Novinky - zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

aktualizace k 2022-11-23 bez změn
aktualizace k 2022-10-26 bez změn
aktualizace k 2022-09-30
Právní předpisy ES pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
doplněno: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2022/1668  o harmonizovaných normách pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU
ruší a nahrazuje č. (EU)2019/12022018/C/371/1 viz článek 2 a článek 3

aktualizace k 2022-08-24 bez změn
aktualizace k 2022-07-22
Právní předpisy ES pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
doplněno konsolidované znění (EU)2019/1202 v pdf formátu včetně změny (EU)2022/784 (hEN 19. 5. 2022)

aktualizace k 2022-06-24
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)
Právní předpisy ES pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
doplněno konsolidované znění (EU)2019/1202 v html formátu včetně změny (EU)2022/784 (hEN 19. 5. 2022)

aktualizace k 2022-05-30
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)
Právní předpisy ES pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/784 (hEN 19. 5. 2022), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1202, pokud jde o harmonizované normy pro plnicí koncovky, zkušební požadavky a rozměry používané v plnicích zařízeních LPG pro osobní a nákladní automobily a pro systémy pro potlačení výbuchu
doplněno konsolidované znění (EU)2019/1202 v pdf formátu bez změny (EU)2022/784 (hEN 19. 5. 2022)

aktualizace k 2022-04-26 bez změn
aktualizace k 2022-03-23
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)
Právní předpisy ES pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/406 (hEN 10. 3. 2022), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU)2019/1202, pokud jde o harmonizované normy pro výdejní pistole, měrná čerpadla, výdejní pistole a dálkové čerpací jednotky, bezpečnostní spojky používané na měrných čerpadlech a výdejních pistolích, odlamovací armatury a otočné čepy používané na měrných čerpadlech a výdejních pistolích, které se používají na benzinových čerpacích stanicích

aktualizace k 2022-02-23 bez změn
aktualizace k 2022-01-31 bez změn
aktualizace k 2021-12-22 bez změn
aktualizace k 2021-11-26 bez změn
aktualizace k 2021-10-26
aktualizace k 2021-09-24
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2021-08-27 bez změn
aktualizace k 2021-07-27 bez změn
aktualizace k 2021-06-24 bez změn
aktualizace k 2021-05-28 bez změn
aktualizace k 2021-04-23 bez změn
aktualizace k 2021-03-26 bez změn
aktualizace k 2021-02-25 bez změn
aktualizace k 2021-01-25 bez změn
aktualizace k 2020-12-29 bez změn
aktualizace k 2020-11-24 bez změn
aktualizace k 2020-10-23 bez změn
aktualizace k 2020-09-25 bez změn
aktualizace k 2020-08-26
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2020-07-21
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2020-06-25
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2020-05-22 bez změn
aktualizace k 2020-04-22
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2020-03-18
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)
Právní předpisy ES pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
č. (EU)2019/1202
ve znění (EU)2020/260
Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU
č. (EU)2020/260 Prováděcí Rozhodnutí Komise, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU)2019/1202, pokud jde o prevenci a ochranu proti výbuchu (hEN: EN IEC 60079-0 a EN 1127-1)
aktualizace k 2020-02-25 bez změn
aktualizace k 2020-01-27 bez změn
aktualizace k 2019-12-19 bez změn
aktualizace k 2019-11-26
Právní předpisy SR pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

č. 149/2016 Z.z.
ve znění
č. 333/2019 Z.z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
/ 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 117/2001 Z.z.
/ změna č.  333/2019 Z.z. se použije od 1. 11. 2019

aktualizace k 2019-10-31 bez změn
aktualizace k 2019-09-24 bez změn
aktualizace k 2019-08-22
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny – Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)
Právní předpisy ES pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

č. (EU)2019/1202
Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU
aktualizace k 2019-06-26 bez změn
aktualizace k 2019-05-27 bez změn
aktualizace k 2019-04-26 bez změn
aktualizace k 2019-03-25 bez změn
aktualizace k 2019-02-19
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2019-01-28
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2018-12-19
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2018-11-27
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2018-10-24
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2018-09-27 bez změn
aktualizace k 2018-08-28
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2018-07-19
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2018-06-21
Právní předpisy ES pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
 2018/C/209/1 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/34/EU týkající se uvádění na trh zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu)
// tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU

aktualizace k 2018-05-24 bez změn
aktualizace k 2018-04-25 bez změn
aktualizace k 2018-03-16
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)
Právní předpisy ES pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
  2018/C/092/2 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/34/EU týkající se uvádění na trh zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu)
// tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU

aktualizace k 2018-02-26
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2018-01-26 bez změn

aktualizace k 2017-12-21
Právní předpisy ES pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
doplněna Dohoda č. 2017/2118  mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody

aktualizace k 2017-11-22 bez změn

aktualizace k 2017-10-25
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2017-09-20
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)
Právní předpisy ES pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
2017/C/298/1 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/34/EU týkající se uvádění na trh zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu)
// tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU

aktualizace k 2017-08-18
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2017-07-04
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2017-06-16
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)
Právní předpisy ES pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
2017/C/183/1 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/34/EU týkající se uvádění na trh zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu)
// tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU

aktualizace k 2017-05-17 bez změn
aktualizace k 2017-04-10
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2017-03-09 bez změn
aktualizace k 2017-02-13 bez změn
aktualizace k 2017-01-18
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny -
Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2016-12-19 bez změn
aktualizace k 2016-11-21 bez změn
aktualizace k 2016-10-31
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny -
Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2016-09-21
Právní předpisy ES pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
2016/C/293/4 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci provádění směrnice EP a Rady č. 2014/34/EU týkající se uvádění na trh zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu)
// tento seznam nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v Úředním věstníku EU
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)

aktualizace k 2016-08-17 bez změn
aktualizace k 2016-07-21
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti  zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX):
Změny -
Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (NLF)
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím