Právní předpisy ČR pro výbušniny pro civilní použití

Označení

Název

č. 97/2016 Sb.

Nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výbušniny
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 358/2001 Sb.

č. 90/2016 Sb.
aktuální znění

Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

č. 225/2022 Sb.

Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
/ použije se od 20. 8. 2022, ruší zákon č. 259/2014 Sb.

č. 61/1988 Sb.
ve znění zákonem
č. 225/2022 Sb.

Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

99/1995 Sb.
aktuální znění

Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin                         

č. 83/2013 Sb.
aktuální znění

 Zákon pro označování a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití

č. 84/2013 Sb.

Nařízení vlády ČR o požadavcích na označování výbušnin pro civilní použití
// zrušeno zákonem č. 451/2016 Sb.

č. 451/2016 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím