Přehledy vybraných skupin ČSN (podle třídicích znaků) pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

04…., 07…., 09...., 26…., 27…., 33…., 37...., 38…., 44...., 50...., 69...., 82...., 83....

04 - SLÉVÁRENSTVÍ

0400

Slévárenství, všeobecně

07- KOTLE

0784

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů

09 - SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ

0907

Návody, zkoušení, přejímání, dodávání a měřicí metody

26 - ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM

2603-2688

2603

Společné nosné dopravní prostředky

2688

Vozíky s pohonem

27 – ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE

2705-2706

2705

Jeřáby různých konstrukcí

2706

Zdvihadla, kladkostroje

33 - ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY

3303-3323

3303

Prostředí pro elektrická zařízení

3320

Společné zařizovací předpisy

3323

Elektrická zařízení v různých prostředích

37 - ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA

3783

Detekce hořlavých plynů a par

38 - ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

3896-3898

3896

Prevence a ochrana proti výbuchu

3897

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla

3898

Požární bezpečnost, výstroj a výzbroj

44- HORNICTVÍ

4430

Strojní zařízení pro podzemní doly

50 - PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ

5070

Strojní zařízení pro výrobu papíru

69 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

6982

Ocelové nádrže

6991

Příslušenství k nádržím a benzinovým čerpacím stanicím

82 - STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU

8230

Pomocná zařízení pro lakovny

8240

Rozprašovací a stříkací zařízení

83 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE

8332

Bezpečnostní hlediska u strojů

 

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím