Novinky - Elektrotechnický průmysl

26. 3. 2024
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)

26. 2. 2024
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněna směrnice komise v přenesené pravomoci (EU)2024/232, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmium a olovo v plastových profilech elektrických a elektronických oken a dveří obsahujících recyklovaný tvrdý polyvinylchlorid;
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
nařízení vlády č. 10/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, použije se od 1. 2. 2024
Právní předpisy ČR pro rádiová zařízení
doplněno nařízení vlády č.  26/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů;

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny -Výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (NLF)

 


25.1.2024
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (NLF)

22. 12. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení v určitých mezích napětí - LVD
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2023/2723 (hEN z 13. 12. 2023) o harmonizovaných normách pro elektrická zařízení vypracovaných na podporu směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU z 13. 12. 2023
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněno nařízení Komise v přenesené pravomoci č. (EU)2023/2669 (hEN z 1. 12. 2023) pokud jde o harmonizované normy pro bezdrátová komunikační zařízení používaná v blízkosti ucha nebo v těsné blízkosti lidského těla;

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:

Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)

24. 11. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)

23. 10. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2023/2392 (hEN 4. 10. 2023), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/2191, pokud jde o harmonizované normy pro zařízení buňkové sítě mezinárodních mobilních telekomunikací, přenosové zařízení pro službu digitálního rozhlasového vysílání a služby celosvětového digitálního rozhlasového systému, námořní zařízení pro vyhledávání trosečníků provozovaná na velmi vysokých kmitočtech a družicové pozemské stanice a systémy;
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU v html formátu včetně změny nařízením Komise č. (EU)2023/1717

(EU)2022/30
ve znění
(EU)2023/2444

Nařízení v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice EP a Rady 2014/53/EU, pokud jde o uplatňování základních požadavků uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. d), e) a f) uvedené směrnice (použije se od 1. 8. 2024)
/ nařízení Komise (EU)2023/2444 opravuje datum použitelnosti základních požadavků na rádiová zařízení


Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněno konsolidované znění směrnice Komise v přenesené pravomoci č. (EU)2023/1526 včetně opravy z 27. 7. 2023

Přehledy vybraných skupin STN (podle třídicích znaků) pro výrobky z hlediska EMC
vzhledem ke změně webové stránky ÚNMS byly odkazy na vybrané třídy odpojeny, odkazy na vybrané třídy byly obnoveny
Přehledy vybraných skupin STN (podle třídicích znaků) pro elektrická zařízení v určitých mezích napětí
vzhledem ke změně webové stránky ÚNMS byly odkazy na vybrané třídy odpojeny, odkazy na vybrané třídy byly obnoveny
Přehledy vybraných skupin STN pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
vzhledem ke změně webové stránky ÚNMS byly odkazy na vybrané třídy odpojeny, odkazy na vybrané třídy byly obnoveny
Přehledy vybraných skupin STN (podle třídicích znaků) pro rádiová zařízení
vzhledem ke změně webové stránky ÚNMS byly odkazy na vybrané třídy odpojeny, odkazy na vybrané třídy byly obnoveny


25. 9. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
 doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU v pdf formátu z 1. 9. 2023 bez změny (EU)2023/1437(EU)2023/1526 ve znění opravy 27. 7. 2023;
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněno nařízení Komise v přenesené pravomoci č. (EU)2023/1717, kterým se mění směrnice EP a Rady 2014/53/EU, pokud jde o technické specifikace pro nabíjecí zásuvku a komunikační protokol pro nabíjení pro všechny kategorie nebo třídy rádiových zařízení, která lze nabíjet pomocí kabelového nabíjení;
Právní předpisy SR pro rádiová zařízení
doplněna změna nařízením vlády SR č. 333/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 193/2016 Z.z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 332/2019 Z.z. (použije se od 28. 12. 2024, výjimky viz čl. II)

23. 8. 2023
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněna směrnice Komise v přenesené pravomoci č. (EU)2023/1526 ve znění opravy 27. 7. 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako tepelného stabilizátoru v polyvinylchloridu použitém jako výchozí materiál v čidlech používaných v diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (použije se od 13. 8. 2023);
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněna změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb. nařízením vlády č. 241/2023 Sb. (použije se od 1. 9. 2023)
Právní předpisy ČR pro rádiová zařízení
doplněna změna nařízení vlády č. 426/2016 Sb. nařízením vlády č. 245/2023 Sb.  (má dělenou účinnost viz čl. II)

19. 7. 2023
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněna směrnice Komise v přenesené pravomoci č. (EU)2023/1437, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v převodnících tlaku taveniny určených pro kapilární reometry za určitých podmínek (použije se od 1. 2. 2024)
doplněna zákona č. 22/1997 Sb. změna zákonem č. 152/2023 Sb. (použije se od 1. 7. 2023)

21. 6. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)

26. 5. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení v určitých mezích napětí - LVD
doplněno konsolidované znění (EU)2019/1956 v pdf formátu včetně  změny (EU)2023/600

24. 4. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2023/733, kterým se určují zkušební zařízení Unie pro rádiová zařízení a hračky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020;
doplněna změna zákona č. 90/2016 Sb. zákonem č. 87/2023 Sb. (použije se od 6. 4. 2023)

22. 3. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení v určitých mezích napětí - LVD
doplněno prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2023/600 (hEN 17. 3. 2023), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro topidla pro vytápění místností, svítidla pro akvária, proudové chrániče a bubnové sušičky;
doplněno konsolidované znění prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro ovládací zařízení pro světelné zdroje, svítidla, zařízení pro klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty a zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů v pdf formátu bez změny (EU)2023/600
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU v pdf formátu z 1. 3. 2023 bez změny (EU)2023/171;
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněno nařízení vlády č. 45/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (použije se od 1. 3. 2023);
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
 doplněna vyhláška č. 83/2023 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov(účinnost vyhláškou č. 83/2023 Z.z. viz čl. II)

22. 2. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení v určitých mezích napětí - LVD
doplněno konsolidované znění prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro ovládací zařízení pro světelné zdroje, svítidla, zařízení pro klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty a zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů v html formátu včetně změny (EU)2023/98
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
(EU)2023/171 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v plynových absorpčních tepelných čerpadlech
/ použije se od 1. 9. 2023
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

č. 481/2012 Sb.
aktuální znění
včetně změny

č. 121/2020 Sb.

změny:
č. 391/2016 Sb.
č. 101/2018 Sb.,
č. 146/2019 Sb.,
č. 121/2020 Sb.,
č. 344/2020 Sb.,

č. 334/2021 Sb.
č. 120/2022 Sb.,

č. 45/2023 Sb.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
// účinnost změny č. 391/2016 Sb. od 31. 12. 2016; výjimka viz č. II; novela implementuje směrnici č. 2015/863/EU; rozšiřuje omezení látek DEHP, BBP, DBP a DIBP, které se vztahuje na ZP (zdravotnické prostředky), včetně ZP in vitro a na monitorovací a řídící přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů uvedené na trh od 22. 7. 2021
// Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo upozornění pro výrobce, zplnomocněné zástupce výrobců, dovozce, distributory průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů, že nařízení vlády č. 481/2012 Sb., ve znění změny nařízením vlády č. 391/2016 Sb., se s účinnosti od 22. července 2017 začíná vztahovat i na tuto produktovou podskupinu elektrozařízení.
// změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost, implementuje pět směrnic EU: 2017/1009/EU, 2017/1010/EU, 2017/1011/EU, 2017/1975/EU, 2017/2102/EU. První čtyři směrnice zavádí výjimky ze zákazu nadlimitního obsahu kadmia a olova v elektrozařízeních v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu; poslední směrnice řeší podmínky výjimek pro opětovně použité náhradní díly získané z EEZ, vyjímá nesilniční pojízdné stroje s trakčním pohonem napájené z externího zdroje a píšťalové varhany z oblasti působnosti směrnice 2011/65/EU. Z hlediska Interaktivní databáze legislativních předpisů ČR pro nebezpečné látky ve stavebních výrobcích se jedná o nepodstatnou změnu.

// změna nařízením vlády č. 146/2019 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II 
// změna nařízením vlády č. 121/2020 Sb. se použije od 1. 5. 2020
// změna nařízením vlády č. 344/2020 Sb. implementuje směrnice č. (EU)2020/364, č. (EU)2020/365, č. (EU)2020/366, (EU)2020/360, (EU)2020/361, zavádí nové výjimky ze zákazu obsahu olova, kadmia a šestimocného chromu pro konkrétní aplikace a platnost těchto výjimek omezuje na stanovenou dobu, účinnost od 1. 4. 2021
// nařízení vlády č. 334/2021 Sb. má účinnost od 1. 11. 2021, výjimky viz článek II
// změna nařízením vlády č.  120/2022 Sb. má účinnost od 21. 5. 2022 , výjimky viz čl. II, ukončuje dosavadní výjimky pro používání rtuti ve výbojkách, zavádí nové výjimky pro používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP), butylbenzylftalátu (BBP), dibutylftalátu (DBP) a diisobutylftalátu (DIBP) ve zdravotnických prostředcích
// nařízení vlády č. 45/2023 Sb. se použije od 1. 3. 2023


Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU včetně změny (EU)2022/2380

20. 1. 2023
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)Změna - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení v určitých mezích napětí - LVD
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2023/98 (hEN 11. 1. 2023), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro ovládací zařízení pro světelné zdroje, svítidla, zařízení pro klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty a zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů

28. 12. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněna změna směrnicí EP a Rady č. (EU)2022/2380, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh (použije se od 28. 12. 2024 nebo od 28. 4. 2026, podrobně viz článek 2);
doplněno rozhodnutí Komise č. (EU)2022/2307, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU)2022/179, pokud jde o určení a zpřístupnění kmitočtových pásem 5 150–5 250 MHz, 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz v souladu s technickými podmínkami stanovenými v příloze;
Právní předpisy ČR pro výrobky z hlediska EMC
doplněno nařízení vlády č. 350/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (použije se od 1. 12. 2022)

22. 11. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/2191 (hEN 10. 11. 2022), o harmonizovaných normách pro rádiová zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU (ruší prováděcí rozhodnutí (EU)2020/167 (hEN 6. 2. 2020) a sdělení 2018/C/326/4 (hEN 14. 9. 2018) viz článek 2 a článek 3)

25. 10. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU v pdf formátu z 1. 10. 2022;
doplněna směrnice Komise v přenesené pravomoci č. (EU)2022/1631, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v supravodivých kabelech a vodičích z bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-oxidu a olova v jejich elektrických spojích (použije se od 1. 3. 2023);
doplněna směrnice Komise v přenesené pravomoci č. (EU)2022/1632, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v některých zařízeních pro snímkování pomocí magnetické rezonance (použije se od 1. 3. 2023)

23. 9. 2022
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení v určitých mezích napětí - LVD
doplněno konsolidované znění (EU)2019/1956 v pdf formátu včetně změny (EU)2022/713
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU v html formátu z 1. 10. 2022
doplněny nové změny směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU:
(EU)2022/1632 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v některých zařízeních pro snímkování pomocí magnetické rezonance
/ použije se od 1. 3. 2023
(EU)2022/1631 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v supravodivých kabelech a vodičích z bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-oxidu a olova v jejich elektrických spojích
/ použije se od 1. 3. 2023


23. 8. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení v určitých mezích napětí - LVD
 doplněno konsolidované znění (EU)2019/1956 v html formátu včetně změny (EU)2022/713;
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU v pdf formátu z 1. 7. 2022

21. 7. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)

Změna - Rádiová a telekomunikační koncová zařízení (uvedené na trh před 13. 6. 2017)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)


11. 7. 2022
Právní předpisy ČR pro elektrická zařízení pro určité meze napětí
doplněna
Související legislativa

Označení

Název

č. 250/2021 Sb.

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

 č. 190/2022 Sb.

Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

č. 194/2022 Sb.

Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice


22. 6. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/910 (10. 6. 2022), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1326, pokud jde o harmonizované normy pro elektromagnetickou kompatibilitu spínačů nízkého napětí, odpojovačů, odpínačů a pojistkových kombinací a pro vnější napájecí zdroje pro mobilní telefony
doplněno konsolidované znění prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2019/1326 v pdf formátu bez změny (EU)2022/910 (10. 6. 2022)
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU v html formátu z 1. 7. 2022;
doplněna oprava z 12. 5. 2022 směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/278

26. 5. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení v určitých mezích napětí - LVD
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/713 (hEN 10. 5. 2022), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro spotřebiče pro ohřev kapalin, nabíječe baterií, průtokové ohřívače vody, akumulační topidla pro vytápění místností, toalety, multifunkční sprchové kouty, ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření a ostatní elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí;
 doplněno konsolidované znění (EU)2019/1956 v pdf formátu bez změny (EU)2022/713;
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC
doplněno konsolidované znění prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2019/1326 v html formátu včetně změny (EU)2022/622;
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněna změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb.:  změna nařízením vlády č.  120/2022 Sb. má účinnost od 21. 5. 2022, výjimky viz čl. II; ukončuje dosavadní výjimky pro používání rtuti ve výbojkách, zavádí nové výjimky pro používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP), butylbenzylftalátu (BBP), dibutylftalátu (DBP) a diisobutylftalátu (DIBP) ve zdravotnických prostředcích
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněno konsolidované znění prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2018/1538 v pdf formátu včetně změny (EU)2022/172;
doplněno konsolidované znění prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2020/167 včetně změny (EU)2022/498

26. 4. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/622 (hEN 13. 4. 2022), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1326, pokud jde o harmonizované normy pro elektromagnetickou kompatibilitu vybavení pro měření elektrické energie a jističe pro domácnost a podobné použití
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení v určitých mezích napětí - LVD
doplněno konsolidované znění (EU)2019/1956 v html formátu včetně změny (EU)2022/405 (hEN 10. 3. 2022)
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněno: prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/498 (hEN 29. 3. 2022) kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/167, pokud jde o harmonizované normy pro lavinové tísňové majáky, družicové pozemské stanice a systémy, pozemní pohyblivé pozemské stanice, námořní pohyblivé pozemské stanice, zařízení buňkových sítí IMT, pevné rádiové systémy, vysílače digitální zemské televize, palubní letecké systémy mobilní komunikace, rádiová zařízení provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s, přijímače zvukového vysílání, budiče audio-frekvenčních indukčních smyček, primární dohledové radary a rádiová zařízení TETRA

22. 3. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení v určitých mezích napětí - LVD doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/405 (hEN 10. 3. 2022) kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro krycí desky a krycí pásky, svítidla, elektrická příslušenství, systémy sestavy přípojnic, jističe, elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení a odporová svařovací zařízení;
doplněno konsolidované znění (EU)2019/1956  bez změny (EU)2022/405 (hEN 10. 3. 2022);
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněno:
konsolidované znění prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2018/1538 v html formátu včetně změny prováděcím rozhodnutím Komise č. (EU)2022/172;
konsolidované znění prováděcího rozhodnutí Komise č. 2006/771/ES v html formátu včetně změny prováděcím rozhodnutím Komise č. (EU)2022/180;

č. 2022/371

 

Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 74/2021 ze dne 8. února 2022 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o telekomunikačních zařízeních

 


Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC

č. 2022/374

Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským Společenstvím a spojenými státy americkými č. 77/2022 ze dne 8. února 2022 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

č. 2022/373

Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 76/2021 ze dne 8. února 2022 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

č. 2022/372

Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 75/2021 ze dne 8. února 2022 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

č. 2022/370

Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským Společenstvím a spojenými státy americkými č. 73/2021 ze dne 8. února 2022 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

č. 2022/369

Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 72/2020 ze dne 8. února 2022 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě22. 2. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněno:
prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/179, o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy, jejichž součástí jsou rádiové místní sítě, a o zrušení rozhodnutí 2005/513/ES;
prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2022/173 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1 800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací v Unii a o zrušení rozhodnutí 2009/766/ES;
změna prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2018/1538 prováděcím rozhodnutím Komise č. (EU)2022/172, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1538 o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu v kmitočtových pásmech 874–876 a 915–921 MHz;
změna rozhodnutí č. 2006/771/ES prováděcím rozhodnutím Komise č. (EU)2022/180, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES, pokud jde o aktualizaci harmonizovaných technických podmínek v oblasti užívání rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
(EU)2022/287 Směrnice Komise v přenesené pravomoci , kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v zářivkách pro jiné všeobecné osvětlování a jiné zvláštní účely
/ použije se od 1. 10. 2022
(EU)2022/284 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v dvoupaticových lineárních zářivkách pro všeobecné osvětlování
/ použije se od 1. 10. 2022
(EU)2022/283 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných vysokotlakých sodíkových výbojkách se zlepšeným podáním barev pro všeobecné osvětlení
/ použije se od 1. 10. 2022
(EU)2022/282 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v nelineárních zářivkách s třípásmovým luminoforem
/ použije se od 1. 10. 2022
 (EU)2022/281 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jednopaticových (kompaktních) zářivkách pro zvláštní účely
/ použije se od 1. 10. 2022
(EU)2022/280 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných nízkotlakých výbojkách
/ použije se od 1. 10. 2022
(EU)2022/279 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných výbojkách pro zvláštní účely
/ použije se od 1. 10. 2022
(EU)2022/278 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v halogenidových výbojkách
/ použije se od 1. 10. 2022
(EU)2022/277 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro používání rtuti v jednopaticových (kompaktních) zářivkách pro všeobecné osvětlování < 30 W s životností 20000 h nebo vyšší
/ použije se od 1. 10. 2022
(EU)2022/276 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jednopaticových (kompaktních) zářivkách pro všeobecné osvětlování
/ použije se od 1. 10. 2022
(EU)2022/275 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v jiných vysokotlakých sodíkových výbojkách pro všeobecné osvětlování
/ použije se od 1. 10. 2022
(EU)2022/274 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v zářivkách se studenou katodou a v zářivkách s externí elektrodou pro zvláštní účely
/ použije se od 1. 10. 2022

28. 1. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)

Právní předpisy ES pro elektrická zařízení v určitých mezích napětí - LVD
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU(2021/2273, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro laserová zařízení, systémy elektrického pohonu s nastavitelnou rychlostí, systémy a zařízení výkonových elektronických měničů, svítidla, spínací a řídicí přístroje nízkého napětí, zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) a určitá jiná elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněno:

(EU)2022/30

Nařízení v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice EP a Rady 2014/53/EU, pokud jde o uplatňování základních požadavků uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. d), e) a f) uvedené směrnice (použije se od 1. 8. 2024)


Právní předpisy ČR pro rádiová zařízení
č. 426/2016 Sb.
ve znění změny
č. 499/2021 Sb.

Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
/ transpozice směrnice EP a Rady 2014/53/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES
/ 7. 1. 2017 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 426/2000 Sb.
/ změna č. 499/2021 Sb. se použije od 1. 1. 2022


21. 12. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ČR pro rádiová zařízení

č. 90/2016 Sb.

Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
//  zákonem č. 265/2017 Sb. se mění v oddíle 6 Rádiová zařízení § 46, kde se doplňuje pro účely posuzování shody pojem „uvedení do provozu“ – původní úprava zákona neobsahovala ve zvláštní části zákona o posuzování shody u jednotlivých výrobků definici „uvedení do provozu“.
// změna zákona č.  90/2016 Sb. zákonem č. 265/2017 Sb. nabyla účinnosti 1. září 2017
// Změna zákonem č. 374/2021 Sb. vkládá nový §47a: Interoperabilita automobilových rádiových zařízení a digitálních televizních zařízení

 

 


25. 11. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU (RoHS II) v pdf formátu z 1. 11. 2021
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

směrnice EP a Rady
č. 2011/65/EU
(RoHS II)
konsolidované znění
v pdf formátu
z 1. 11. 2021
bez změn 
(EU(2021/884

(EU)2021/1978
(EU)2021/1979
(EU)2021/1980

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
/ Směrnice 2002/95/ES (RoHS I) byla 3. ledna 2013 a nahrazena směrnicí EP a Rady 2011/65/EU, odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2011/65/EU podle srovnávací tabulky v příloze VIII
/ změna (EU)2015/863 se použije od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2016/1028 se použije od 30. 6. 2021
/ změna (EU)2016/1029 se použije od 15. 7. 2023
/ změna   (EU)2017/2102  se použije od 12. 6. 2019
/ změny: (EU)2018/736 , (EU)2018/737(EU)2018/738(EU)2018/739(EU)2018/740(EU)2018/741(EU)2018/742 se použijí od 1. 7. 2019
// změny: (EU)2019/169(EU)2019/170(EU)2019/171(EU)2019/172, (EU)2019/173(EU)2019/174(EU)2019/175(EU)2019/176(EU)2019/177
se použijí od 1. 3. 2020, změna (EU)2019/178 se použije  od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2019/1845 a změna (EU)2019/1846 se použije od 1. května 2020
/ změny (EU)2020/360(EU)2020/361(EU)2020/365(EU)2020/366 se použijí od 1. 4. 2021
/ změna (EU)2020/364 se použije od 1. 9. 2020
/ změna (EU(2021/647 ve znění opravy (26. 4. 2021) se použije od 1. 11. 2021, upozornění na chybu v překladu správně má být oxid olovičitý (lead dioxide) ne oxid olovnatý!
/ změna (EU)2021/884 se použije od  1. 7. 2022
/ změna 
(EU)2021/1978 se použije od 21. 7. 2021
/ změna (EU)2021/1979 se použije od 21. 7. 2021
/ změna (EU)2021/1980 se použije od 21. 7. 2021


Změny směrnice 2011/65/EU


(EU)2021/1980
Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití bis(2-ethylhexyl)- ftalátu (DEHP) v iontově selektivních elektrodách pro analýzu tělních tekutin a/nebo dialyzátu
/ změna (EU)2021/1980 se použije od 21. 7. 2021

(EU)2021/1979
Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití bis(2-ethylhexyl)- ftalátu (DEHP) v plastových součástech v cívkách pro detektory magnetické rezonance (MRI)
/ změna (EU)2021/1979 se použije od 21. 7. 2021

(EU)2021/1978

Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití bis(2-ethylhexyl)- ftalátu (DEHP), butylbenzylftalátu (BBP), dibutylftalátu (DBP) a diisobutylftalátu (DIBP) v náhradních dílech získaných ze zdravotnických prostředků a používaných k jejich opravě či renovaci
/ změna (EU)2021/1978 se použije od 21. 7. 2021

Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněna změna vyhlášky č. 465/2013 Z.z. vyhláškou č. 391/2021 Z.z. (nabývá účinnost 1. 11. 2021,
výjimka viz čl. II)

26. 10. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)

24. 9. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněna změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb. nařízením vlády č. 334/2021 Sb., má účinnost od 1. 11. 2021, výjimky viz článek II
Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Normy pro posuzování nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních


IEC 62321-9:2021

 

Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 9: Hexabromocyclododecane in polymers by chromatography-mass spectrometry (GC-MS)


IEC 62321-3-3:2021

Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-3: Screening - Polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry using a pyrolyser/thermal desorption accessory (Py/TD‑GC‑MS)


25. 8. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu: 
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC
doplněn konsolidovaný text (EU)2019/1326 včetně (EU)2021/455

26. 7. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu: 
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí doplněno prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu, laboratorní zařízení pro ohřev materiálů, automatická a poloautomatická laboratorní zařízení pro analýzu a jiné účely, elektrická zařízení se jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení, spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření, topidla pro vytápění místností, elektrické žehličky, nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče, napařovače látek, elektromechanické přístroje řídicích obvodů, přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče a určitá jiná elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí
Právní předpisy SR pro pro výrobky z hlediska EMC

č. 56/2018 Z.z.
ve znění zákona
č. 259/2021 Z.z.

Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
/ změna zákonem č. 259/2021 Z.z. se použije od 16. 7. 2021, mimo  čl. VI, který se použije od 1. 5. 2022

Právní předpisy SR pro elektrická zařízení pro určité meze napětí

č. 56/2018 Z.z.ve znění zákona
č. 259/2021 Z.z.

Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
/ změna zákonem č. 259/2021 Z.z. se použije od 16. 7. 2021, mimo  čl. VI, který se použije od 1. 5. 2022


Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněna změna zákona č. 346/2013 Z.z. zákonem č. 259/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněno: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1196, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/167, pokud jde o harmonizované normy pro některá rádiová zařízení týkající se zařízení pro radarové sondování země a zdí, radiofrekvenčních identifikačních zařízení, rádiových zařízení pro drážní systémy Euroloop, zařízení krátkého dosahu založených na síti, bezdrátových průmyslových aplikací a širokopásmového komunikačního rádiového spoje pro lodní a pobřežní instalace

22. 6. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu: 
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněna změna směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU: směrnice Komise v přenesené pravomoci č (EU(2021/884, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o dobu platnosti výjimky pro použití rtuti v otáčecích elektrických konektorech používaných v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání (použije se od  1. 7. 2022)

28. 5. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu: 
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněna změna směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU: směrnice Komise v přenesené pravomoci č. (EU)2021/647, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití některých sloučenin olova a šestimocného chromu v elektrických a elektronických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití (použije se od 1. 11. 2021);
upozornění na chybu v překladu: správně má být oxid olovičitý (lead dioxide) ne oxid olovnatý!

21. 4. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu: 
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněno konslidované znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU v pdf formátu z 1. 4. 2021 včetně změn: (EU)2020/360(EU)2020/361(EU)2020/365(EU)2020/366
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

č. 2021/433

Rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem č. 2/ES/2020 ze dne 11. února 2021 o schválení subjektu posuzování shody podle odvětvové přílohy o telekomunikačních koncových zařízeních a rádiových zařízeních

č. 2021/434 Rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem č. 3/ES/2020 ze dne 11. února 2020 o schválení subjektu posuzování shody podle odvětvové přílohy o telekomunikačních koncových zařízeních a rádiových zařízeních


24. 3. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC

č. (EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny:
(EU)2020/660
(hEN 18. 5. 2020),
  (EU)2020/1630
(hEN 4. 11. 2020),
 (EU)2021/455 
(hEN 16. 3. 2021)

Prováděcí rozhodnutí Komise  o harmonizovaných normách pro elektromagnetickou kompatibilitu vypracovaných na podporu směrnice EP a Rady 2014/30/EU

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text bez (EU)2021/455)


24. 2. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)

22. 1. 2021 bez změn
29. 12. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí
 doplněno prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2020/1779 (hEN 30.11. 2020), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro některé spotřebiče pro domácnost a podobné účely, elektrické napájecí systémy svítidel, svítidla pro nouzové osvětlení, spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace, jističe, bezdotykové koncové spínače, zdroje svařovacího proudu a elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení

23. 11. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)

Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC
doplněn seznam hEN k EMC (11. 11. 2020, z webu EK, není právně závazný);
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1326, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu průmyslových, vědeckých a lékařských zařízení, spotřebičů pro domácnost, elektrického nářadí a podobných přístrojů, elektrických svítidel a podobného zařízení, multimediálních zařízení a spínacích a řídicích přístrojů;
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2020/1562 (hEN 27. 10. 2020), kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/167, pokud jde o harmonizované normy pro některá rádiová zařízení týkající se pokročilých naváděcích a řídicích systémů pozemního pohybu, primárních přehledových radarů, rozhlasových přijímačů, mezinárodních mobilních telekomunikačních zařízení a pevných rádiových systémů;
Právní předpisy SR pro pro výrobky z hlediska EMC
Právní předpisy SR pro elektrická zařízení pro určité meze napětí
doplněna informace:
Připravuje se:změna a doplnění zákona LP/2020/395
/ stav: vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania od 15. 10. 2020

Právní předpisy ČR pro elektrická zařízení pro určité meze napětí
Související připravovaná legislativa

Připravuje se:
zákon o vyhrazených technických zařízeních

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)

Připravuje se: prováděcí předpis

Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti

23. 10. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)

Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2020/1426 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5875–5935 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností a o zrušení rozhodnutí 2008/671/ES

24. 9. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU v pdf formátu z 1. 9. 2020 bez změn: (EU)2020/360(EU)2020/361(EU)2020/365(EU)2020/366;
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
k vyhlášce č. 465/2013 Z.z. doplněna změna vyhláškou č. 232/2020 Z.z., účinnost vyhlášky č. 232/2020 Z.z. viz článek II;

25. 8. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:

Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2020/1146, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro některé spotřebiče pro domácnost, tepelné pojistky, zařízení v kabelových sítích pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby, jističe, zařízení pro zhášení oblouku a obloukové svařování, instalační spojky určené k trvalému spojení v pevné instalaci, transformátory, tlumivky, napájecí zdroje a jejich kombinace, systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením, kabelové vázací spony a vedení kabelů, přístroje řídicích obvodů, spínací ústrojí, nouzové osvětlení, elektronické obvody používané ve svítidlech a výbojové světelné zdroje (hEN 3. 8. 2020);

doplněna oprava č. (EU)2020/1146 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2020/1146, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro některé spotřebiče pro domácnost, tepelné pojistky, zařízení v kabelových sítích pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby, jističe, zařízení pro zhášení oblouku a obloukové svařování, instalační spojky určené k trvalému spojení v pevné instalaci, transformátory, tlumivky, napájecí zdroje a jejich kombinace, systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením, kabelové vázací spony a vedení kabelů, přístroje řídicích obvodů, spínací ústrojí, nouzové osvětlení, elektronické obvody používané ve svítidlech a výbojové světelné zdroje (6. 8. 2020);

Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněna změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb.  nařízením vlády č. č. 344/2020 Sb., změna nařízením vlády č. 344/2020 Sb. implementuje směrnice č. (EU)2020/364, č. (EU)2020/365, č. (EU)2020/366, (EU)2020/360, (EU)2020/361, zavádí nové výjimky ze zákazu obsahu olova, kadmia a šestimocného chromu pro konkrétní aplikace a platnost těchto výjimek omezuje na stanovenou dobu, účinnost od 1. 4. 2021
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU v html formátu z 1. 9. 2020 bez změn: (EU)2020/360(EU)2020/361(EU)2020/365(EU)2020/366;


20. 7. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

IEC 62321-3-2:2020 
ruší a nahrazuje:
IEC 62321-3-2:2013

Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-2: Screening - Fluorine, bromine and chlorine in polymer and electronics by combustion-ion chromatography (C-IC)

IEC 62321-10:2020

Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 10: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in polymers and electronics by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

Připravuje se
změna vyhlášky
č. 465/2013 Z.z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
stav:
Medzirezortné pripomienkové konanie do 27. 7. 2020

24. 6. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)

22. 5. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC

č. (EU)2019/1326 (hEN)
změna:
č. (EU)2020/660
(hEN 18. 5. 2020)

Prováděcí rozhodnutí Komise  o harmonizovaných normách pro elektromagnetickou kompatibilitu vypracovaných na podporu směrnice EP a Rady 2014/30/EU

č. (EU)2020/660

Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1326, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu elektromechanických stykačů a spouštěčů motorů, zařízení pro zhášení oblouku, rozvodnic určených k provozování laiky a manipulačních vozíků

Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
2011/65/EU
(RoHS II)
konsolidované znění v pdf formátu z 1. 5. 2020
bez změn
 (EU)2020/360, (EU)2020/361, (EU)2020/364, (EU)2020/365, (EU)2020/366

 

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Směrnice 2002/95/ES (RoHS I) byla 3. ledna 2013 a nahrazena směrnicí EP a Rady 2011/65/EU, odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2011/65/EU podle srovnávací tabulky v příloze VIII

/ změna (EU)2015/863 se použije od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2016/1028 se použije od 30. 6. 2021
/ změna (EU)2016/1029 se použije od 15. 7. 2023
/ změna   (EU)2017/2102  se použije od 12. 6. 2019
/ změny: (EU)2018/736 , (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742 se použijí od 1. 7. 2019
// změny: (EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177
se použijí od 1. 3. 2020, změna (EU)2019/178 se použije  od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2019/1845 a změna (EU)2019/1846 se použije od 1. května 2020
/ změny (EU)2020/360, (EU)2020/361, (EU)2020/365, (EU)2020/366 se použijí od 1. 4. 2021
/ změna (EU)2020/364 se použije od 1. 9. 2020

Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

(EU)2020/167
(hEN 6. 2. 2020)
změna:
č. (EU)2020/553
(hEN 22. 4. 2020)

Prováděcí rozhodnutí Komise  o harmonizovaných normách pro rádiová zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU

č. (EU)2020/553

Prováděcí rozhodnutí Komise , kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU)2020/167, pokud jde o harmonizované normy pro určitá zařízení buňkových sítí IMT


21. 4. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

2011/65/EU
(RoHS II)
konsolidované znění v pdf formátu z 1. 3. 2020
bez změn
(EU)2019/1845, (EU)2019/1846
ve znění opravy (EU)2019/1846
z 12. 12. 2019, (EU)2020/360, (EU)2020/361, (EU)2020/364, (EU)2020/365, (EU)2020/366
 


 

 

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

// Směrnice 2002/95/ES (RoHS I) byla 3. ledna 2013 a nahrazena směrnicí EP a Rady 2011/65/EU, odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2011/65/EU podle srovnávací tabulky v příloze VIII.

// Změny směrnice nebudou implementovány v ČR vzhledem k ustanovení § 4 odst. 3 nařízení vlády č. 481/2012 Sb. ve znění změny č. 391/2016 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických, v ČR mají bezprostřední účinek.
/ změny (EU)2020/360, (EU)2020/361, (EU)2020/365, (EU)2020/366 se použijí od 1. 4. 2021
/ změna (EU)2020/364 se použije od 1. 9. 2020

Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)č. 465/2013 Z.z.
(aktuální znění bez  změny vyhláškou
č. 203/2019 Z.z. a
č. 88/2020 Z.z.)

 

Vyhláška MŽP SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
// změna vyhláškou č. 104/2019 Z.z. se použije od 1. 7. 2019
// účinnost vyhlášky č. 203/2019 Z.z. viz čl. II
// změna vyhláškou č. 88/2020 Z.z. nastane 1. 5. 2020
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

č. 481/2012 Sb.
aktuální znění bez změny
č. 121/2020 Sb.

změny:
č. 391/2016 Sb.
č. 101/2018 Sb.,
č. 146/2019 Sb.,
č. 121/2020 Sb.)

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
// účinnost změny č. 391/2016 Sb. od 31. 12. 2016; výjimka viz č. II; novela implementuje směrnici č. 2015/863/EU; rozšiřuje omezení látek DEHP, BBP, DBP a DIBP, které se vztahuje na ZP (zdravotnické prostředky), včetně ZP in vitro a na monitorovací a řídící přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů uvedené na trh od 22. 7. 2021
// Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo upozornění pro výrobce, zplnomocněné zástupce výrobců, dovozce, distributory průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů, že nařízení vlády č. 481/2012 Sb., ve znění změny nařízením vlády č. 391/2016 Sb., se s účinnosti od 22. července 2017 začíná vztahovat i na tuto produktovou podskupinu elektrozařízení.
// změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost, implementuje pět směrnic EU: 2017/1009/EU, 2017/1010/EU, 2017/1011/EU, 2017/1975/EU, 2017/2102/EU. První čtyři směrnice zavádí výjimky ze zákazu nadlimitního obsahu kadmia a olova v elektrozařízeních v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu; poslední směrnice řeší podmínky výjimek pro opětovně použité náhradní díly získané z EEZ, vyjímá nesilniční pojízdné stroje s trakčním pohonem napájené z externího zdroje a píšťalové varhany z oblasti působnosti směrnice 2011/65/EU. Z hlediska Interaktivní databáze legislativních předpisů ČR pro nebezpečné látky ve stavebních výrobcích se jedná o nepodstatnou změnu.
// změna nařízením vlády č. 146/2019 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II 
// změna č. 121/2020 Sb. se použije od 1. 5. 2020

18. 3. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC

č. 2020/222

Rozhodnutí č. 67/2019 smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 5. února 2020 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

č. 2020/223 Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 68/2019 ze dne 5. února 2020 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě
č. 2020/224 Rozhodnutí č. 69/2019 smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 5. února 2020 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě
č. 2020/225 Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 70/2019 ze dne 5. února 2020 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě
č. 2020/226 Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 71/2019 ze dne 5. února 2020 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
2011/65/EU
(RoHS II)
konsolidované znění v pdf formátu z 22. 7. 2019
bez změn (EU)2019/169
(EU)2019/170
(EU)2019/171
(EU)2019/172, (EU)2019/173
(EU)2019/174
(EU)2019/175
(EU)2019/176
(EU)2019/177
(EU)2019/1845
(EU)2019/1846  ve znění opravy (EU)2019/1846
z 12. 12. 2019,
(EU)2020/360, (EU)2020/361, (EU)2020/364, (EU)2020/365, (EU)2020/366

 

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Směrnice 2002/95/ES (RoHS I) byla 3. ledna 2013 a nahrazena směrnicí EP a Rady 2011/65/EU, odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2011/65/EU podle srovnávací tabulky v příloze VIII

/ změna (EU)2015/863 se použije od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2016/1028 se použije od 30. 6. 2021
/ změna (EU)2016/1029 se použije od 15. 7. 2023
/ změna   (EU)2017/2102  se použije od 12. 6. 2019
/ změny: (EU)2018/736 , (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742 se použijí od 1. 7. 2019
// změny: (EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177
se použijí od 1. 3. 2020, změna (EU)2019/178 se použije  od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2019/1845 a změna (EU)2019/1846 se použije od 1. května 2020
/ změny (EU)2020/360, (EU)2020/361, (EU)2020/365, (EU)2020/366 se použijí od 1. 4. 2021
/ změna (EU)2020/364 se použije od 1. 9. 2020

(EU)2020/360 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k některým měřením vodivosti
/ změny (EU)2020/360 se použije od 1. 4. 2021
(EU)2020/361 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v chladicích systémech z uhlíkové oceli
/ změna (EU)2020/361 se použije od 1. 4. 2021
(EU)2020/364 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v některých snímačích videokamer odolných vůči záření
/ změna (EU)2020/364 se použije od 1. 9. 2020
(EU)2020/365 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů používaných v některých ručně držených spalovacích motorech
/ změna (EU)2020/365 se použije od 1. 4. 2021
(EU)2020/366 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako tepelného stabilizátoru v polyvinylchloridu používaném v některých diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro pro rozbor krve a jiných tělních tekutin a tělních plynů
/ změna (EU)2020/366 se použije od 1. 4. 2021
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

Připravuje se změna vyhlášky č. 465/2013 Z.z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z.z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov
stav: v
yhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania od 4. 3. 2020

20. 2. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II) 
doplněna informace o připravované změně: *změna nařízení vlády č. 481/2012 Sb
* připravovaná změna nařízení vlády zavádí nové výjimky ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek: bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) a olova, implementuje směrnice č. (EU)2019/1845 a č. (EU)2019/1846, výjimky by měly platit do 21. 6. 2024, stav: Připomínkové řízení ukončeno 13. 2. 2020
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

(EU)2020/167
(hEN 6. 2. 2020)

Prováděcí rozhodnutí Komise  o harmonizovaných normách pro rádiová zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU


20. 1. 2020
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)

18. 12. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)

Právní předpisy ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí

(EU)2019/1956
(hEN 27. 11. 2019)

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU


Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

2011/65/EU
(RoHS II)
konsolidované znění v pdf formátu z 22. 7. 2019
bez změn (EU)2019/169
(EU)2019/170
(EU)2019/171
(EU)2019/172, (EU)2019/173
(EU)2019/174
(EU)2019/175
(EU)2019/176
(EU)2019/177
(EU)2019/1845
(EU)2019/1846  ve znění opravy (EU)2019/1846
z 12. 12. 2019

 

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Směrnice 2002/95/ES (RoHS I) byla 3. ledna 2013 a nahrazena směrnicí EP a Rady 2011/65/EU, odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2011/65/EU podle srovnávací tabulky v příloze VIII

/ změna (EU)2015/863 se použije od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2016/1028 se použije od 30. 6. 2021
/ změna (EU)2016/1029 se použije od 15. 7. 2023
/ změna   (EU)2017/2102  se použije od 12. 6. 2019
/ změny: (EU)2018/736 , (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742 se použijí od 1. 7. 2019
// změny: (EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177
se použijí od 1. 3. 2020, změna (EU)2019/178 se použije  od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2019/1845 a změna (EU)2019/1846 se použije od 1. května 2020


25. 11. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy SR pro pro výrobky z hlediska EMC

č. 127/2016 Z.z.
ve znění změny
č. 331/2019 Z.z.

Nariadenie SR o elektromagnetickej kompatibilite
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 194/2005 Z.z.
// změna č. 331/2019 Z.z. se použije od 1. 11. 2019


Právní předpisy SR pro elektrická zařízení pro určité meze napětí 


č. 148/2016 Z.z.
ve znění změny č.
325/2019 Z.z.

Nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády SR č. 308/2004 Z.z.
/ změna č. 325/2019 Z.z. se použije od 1 .11. 2019

Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
2011/65/EU
(RoHS II)
konsolidované znění v pdf formátu z 22. 7. 2019
bez změn (EU)2019/169
(EU)2019/170
(EU)2019/171
(EU)2019/172, (EU)2019/173
(EU)2019/174
(EU)2019/175
(EU)2019/176
(EU)2019/177
(EU)2019/1845
(EU)2019/1846

 

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Směrnice 2002/95/ES (RoHS I) byla 3. ledna 2013 a nahrazena směrnicí EP a Rady 2011/65/EU, odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2011/65/EU podle srovnávací tabulky v příloze VIII

/ změna (EU)2015/863 se použije od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2016/1028 se použije od 30. 6. 2021
/ změna (EU)2016/1029 se použije od 15. 7. 2023
/ změna   (EU)2017/2102  se použije od 12. 6. 2019
/ změny: (EU)2018/736 , (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742 se použijí od 1. 7. 2019
// změny: (EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177
se použijí od 1. 3. 2020, změna (EU)2019/178 se použije  od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2019/1845 a změna (EU)2019/1846 se použije od 1. května 2020


 (EU)2019/1845 Směrnice Komise v přenesené pravomoci,  kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v některých pryžových dílech používaných v motorech
// použije se od 1. 5. 2020
(EU)2019/1846 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech
// použije se od 1. 5. 2020
Právní předpisy SR pro rádiová zařízení

č. 193/2016 Z.z.
ve znění změny
č. 332/2019 Z.z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
// zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia
/ změna č. 332/2019 Z.z. se použije od 1. 11. 2019


24. 10. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

 2006/771/ES
znění včetně změny 
č. (EU)2019/1345

Rozhodnutí Komise o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu


23. 9. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněna změna rozhodnutí Komise č. 2006/771/ES prováděcím rozhodnutím Komise č. (EU)2019/1345, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES s cílem aktualizovat harmonizované technické podmínky v oblasti užívání rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu

21. 8. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC

č. (EU)2019/1326 (hEN)

Prováděcí rozhodnutí Komise  o harmonizovaných normách pro elektromagnetickou kompatibilitu vypracovaných na podporu směrnice EP a Rady 2014/30/EU

Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/ES v pdf formátu z 27. 6. 2019 bez změn:  (EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

2011/65/ES
(RoHS II znění
z 22. 7. 2019)
(sk) (en)

bez změn:
(EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177(EU)2019/178

 

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Směrnice 2002/95/ES (RoHS I) byla 3. ledna 2013 a nahrazena směrnicí EP a Rady 2011/65/EU, odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2011/65/EU podle srovnávací tabulky v příloze VIII

/ změna (EU)2015/863 se použije od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2016/1028 se použije od 30. 6. 2021
/ změna (EU)2016/1029 se použije od 15. 7. 2023
/ změna   (EU)2017/2102  se použije od 12. 6. 2019
/ změny: (EU)2018/736 , (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742 se použijí od 1. 7. 2019
// změny: (EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177
se použijí od 1. 3. 2020, změna (EU)2019/178 se použije  od 22. 7. 2019

Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

č. 2006/771/ES
znění bez změny 
č. (EU)2019/1345

Rozhodnutí Komise o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu17. 7. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

č. 465/2013 Z.z.
(aktuální znění bez  změny vyhláškou č. 203/2019 Z.z.)

Vyhláška MŽP SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
//změna vyhláškou č. 104/2019 Z.z. se použije od 1. 7. 2019
// účinnost vyhlášky č. 203/2019 Z.z. viz čl. II


26. 6. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

č. 481/2012 Sb.
změny:
č. 391/2016 Sb.
č. 101/2018 Sb.,
č. 146/2019 Sb.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
// účinnost změny č. 391/2016 Sb. od 31. 12. 2016; výjimka viz č. II; novela implementuje směrnici č. 2015/863/EU; rozšiřuje omezení látek DEHP, BBP, DBP a DIBP, které se vztahuje na ZP (zdravotnické prostředky), včetně ZP in vitro a na monitorovací a řídící přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů uvedené na trh od 22. 7. 2021
// Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo upozornění pro výrobce, zplnomocněné zástupce výrobců, dovozce, distributory průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů, že nařízení vlády č. 481/2012 Sb., ve znění změny nařízením vlády č. 391/2016 Sb., se s účinnosti od 22. července 2017 začíná vztahovat i na tuto produktovou podskupinu elektrozařízení.
// změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost, implementuje pět směrnic EU: 2017/1009/EU, 2017/1010/EU, 2017/1011/EU, 2017/1975/EU, 2017/2102/EU. První čtyři směrnice zavádí výjimky ze zákazu nadlimitního obsahu kadmia a olova v elektrozařízeních v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu; poslední směrnice řeší podmínky výjimek pro opětovně použité náhradní díly získané z EEZ, vyjímá nesilniční pojízdné stroje s trakčním pohonem napájené z externího zdroje a píšťalové varhany z oblasti působnosti směrnice 2011/65/EU. Z hlediska Interaktivní databáze legislativních předpisů ČR pro nebezpečné látky ve stavebních výrobcích se jedná o nepodstatnou změnu.
// změna nařízením vlády č. 146/2019 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II 


27. 5. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)

Změny - Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

č. 465/2013 Z.z.
(znění bez změny
č. 104/2019 Z.z.)

Vyhláška MŽP SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
//změna vyhláškou č. 104/2019 Z.z. se použije od 1. 7. 2019

9. 5. 2019
Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Od dubna 2019 je k dispozici zaktualizovaná verze: Manuál k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - RoHS.

26. 4. 2016
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC

č. 2019/558

Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 65/2018 ze dne 20. března 2019 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o telekomunikačních zařízeních a odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

č. 2019/557

Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 64/2018 ze dne 20. března 2019 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

č. 2019/556

Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 63/2018 ze dne 20. března 2019 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

č. 2008/411/ES
bez změny
č. (EU)2019/235
ve znění
opravy z 1. 4 .2019

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizaci kmitočtového pásma 3 400–3 800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství

Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

Připravuje se:

Novela nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických
//  transponuje sedmnáct směrnic Komise v přenesené pravomoci, více informací viz web HK ČR

Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
č. 2019/558 Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 65/2018 ze dne 20. března 2019 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o telekomunikačních zařízeních a odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

č. 2019/559

Rozhodnutí Smíšeného výboru zřízeného dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými č. 66/2019 ze dne 20. března 2019 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o telekomunikačních zařízeních

 

2008/411/ES
bez změny č. (EU)2019/235
ve znění
opravy
z 1. 4. 2019

 

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizaci kmitočtového pásma 3 400–3 800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství


25. 3. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

(EU)2019/320

Nařízení v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice EP a Rady 2014/53/EU, pokud jde o použití základních požadavků uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. g) uvedené směrnice, za účelem zajištění lokalizace volajícího při tísňových komunikacích z mobilních zařízení(použije se od 17. 3. 2022)

č. 2019/347

Rozhodnutí smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Japonskem o schválení subjektů posuzování shody podle odvětvové přílohy o telekomunikačních koncových zařízeních a rádiových zařízeních


19. 2. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II) 

2011/65/EU
(RoHS II znění
z 21. 11. 2018)
(sk) (en)

bez změn:   (EU)2018/736, (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742, (EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177(EU)2019/178

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Směrnice 2002/95/ES (RoHS I) byla 3. ledna 2013 a nahrazena směrnicí EP a Rady 2011/65/EU, odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2011/65/EU podle srovnávací tabulky v příloze VIII

/ změna (EU)2015/863 se použije od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2016/1028 se použije od 30. 6. 2021
/ změna (EU)2016/1029 se použije od 15. 7. 2023
/ změna   (EU)2017/2102  se použije od 12. 6. 2019
/ změny: (EU)2018/736 , (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742 se použijí od 1. 7. 2019
// změny: (EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177
se použijí od 1. 3. 2020, změna (EU)2019/178 se použije  od 22. 7. 2019


(EU)2019/169 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU), kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů
(EU)2019/170 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU), kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory
(EU)2019/171 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU), kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a jeho sloučenin v elektrických kontaktech
(EU)2019/172 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU), kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“
(EU)2019/173 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU), kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo
(EU)2019/174 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU), kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS
(EU)2019/175 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU), kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice
(EU)2019/176 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU), kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pokovené vrstvě některých diod
(EU)2019/177 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU), kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory
(EU)2019/178 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU), kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II) 
doplněny změny směrnice RoHS II:  (EU)2019/169, (EU)2019/170, (EU)2019/171, (EU)2019/172, (EU)2019/173, (EU)2019/174, (EU)2019/175, (EU)2019/176, (EU)2019/177, (EU)2019/178
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí 
doplněna informace:
Na webové stránce EK probíhá veřejná konzultace ke směrnici 2014/35/ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí (LVD). Zúčastněné strany (široká veřejnost, spotřebitelé, uživatelé elektrických výrobků, prodejci, hospodářské subjekty, veřejné orgány atd.) jsou žádáni o poskytnutí informací formou online dotazníku, zda se s využíváním této směrnice vyskytly problémy, zda tato směrnice je pro daný účel vhodná,....atd. Veřejná konzultace ke směrnici pro elektrická zařízení pro určité meze napětí bude ukončena 4. dubna 2019.

Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

2008/411/ES
bez změny č. (EU)2019/235

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizaci kmitočtového pásma 3 400–3 800 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství


28. 1. 2019
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)

Změny - Rádiová zařízení (NLF)

Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)


Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

doplněna informace:IEC 62474:2018 Ed. 2.0 Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
19. 12. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)

21. 11. 2018
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

č. (EU)2018/1538

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu v kmitočtových pásmech 874–876 a 915–921 MHz

Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněno konsolidované znění směrnice č. 2011/65/EU EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních v pdf formátu z 21. 11. 2018
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

2011/65/EU
(RoHS II znění
z 21. 11. 2018)
(sk) (en)

bez změn:  (EU)2018/736, (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742

 

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Směrnice 2002/95/ES (RoHS I) byla 3. ledna 2013 a nahrazena směrnicí EP a Rady 2011/65/EU, odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2011/65/EU podle srovnávací tabulky v příloze VIII

/ změna (EU)2015/863 se použije od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2016/1028 se použije od 30. 6. 2021
/ změna (EU)2016/1029 se použije od 15. 7. 2023
/ změna (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011 se použije od 6. 7. 2018
/ změna (EU)2017/1975 ve znění opravy (z 1. 11. 2017) se použije od 21. 11. 2018
/ změna   (EU)2017/2102  se použije od 12. 6. 2019
/ změny: (EU)2018/736 , (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742 se použijí od 1. 7. 2019

Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC

č. 2014/30/EU  znění včetně včetně změny nařízením EP a Rady č. (EU)2018/1139

Směrnice EP a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
// 20. 4. 2016 zrušila a nahradila směrnici č. 2004/108/ES24. 10. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změna - Rádiová zařízení (NLF)
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení
doplněno aktuální znění směrnice č. 2014/53/EU z 11. 9. 2018 včetně změny nařízením EP a Rady č. (EU)2018/1139

9. 10. 2018
Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Od září 2018 je k dispozici zaktualizovaná verze manuálu podle poslední novely nařízením vlády č. 101/2018 Sb.: Manuál k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - RoHS.

27. 9. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změna - Rádiová zařízení (NLF)
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí

2018/C/326/2

Sdělení Komise:  zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady 2006/95/ES týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie)

Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

  2018/C/326/4

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 1999/5/ES rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh (tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie podle směrnice 1999/5/ES a směrnice 2014/53/EU)č. 2014/53/EU znění bez změny
nařízením EP a Rady
č. (EU)2018/1139

Směrnice EP a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES
// 13. 6. 2016 zrušila a nahradila směrnici EP a Rady č. 1999/5/ES, kterou bylo možno používat do 13. 6. 2017 souběžně
// změna nařízením EP a Rady č. (EU)2018/1139 je platná od 11. 9. 2018

27. 8. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)

Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC

č. 2018/1051

Rozhodnutí č. 55/2017 Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 5. června 2018 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě [2018/1051]

č. 2018/1052

Rozhodnutí č. 56/2017 Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 5. června 2018 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě [2018/1052]

č. 2018/1053

Rozhodnutí č. 57/2017 Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 5. června 2018 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě [2018/1053]

č. 2018/1054

Rozhodnutí č. 58/2017 Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 5. června 2018 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě [2018/1054]

č. 2018/1055

Rozhodnutí č. 59/2018 Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 5. června 2018 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě [2018/1055]

č. 2018/1056

Rozhodnutí č. 60/2018 Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 5. června 2018 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě [2018/1056]

č. 2018/1057

Rozhodnutí č. 61/2018 Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 5. června 2018 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě [2018/1057]

č. 2018/1058

Rozhodnutí č. 62/2018 Smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 5. června 2018 o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě a v odvětvové příloze o telekomunikačních zařízeních [2018/1058]

Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II) 

č. 481/2012 Sb.
změny:
č. 391/2016 Sb.
č. 101/2018 Sb.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
// účinnost změny č. 391/2016 Sb. od 31. 12. 2016; výjimka viz č. II; novela implementuje směrnici č. 2015/863/EU; rozšiřuje omezení látek DEHP, BBP, DBP a DIBP, které se vztahuje na ZP (zdravotnické prostředky), včetně ZP in vitro a na monitorovací a řídící přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů uvedené na trh od 22. 7. 2021
// Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo upozornění pro výrobce, zplnomocněné zástupce výrobců, dovozce, distributory průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů, že nařízení vlády č. 481/2012 Sb., ve znění změny nařízením vlády č. 391/2016 Sb., se s účinnosti od 22. července 2017 začíná vztahovat i na tuto produktovou podskupinu elektrozařízení.
// změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost19. 7. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC

2018/C/246/1

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/30/EU týkající se elektromagnetické kompatibility)
// tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU

Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

č. 465/2013 Z.z.
(znění bez změny vyhláškou
č. 199/2018 Z.z.)

Vyhláška MŽP SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
// změna č. 199/2018 Z.z.  nastane 21. 11. 2018

Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

2018/C/246/2

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 1999/5/ES rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh (tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie podle směrnice 1999/5/ES a směrnice 2014/53/EU)


19. 6. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí

2018/C/209/4

oprava sdělení Komise:  zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady 2006/95/ES týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí
(tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie)

Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněny nové změny směrnice RoHS II: (EU)2018/736, (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

2011/65/EU
(RoHS II znění z 11. 12. 2017)
(sk) (en)

znění bez změn:  (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011, (EU)2017/1975, (EU)2018/736, (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742

 

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Směrnice 2002/95/ES (RoHS I) byla 3. ledna 2013 a nahrazena směrnicí EP a Rady 2011/65/EU, odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2011/65/EU podle srovnávací tabulky v příloze VIII

/ změna (EU)2015/863 se použije od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2016/1028 se použije od 30. 6. 2021
/ změna (EU)2016/1029 se použije od 15. 7. 2023
/ změna (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011 se použije od 6. 7. 2018
/ změna (EU)2017/1975 ve znění opravy (z 1. 11. 2017) se použije od 21. 11. 2018
/ změna   (EU)2017/2102  se použije od 12. 6. 2019
/ změny: (EU)2018/736 , (EU)2018/737, (EU)2018/738, (EU)2018/739, (EU)2018/740, (EU)2018/741, (EU)2018/742 se použijí od 1. 7. 2019


(EU)2018/736

Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů
// použije se od 1. 7. 2019

(EU)2018/737 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech
/ použije se od 1. 7. 2019
(EU)2018/738 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů
/ použije se od 1. 7. 2019
(EU)2018/739 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli
/ použije se od 1. 7. 2019
(EU)2018/740 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku
/ použije se od 1. 7. 2019
(EU)2018/741 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi
/ použije se od 1. 7. 2019
(EU)2018/742 Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách s vysokým bodem tavení
/ použije se od 1. 7. 2019

22. 5. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

Připravuje se:
návrh nařízení vlády

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
// Důvodem návrhu nařízení vlády je implementace pěti směrnic EU: 2017/1009/EU, 2017/1010/EU, 2017/1011/EU, 2017/1975/EU, 2017/2102/EU. První čtyři směrnice zavádí výjimky ze zákazu nadlimitního obsahu kadmia a olova v elektrozařízeních v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu; poslední směrnice řeší podmínky výjimek pro opětovně použité náhradní díly získané z EEZ, vyjímá nesilniční pojízdné stroje s trakčním pohonem napájené z externího zdroje a píšťalové varhany z oblasti působnosti směrnice 2011/65/EU.


23. 4. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)

16. 3. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Právní předpisy SR pro pro výrobky z hlediska EMC
Právní předpisy SR pro elektrická zařízení pro určité meze napětí

č. 56/2018 Z.z.

Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

č. 264/1999 Z.z.
bude zrušen
1. 4. 2018 zákonem
č. 56/2018 Z.z.

Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ účinnost zákona č. 51/2017 Z.z. od 1. 4. 2017, účinnost čl. I bod 12 od 1. 1. 2018

Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

2018/C/092/5

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 1999/5/ES rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh (tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie podle směrnice 1999/5/ES a směrnice 2014/53/EU)


21. 2. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

2018/C/49/3

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 1999/5/ES rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh (tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie podle směrnice 1999/5/ES a směrnice 2014/53/EU)


24. 01. 2018
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC
č. 2017/2292 Rozhodnutí  č. 54/2017  smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě
č. 2017/2291 Rozhodnutí č. 53/2017  smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

č. 2017/2290

Rozhodnutí  č. 52/2017 smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II) 
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II) 
doplněno nové konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU (RoHS II) znění bez změn: (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011, (EU)2017/1975

20. 12. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení v určitých mezích napětí - LVD
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

č. 2017/2118

Dohoda  mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody

Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

2017/C/435/5

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 1999/5/ES rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh (tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie podle směrnice 1999/5/ES a směrnice 2014/53/EU)


Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

2011/65/EU
(RoHS II)
(sk) (en)

znění bez změn: (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011, (EU)2017/1975, (EU)2017/2102

 

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Směrnice 2002/95/ES (RoHS I) byla 3. ledna 2013 a nahrazena směrnicí EP a Rady 2011/65/EU, odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2011/65/EU podle srovnávací tabulky v příloze VIII

/ změna (EU)2015/863 se použije od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2016/585 se použije od 6. 11. 2017
/ změna (EU)2016/1028 se použije od 30. 6. 2021
/ změna (EU)2016/1029 se použije od 15. 7. 2023
/ změna (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011 se použije od 6. 7. 2018
/ změna (EU)2017/1975 ve znění opravy (z 1. 11. 2017) se použije od 21. 11. 2018
/ změna  (EU)2017/2102  se použije od 12. 6. 2019

(EU)2017/2102

Směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
// použije se od 12. 6. 2019

Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněno konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU (RoHS II) znění bez změn: (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011, (EU)2017/1975(EU)2017/2102


21. 11. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)

Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
 

2011/65/EU
(RoHS II)
(sk) (en)

znění bez změn: (EU)2016/585, (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011, (EU)2017/1975, (EU)2017/2102

 

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Směrnice 2002/95/ES (RoHS I) byla 3. ledna 2013 a nahrazena směrnicí EP a Rady 2011/65/EU, odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2011/65/EU podle srovnávací tabulky v příloze VIII

/ změna (EU)2015/863 se použije od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2016/585 se použije od 6. 11. 2017
/ změna (EU)2016/1028 se použije od 30. 6. 2021
/ změna (EU)2016/1029 se použije od 15. 7. 2023
/ změna (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011 se použije od 6. 7. 2018
/ změna (EU)2017/1975 ve znění opravy (z 1. 11. 2017) se použije od 21. 11. 2018


(EU)2017/1975
ve znění opravy z 1. 11. 2017

Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace
// použije se od 21. 11. 2018


Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS) II)
doplněna informace:
směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU (RoHS II) znění bez změn: (EU)2016/585, (EU)2017/1009, (EU)2017/1010, (EU)2017/1011, (EU)2017/1975  je dále v textu uváděna jako 2011/65/EU (RoHS II)

Právní předpisy ES pro rádiová zařízení 

2017/C/389/1

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 1999/5/ES rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh (tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie podle směrnice 1999/5/ES a směrnice 2014/53/EU)


25. 10. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC

č. 2017/1574

Rozhodnutí č. 51/2011 smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

2017/C/344/2

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 1999/5/ES rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh (tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie podle směrnice 1999/5/ES a směrnice 2014/53/EU)

2017/1755

Rozhodnutí č. 2/2017 smíšeného výboru zřízeného Dohodou o vzájemném uznávání mezi Evropským společenstvím a Kanadou o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu subjektů v sektorové příloze o telekomunikačních koncových zařízeních, zařízeních informační techniky a rádiových vysílačích


20. 9. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí

2017/C/298/2

oprava sdělení Komise:  zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady 2006/95/ES týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí
(tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie)

Právní předpisy ČR pro rádiová zařízení
doplněna novela zákonem č. 265/2017 Sb. - mění se v oddíle 6 Rádiová zařízení § 46, kde se doplňuje pro účely posuzování shody pojem „uvedení do provozu“ – původní úprava zákona neobsahovala ve zvláštní části zákona o posuzování shody u jednotlivých výrobků definici „uvedení do provozu“.
// změna zákona č. 90/2016 Sb. zákonem č. 265/2017 Sb. nabyla účinnosti 1. září 2017.

17. 8. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí

(EU)2017/1357

Prováděcí rozhodnutí Komise  o zveřejnění odkazu s omezením v Úředním věstníku Evropské unie na normu EN 60335-2-9:2003 ve znění změny A13:2010 o zvláštních požadavcích na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření podle nařízení EP a Rady (EU) č. 1025/2012

Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

č. (EU)2017/1354

Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví způsob uvádění informací v souladu s čl. 10 odst. 10 směrnice EP a Rady 2014/53/EU

2017/C/229/2

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 1999/5/ES rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh (tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie podle směrnice 1999/5/ES a směrnice 2014/53/EU)

doplněna změna: (EU)2017/1438

2007/131/ES
(znění bez změny (EU)2017/1438)

Rozhodnutí Komise o umožnění využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii harmonizovaným způsobem ve Společenství

Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS) II)
Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněna informace:
Ministerstvo průmyslo a obchodu vydalo upozornění pro výrobce, zplnomocněné zástupce výrobců, dovozce, distributory průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů, že nařízení vlády č. 481/2012 Sb., ve znění změny nařízením vlády č. 391/2016 Sb., se
s účinnosti od 22. července 2017 začíná vztahovat i na tuto produktovou podskupinu elektrozařízení.

4. 7. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)

Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS) II)

doplněny nové změny směrnice RoHS II:

(EU)2017/1009

Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti
// použije se od 6. 7. 2018

(EU)2017/1010

Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku
// použije se od 6. 7. 2018

(EU)2017/1011

Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely
// použije se od 6. 7. 2018


14. 6. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

2017/C/180/4

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 1999/5/ES rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh (tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie podle směrnice 1999/5/ES a směrnice 2014/53/EU)


24. 5. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová a telekomunikační koncová zařízení (přechodné období)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC

č. 2017/690

Rozhodnutí  o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

č. 2017/691

Rozhodnutí  o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

č. 2017/692

Rozhodnutí  o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS) II)
doplněny nové normy:

 
 IEC 62321-7-2:2017

Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 7-2: Determination of hexavalent chromium (Cr(VI)) in polymers and electronics by the colorimetric method.

 IEC 62321-8:2017

Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 8: Determination of specific phthalates in polymer materials by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS), Pyrolysis/Thermal Desorption-Gas Chromatography-Mass Spectrometry (Py-TD-GC-MS)

Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

  2017/C/149/2

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se rádiových zařízení)
// tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU


12. 4. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Rádiová a telekomunikační koncová zařízení (přechodné období)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

č. 2017/466

Rozhodnutí o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o telekomunikačních zařízeních

2017/C/118/5

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se rádiových zařízení)
// tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU


Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC

č. 2017/465

Rozhodnutí  o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě

č. 2017/467 Rozhodnutí o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě
Právní předpisy SR pro pro výrobky z hlediska EMC
Právní předpisy SR pro elektrická zařízení pro určité meze napětí

č. 264/1999 Z.z.

Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ účinnost zákona č. 51/2017 Z.z. od 1. 4. 2017, účinnost čl. I bod 12 od 1. 1. 2018


Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS) II)
doplněna informace:
Od března 2017 je k dispozici zaktualizovaná verze manuálu podle poslední novely nařízením vlády č. 391/2016 Sb.: Manuál k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - RoHS.

8. 3. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová a telekomunikační koncová zařízení (přechodné období)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)

Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
Připravuje se: změna směrnice RoHS II:  COM(2017)38 Návrh EP a Rady, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

13. 2. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Rádiová a telekomunikační koncová zařízení (přechodné období)
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

2017/C/44/2

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se rádiových zařízení)
// tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU


9. 1. 2017
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová a telekomunikační koncová zařízení (přechodné období)
 Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

2016/C/460/3

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se rádiových zařízení)
// tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU

Právní předpisy ČR pro rádiová zařízení
č. 426/2016 Sb.

Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
/ transpozice směrnice EP a Rady 2014/53/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES
/ 7. 1. 2017 ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 426/2000 Sb.


8. 12. 2016
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

2016/C/416/3

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se rádiových zařízení)
// tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová a telekomunikační koncová zařízení (přechodné období)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS) II) 
doplněny nově vydané normy:

 
IEC 63000:2016

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances


IEC TR 62936:2016

Test Method Development - Guide for Substance Selection

Právní předpisy ČR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněna změna nařízení vlády:

 č. 481/2012 Sb.
Změna:
č. 391/2016 Sb.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
// Změna nařízením vlády č. 391/2016 Sb. implementuje směrnici Komise v přenesené pravomoci 2015/863/EU, která rozšiřuje rozsah omezení látek o 4 ftaláty (DEHP, BBP, DBP a DIBP); omezení se vztahuje na ZP (zdravotnické prostředky), včetně ZP in vitro a na monitorovací a řídící přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů uvedené na trh od 22. 7. 2021; výjimka uplatněna: u kabelů nebo náhradních dílů pro opravy,   opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity; neuplatňuje se na hračky – bod 51 příloha XVII nařízení REACH

Právní předpisy SR pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II) 
doplněna změna zákonem č. 314/2016 Z.z. , která nastane 22. 7. 2019

16. 11. 2016
Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

2016/C/381/1

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se rádiových zařízení)
// tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Rádiová a telekomunikační koncová zařízení (přechodné období)

10. 11. 2016
Právní předpisy ČR pro rádiová zařízení
návrh

Návrh nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
/ transpozice směrnice EP a Rady 2014/53/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES
/ nyní stav: v připomínkovém řízení do 21. 10. 2016

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová a telekomunikační koncová zařízení (přechodné období)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)

Rádiová a telekomunikační koncová zařízení (přechodné období):
doplněna oprava sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (Úř. věst. C 249 ze dne 8. 7. 2016 - 2016/C/249/1


21. 9. 2016
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC

2016/C/293/3

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/30/EU týkající se elektromagnetické kompatibility)
// tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU

Právní předpisy ES pro rádiová zařízení

2016/C/332/3

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/53/EU týkající se rádiových zařízení)
// nové zveřejnění z 9. 9. 2016  2016/C/332/3 bude do databáze zapracováno během příští aktualizace
// tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný 12. 8. 2016 v Úředním věstníku EU 2016/C/293/2

Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS) II)
směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU (RoHS II) znění bez změny (EU)2016/585,  je dále v textu uváděna jako 2011/65/EU (RoHS II)
Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)
doplněno částečně konsolidované znění směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU (RoHS II) bez změny (EU)2016/585
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny - Rádiová zařízení (NLF)

17. 8. 2016
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (NLF)
Změny – Rádiová a telekomunikační koncová zařízení
Změny - Rádiová zařízení (NLF)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (NLF)

Postup posuzování shody pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS) II)

doplněna informace: Připravuje se novela nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, návrh nařízení vlády implementuje směrnici Komise v přenesené pravomoci 2015/863/EU, která rozšiřuje rozsah omezení látek o 4 ftaláty (DEHP, BBP, DBP a DIBP), k dispozici je důvodová zpráva, další informace zde. K návrhu nařízení vlády lze podávat připomínky do 29. 8. 2016 na adrese: eklep@mpo.cz

Normy pro posuzování nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
doplněna nová norma:

IEC 62824:2016

Guidance on material efficiency considerations in environmentally conscious design of electrical and electronic products


13. 7. 2016
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny – Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD)
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí

2016/C/249/3

oprava sdělení Komise:  zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady 2006/95/ES týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí
(tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie)


Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

doplněno poslední aktuální znění směrnice č. 2011/65/EU  RoHS II bez změn (EU)2016/585, (EU)2016/1028, (EU)2016/1029

doplněna změna směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU: směrnicí Komise v přenesené pravomoci (EU)2016/1028, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách pro elektrické připojování teplotních čidel v určitých zařízeních;

doplněna změna směrnice EP a Rady č. 2011/65/EU: směrnicí Komise v přenesené pravomoci (EU)2016/1029, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmiové anody v Herschových článcích u některých kyslíkových sond používaných v průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojích;

16. 6. 2016
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD)
Změny - Rádiová a telekomunikační koncová zařízení
Změny – Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC

2016/C/173/5

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/30/EU týkající se elektromagnetické kompatibility)
// první zveřejnění, tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU

Právní předpisy ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí

2016/C/173/6

oprava sdělení Komise:  zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady 2006/95/ES týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí
(tento text zrušuje a nahrazuje znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie C 126 ze dne 8. dubna 2016, strana 25: 2016/C/126/3)


10. 5. 2016
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD)

19. 4. 2016
doplněna nově zpracovaná část kapitoly Posuzování shody - výrobky z hlediska EMC:
Posuzování shody - EMC (elektromagnetická kompatibilita) od 20. 4. 2016 podle nového nařízení vlády č. 117/2016 Sb.

Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska EMC

Označení

Název


č. 2014/30/EU

Směrnice EP a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
// 20. 4. 2016 ruší a nahrazuje směrnici č. 2004/108/ES

 


Právní předpisy ČR pro elektrická zařízení z hlediska EMC

Označení

Název

č. 117/2016 Sb.

Nařízení vlády ČR o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

č. 90/2016 Sb.

Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh


Právní předpisy SR pro pro výrobky z hlediska EMC 

Označení

Název

č. 264/1999 Z.z.

Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

č. 127/2016 Z.z.

Nariadenie SR o elektromagnetickej kompatibilite
/ 20. 4. 2016 zruší a nahradí NV SR č. 194/2005 Z.z.


doplněna nově zpracovaná část kapitoly Posuzování shody - elektrická zařízení pro určité meze napětí:
Posuzování shody - LVD (elektrická zařízení v určitých mezích napětí) od 20. 4. 2016 podle nového nařízení vlády
č.  118/2016 Sb.

Právní předpisy ES pro elektrická zařízení pro určité meze napětí

Označení

Název


č. 2014/35/EU

Směrnice EP a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
// 20. 4. 2016 ruší a nahrazuje směrnici č. 2006/95/ES

2016/C/126/3

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro
používání v určitých mezích napětí

// Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady 2006/95/ES týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU) (aktualizace databáze harmonizovaných norem podle tohoto nového zveřejnění seznamu norem, který byl vydán 8. 4. 2016, se připravuje)


Právní předpisy ČR pro určité meze napětí

Označení

Název

č. 118/2016 Sb.

Nařízení vlády ČR o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

č. 90/2016 Sb.

Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh


Právní předpisy SR pro elektrická zařízení pro určité meze napětí

Označení

Název

č. 264/1999 Z.z.

Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

148/2016 Z.z.

 Nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
/ zruší 20. 4. 2016 a nahradí NV SR č. 308/2004 Z.z.

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD)
Změny - Rádiová a telekomunikační koncová zařízení (RTTED)

Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

Označení

Název

2011/65/EU
(RoHS II)
(sk) (en)

(znění bez změny
(EU)2016/585)

 

Směrnice EP a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

/ Směrnice 2002/95/ES (RoHS I) byla 3. ledna 2013 a nahrazena směrnicí EP a Rady 2011/65/EU, odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2011/65/EU podle srovnávací tabulky v příloze VIII

/ změna (EU)2015/863 se použije od 22. 7. 2019
/ změna (EU)2016/585 se použije od 6. 11. 2017

(EU)2016/585

Směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo, kadmium, šestimocný chrom a polybromované difenylethery (PBDE) obsažené v náhradních dílech získaných ze zdravotnických prostředků nebo elektronových mikroskopů a používaných k jejich opravě či renovaci

// použije se od 6. 11. 2017


5. 4. 2016
Právní předpisy SR pro elektrická zařízení
Elektromagnetická kompatibilita

č. 194/2005 Z.z.

Nariadenie SR o elektromagnetickej kompatibilite
/ bude 20. 4. 2016 zrušeno a nahrazeno NV SR č. 127/2016 Z.z.

č. 127/2016 Z.z.

Nariadenie SR o elektromagnetickej kompatibilite
/ 20. 4. 2016 zruší a nahradí NV SR č. 194/2005 Z.z.16. 3. 2016
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (EMC)
Notifikované předpisy z TRIS
Denmark 2016/77/DK Nařízení týkající se bezpečnosti při montáži elektroinstalace 2016-02-08 2016-05-10
Posuzování RoHS II
Normy pro posuzování nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
doplněna 3. změna normy:

ČSN EN 62321:2009

Změna 1:2014

Změna 2:2014
Změna 3:2016

Elektrotechnické výrobky - Stanovení úrovně šesti látek s omezeným používáním (olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly, polybromované difenylethery) (cs) (36 9080) (Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers))


9. 2. 2016
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny - Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (EMC)

Elektrická zařízení nízkého napětí - LVD
doplněna informace o připravované legislativě:

Připravuje se:
návrh nařízení vlády

 

Návrh nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trhVýrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility
doplněna informace o připravované legislativě:

Připravuje se:
návrh nařízení vlády

 

Návrh nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh


Právní předpisy SR k RoHS II
doplněna změna vyhlášky č. 465/2013 Z.z. vyhláškou č. 71/2016 Z.z., která platí od 15. 1. 2016

Posuzování RoHS II
Normy pro posuzování nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
doplněny informace k revizi normy a přípravě změny normy:

IEC 62321-3-2:2013

Připravuje se:
revize

ČSN EN 62321-3-2:2014 (36 9080) (cs) náhled Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku (Determination of certain substances in electrotechnical products - 3-2: Screening - Total bromine in polymers and electronics by Combustion - Ion Chromatography)

IEC 62321-4:2013

Připravuje se:
změna normy

ČSN EN 62321-4:2014 (36 9080) (cs) náhled Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 4: Rtuť v polymerech, kovech a elektronice metodami CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS (Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 4: Mercury in polymers, metals and electronics by CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES and ICP-MS)

doplněny nové návrhy norem:

Připravuje se nový návrh normy:
IEC 62474 Ed. 2.0

Material declaration for products of and for the electrotechnical industry

Připravuje se nový návrh:
IEC 62321-9 Ed. 1.0

Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 9: Hexabromocyclododecane in polymers by high pressure liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)

Připravuje se nový návrh:
IEC 62321-10 Ed. 1.0

Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 10: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in polymers and electronics by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)

Připravuje se nový návrh:
IEC 62321-3-3 Ed. 1.0

Determination of certain substances in electrotechnical products Part 3-3: Screening of polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and phthalates in polymers by pyrolysis (Py-GC-MS) or thermal desorption (TD-GC-MS) gas chromatography-mass spectrometry

Připravuje se nový návrh:
IEC 63000 Ed. 1.0

 

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

Připravuje se nový návrh: IEC/TR 62936 Ed. 1.0

Test Method Development - Guide for Substance Selection


19. 1. 2016
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny – Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD)
Změny - Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (EMC)
Normy pro posuzování RoHS II
doplněna norma:IEC 62321-7-1:2015 Determination of certain substances in electrotechnical products Part 7-2: Determination of hexavalent chromium (Cr(VI)) in polymers and electronics by the colourimetric method

18. 12. 2015
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny – Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD)
Posuzování shody k RoHS II
doplněna informace: od 24. 11. 2015 na webové stránce MPO ČR je k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

18. 11. 2015
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny – Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD)
Změny – Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (EMC)

19. 10. 2015
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení
Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí - LVD
2015/C/300/3 zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady
2006/95/ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání

v určitých mezích napětí (tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU)

16. 9. 2015
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení
Elektromagnetická kompatibilita - EMC
doplněn předpis:

Rozhodnutí č. 44/2015

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU ZŘÍZENÉHO DOHODOU O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI o zařazení subjektů posuzování shody do seznamu v odvětvové příloze o elektromagnetické kompatibilitě [2015/1354]


Právní předpisy ES k RoHS II
doplněno aktuální znění  směrnice EP a Rady 2011/65/EU (en, sk) včetně změny (EU)2015/)863 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS II)

Právní předpisy ČR k RoHS II
doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady 2011/65/EU včetně změny (EU)2015/)863;

MPO ČR na svých webových stránkách informuje, že od 22. 7. 2016 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, které jsou elektrickým nebo elektronickým zařízením podle nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, bude platit omezení obsahu nebezpečných látek (olovo, kadmium, rtuť, šestimocný chrom, PBB-polybromované bifenyly  a PBDE-polybromované difenylethery)
v nadlimitních koncentracích.
Posuzování shody k RoHS II
doplněno aktuální znění směrnice EP a Rady 2011/65/EU včetně změny (EU)2015/)863;

19. 8. 2015
Právní předpisy ES pro elektrická zařízení
Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí - LVD
doplněn předpis:

(EU)2015/1143

Prováděcí rozhodnutí Komise o zveřejnění odkazu s omezením v Úředním věstníku Evropské unie a podle vnitrostátních postupů na normu EN 60335-2-15:2002 o zvláštních požadavcích na spotřebiče pro ohřev kapalin podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES


Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti elektrotechnického průmyslu:
Změny – Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD)
Změny – Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (EMC)

18. 6. 2015
Právní předpisy ES k RoHS II
doplněna změna směrnice RoHS II: (EU)2015/)863
// nahrazuje přílohu II, rozšiřuje seznam omezených látek v EEZ o DEHP, BBP, DBP a DIBP; platí od 24. 6. 2015; omezení DEHP, BBP, DBP a DIBP se nepoužije na kabely nebo náhradní díly pro opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh přede dnem 22. 7. 2019 a zdravotnické prostředky, včetně zdravotnických prostředků in vitro, a monitorovací a kontrolní přístroje, k nimž patří i průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje, uvedené na trh přede dnem 22. 7. 2021.


13. 4. 2015
Právní předpisy ES k RoHS II
Dvě nové výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních:

  • směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU)2015/574, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání (výjimka platí do 30. 6. 2019);
  • směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU)2015/573, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v polyvinylchloridových čidlech diagnostických zdravotnických prostředků in vitro (výjimka platí do 31. 12. 2018).

// Připravuje se další výjimka: návrh směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace - více info C(2015) 383 final a příloha I

9. 3. 2015
Změny v harmonizovaných normách – Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Připravuje se: návrh nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (zruší a nahradí nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (předpokládaná účinnost je od 20. dubna 2016).
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím