Právní předpisy ES pro teplovodní kotle spalující kapalná nebo plynná paliva

Označení

Název

92/42/EHS
(aktuální znění
26. 9. 2013)

Změny:
93/68/EHS
(konsolid. text),
2004/8/ES - zrušeno 2012/27/EU (konsolid. text),
2005/32/ES - zrušeno 2009/125/ES
(konsolid. text),

2008/28/ES

(konsolid. text),
(EU)813/2013
(konsolid. text)


Směrnice Rady o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva

Související předpisy

 (EU)2015/1189
(aktuální znění)
Nařízení Komise, kterým se provádí směrnice EP a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva
2014/35/EU Směrnice EP a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh
2014/30/EU Směrnice EP a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
2014/68/EU Směrnice EP a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh
2009/125/ES
(konsolidovaný text)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
 (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu, 1998–2023)
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím