Posuzování obuvi

Všechny výrobky včetně obuvi musí být bezpečné tzn. nesmí ohrozit zdraví a bezpečnost osob ani životní prostředí a musí plnit požadavky obecných právních předpisů. Základním předpisem v ČR je zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. V rámci EU je tento požadavek uveden ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti (GPSD – General Product Safety Directive). Směrnice Rady č. 2001/95/ES bude 13. 12. 2024 zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2023/988. Navazující prováděcí předpis se týká nebezpečných látek a zakazuje uvádět na trh výrobky obsahující biocid dimethyl- fumarát (viz podrobně kapitolu 3.2).
Dozor nad trhem v ČR dále doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Přehled nejdůležitějších dokumentů na ochranu spotřebitele, které jsou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu lze nalézt na stránkách MPO zde.
Orgány dozoru (ČOI) jsou povinny oznámit výskyt nebezpečného nepotravinářského výrobku MPO, které je odpovědné za zajištění systému pro rychlou výměnu informací Evropských společenství, tzv. systém RAPEX.
Škoda způsobená vadou výrobku je nyní řešena Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., § 2939.

Vyhláška MPO č. 265/2000 Sb. stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, musí být obuv (alespoň u jedné boty z páru) označena v hlavních částech (vrch, podšívka a stélka, podešev).

Nařízením Komise č. (EU)412/2012 se mění příloha XVII nařízení REACH - přílohu XVI je doplňuje o položku č. 61 Dimethyl-fumarát (DMF):
  • Nesmí se používat v předmětech ani v žádných jejich částech v koncentracích vyšších než 0,1 mg/kg.
  • Předměty nebo jejich části obsahující DMF v koncentracích vyšších než 0,1 mg/kg nesmí být uváděny na trh.
Nařízením Komise č. (EU)301/2014 se mění příloha XVII nařízení REACH - od 1. května 2015 - doplňuje položku 47 přílohy XVII týkající se sloučenin šestimocného chromu o další tři odstavce, které omezují obsah šestimocného chromu u kožených výrobků, u výrobků obsahujících kožené části, přicházejících do styku s lidskou kůží, koncentrace šestimocného chromu nesmí být v celkové sušině kůže 3 mg/kg nebo vyšší (0,0003 % hmotnostních).

Je třeba dodržovat také příslušné předpisy, pokud je obuv zařazena mezi:
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím