Přehledy vybraných skupin STN pro teplovodní kotle spalující kapalná nebo plynná paliva

01…., 06…., 07…., 33…, 36…., 38…, 42..., 73….

 01 - 01 VŠEOBECNÁ TRIEDA

01 13

Fyzika

01 52

01 52 Oblasť skúšobníctva

06 - VYKUROVANIE, PRIEMYSELNÉ PECE, VARNÉ A VYKUROVACIE ZARIADENIA

06 00

Vykurovanie, priemyselné pece, všeobecne

06 02

Ústredné vykurovanie, výpočty, projektovanie

06 03

Ústredné vykurovanie, výpočty, projektovanie

06 08

Ústredné vykurovanie, obsluha, prevádzka a bezpečnosť

06 10

Základné predpisy pre spotrebiče

06 11

Vykurovacie telesá s príslušenstvom na ústredné vykurovanie

06 12

Vykurovacie a varné zariadenia na tuhé palivá

06 13

Vykurovacie a varné zariadenia na tekuté palivá

06 14

Vykurovacie a varné zariadenia na plynné palivá pre domácnosť

06 15

Vykurovacie a varné zariadenia na palivá, kombinované

06 16

Vykurovacie a varné zariadenia. Spoločné súčiastky

06 18

Súčiastky pre plynové spotrebiče

06 19

Vykurovacie a varné zariadenia na plynné palivá na priemyselné použitie

06 30

Palivové pece, všeobecne

06 43

Palivové pece, horáky a vykurovacie články

06 50

Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie

06 87

Varné a vykurovacie zariadenia na tuhé palivá ich súčasti

07 - KOTLY

07 00

Názvoslovie, hodnoty, výkony a typy kotlov

07 02

Názvoslovie, hodnoty, výkony a typy kotlov

07 03

Tepelné aerodynamické skúšky a výpočty

07 04

Pevnostné hodnoty a výpočty

07 06

Konštrukčné, výrobné, montážne a prevádzkové smernice a smernice pre opravy

07 07

Konštrukčné, výrobné, montážne a prevádzkové smernice a smernice pre opravy

07 33

Stabilné inštalované nádrže

07 53

Kotly na ústredné vykurovanie

07 58

Horáky na plynné a kvapalné palivá

07 64

Regulácia spaľovacieho vzduchu

07 70

Zariadenia na odstraňovanie trosky a popola

07 74

Napájacia voda

07 75

Zariadenia na úpravu vody

07 76

Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia

07 81

Typy a druhy tlakových nádob

07 82

Príslušenstvo používané na LPG

07 95

Zariadenie a príslušenstvo na LPG

33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PREDPISY

33 03

Elektrické zariadenia vo zvláštnych podmienkach

33 22

Zriaďovacie predpisy pre elektrické zariadenia strojov

33 50

Zriaďovacie predpisy pre elektrotepelné zariadenia

38 ENERGETIKA - POŽIARNA BEZPEČNOSŤ

38 64


Predpisy pre rozvod plynu

3865


Plynové spotrebiče

36 ELEKTROTECHNIKA

36 10


Spotrebiče pre priemysel, komunálne služby a domácnosť, všeobecne

36 19


Elektrické regulačné zariadenia pre domácnosť a na podobné účely

42 HUTNÍCTVO

4202

Ingoty z ocele. Tvárnené výrobky z ocele. Technické dodacie predpisy

73 NAVRHOVANIE A REALIZOVANIE STAVIEB

73 08

Požiarna bezpečnosť stavieb

 

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím