Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Harmonizované normy»Co jsou harmonizované normy

Co jsou harmonizované normy

Harmonizované normy (přehled viz databáze harmonizovaných norem) jsou technické normy, které byly vytvořeny na základě evropských předpisů a přijaty Evropským výborem pro normalizaci (CEN), Evropským výborem pro elektrotechnickou normalizaci (CENELEC) nebo Evropským telekomunikačním normalizačním institutem (ETSI). Cílem je usnadnit volný pohyb zboží a služeb v rámci Evropské unie. Evropské normy se stávají harmonizovanými až po oznámení v Úředním věstníku EU (OJEU) k danému předpisu.

Harmonizované normy musí být doplněny přílohou ZA, která uvádí odkazy na ustanovení této normy odpovídající požadavkům harmonizovaného evropského předpisu. Může zde být zařazena i příloha ZB obsahující vztah příslušné evropské normy k jiným směrnicím.

Pozor! Evropské harmonizované normy jsou nezávazné, a nezávazné tedy musí zůstat i při jejich převzetí do národních norem. Splnění požadavků harmonizované normy podle její přílohy ZA se však považuje za splnění příslušných ustanovení evropského předpisu. I když tyto přílohy nejsou normativní, ale pouze informativní,  z hlediska plnění požadavků směrnice jsou závazné, zejména pokud jde o opatření  výrobku označením CE.

Při zveřejnění harmonizované normy v OJEU se stanoví, od kdy je tato norma považována za harmonizovanou. Od toho data se můžou výrobci odkazovat na tuto normu.

Odkaz na oficiální zdroj Evropské komise - Harmonizované normy.

Všechny evropské normy včetně harmonizovaných jsou přejímány do ČSN. Podle zákona č. 22/1997 Sb. (viz podrobně § 4a) se česká technická norma stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou. Z toho vyplývá, že od okamžiku, kdy je nově zveřejněna v OJEU harmonizovaná evropská norma, která byla již před tím zavedena do ČSN, stává se tato ČSN českou harmonizovanou normou. Harmonizované normy již nejsou k příslušným předpisům zveřejňovány ve Věstníku ÚNMZ.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím