Přehledy vybraných skupin ČSN pro teplovodní kotle spalující kapalná nebo plynná paliva01...., 06....,07....42....,73....

01- OBECNÁ TŘÍDA
0113 Fyzika
0115 Management hospodaření s energií
0152 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace
   
06 - TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA
0600-0609
0600 Topení, průmyslové pece, všeobecně
0602 Ústřední vytápění, výpočty a projektování
0603 Ústřední vytápění, výpočty a projektování
0604 Ústřední vytápění, výpočty a vyhodnocování
0608 Ústřední vytápění, obsluha, provoz a bezpečnost
0610-0619
0610 Základní předpisy pro spotřebiče
0611 Otopná tělesa a příslušenství pro ústřední vytápění
0612 Topná a varná zařízení na pevná paliva
0613 Topná a varná zařízení na kapalná paliv
0614 Topná a varná zařízení na plynná paliva pro domácnost
0615 Topná a varná zařízení na paliva kombinovaná
0616 Topná a varná zařízení. Společné součásti
0618 Spotřebiče na plynná paliva, bezpečnostní a regulační prvky
0619 Topná a varná zařízení na plynná paliva pro průmyslové použití
0630-0639 
0630 Palivové pece, všeobecně
0640-0649
0643 Palivové pece, hořáky a topné články
0650-0659
0650 Průmyslová tepelná zařízení
0680-0689
0687 Vařidla a topidla na pevná paliva a jejich součásti
  07- KOTLE
0700-0709  
0700 Názvosloví, hodnoty, výkony a typy kotlů
0702 Názvosloví, hodnoty, výkony a typy kotlů
0703 Tepelné aerodynamické a hydrodynamické zkoušky a výpočty
0704 Pevnostní hodnoty a výpočty
0706 Směrnice konstrukční, výrobní, montážní, provozní a pro opravy
0707 Směrnice konstrukční, výrobní, montážní, provozní a pro opravy
0740-0749
0740 Mlýny a třídiče
0750-0759
0753 Kotle pro ústřední vytápění
0758 Hořáky na plynná a kapalná paliva
0760-0769
0760 Ohřívače vzduchu
0764 Regulace spalovacího vzduchu
0770-0779 
0770 Odstruskovací a odpopelňovací zařízení
0774 Napájecí voda
0775 Kotle a pomocná zařízení kotlů
0776 Vodotrubné kotle
0778 Válcové kotle
0780-0789 
0781 Typy a druhy tlakových nádob
0782 Stabilní tlakové nádoby
0783 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů
0784 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů
0785 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů
0786 Kovové lahve na plyny a příslušenství
33 - ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3303 Prostředí pro elektrická zařízení
3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů
3350 Elektrotepelná zařízení
36 - ELEKTROTECHNIKA
3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost
3619 Elektrická řídicí zařízení pro domácnost
42 - HUTNICTVÍ
4202 Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy
73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7308 Požární bezpečnost staveb
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím