnění 2016/C/332/2 do databáze připravují a budou zapracovány do databáze během příští aktualizace

k 2016-08-17 bez změn
k 2016-07-21 bez změn
k 2016-06-16 bez změn
k 2016-05-10 bez změn

k 2016-04-05
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

č. 89/686/EHS
(aktuální znění)

Směrnice Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků

// bude 21. 4. 2018 zrušena nařízením EP a Rady č. (EU)2016/425

č. (EU)2016/425

 

Nařízení EP a Rady  o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS

// 21. 4. 2018 ruší a nahrazuje směrnici Rady 89/686/EHS


Postup posuzování shody OOP
doplněna pozn.:  směrnice Rady č. 89/686/EHS bude 21. 4. 2018 zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Postupy posuzování shody podle nového nařízení EP a Rady č. (EU)2016/425 budou po zpracování uvedeny v této kapitole. Na trh mohou být dodávány výrobky, které jsou se směrnicí Rady č. 89/686/EHS ve shodě a které byly uvedeny na trh před 21. dubnem 2019. Certifikáty ES přezkoušení typu a rozhodnutí o schválení vydané podle směrnice Rady č. 89/686/EHS zůstávají v platnosti do 21. dubna 2023, pokud jejich platnost neskončí před uvedeným dnem.

Právní předpisy ČR pro osobní ochranné prostředky
doplněno: pro osobní ochranné prostředky budou od 21. 4. 2018 platit tyto právní předpisy:

Označení

Název

č. (EU)2016/425

Nařízení EP a Rady o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS

č. 90/2016 Sb.

Zákon o posuzování shody stanovených výrobků


Právní předpisy SR pro osobní ochranné prostředky
doplněno: pro osobní ochranné prostředky bude od 21. 4. 2018 platit tento právní předpis:

Označení

Název

č. (EU)2016/425

Nařízení EP a Rady o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHSk 2016-03-16
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny – Osobní ochranné prostředky (PPE)

k 2016-02-16 bez změn

k 2016-01-18
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

2015/C/412/3

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS týkající se osobních ochranných prostředků)
Pozor! V novém sdělení 2015/C/412/3 je zveřejněna chybně jako harmonizovaná EN 469:2014. Tato evropská norma však byla zrušena a 15. 1. 2016 byla vydána Oprava - viz 2016/C/14/5, kde byla  jako harmonizovaná zveřejněna správně norma EN 469:2005 Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče. 

2016/C/14/5

Oprava sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)k 2015-12-18
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

(EU)2015/2181

Prováděcí rozhodnutí Komise o zveřejnění odkazu s omezením na normu EN 795:2012 „Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení“ v Úředním věstníku Evropské unie podle nařízení EP a Rady (EU) č. 1025/2012k 2015-11-13 bez změn

k 2015-10-19 bez změn

15. 4. 2015
Oprava sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků

9. 3. 2015
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny – Osobní ochranné prostředky
 
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím