Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému

Označení Název
 2008/57/ES
ve znění opravy
neplatná
Směrnice EP a Radyo interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění)
/ byla 31. 10. 2020 zrušena a nahrazena směrnicí č. (EU)2016/797

(EU)2016/797
(konsolidované znění
z 28. 5. 2020)
Změna:

(EU)2020/700
Směrnice EP a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (EU)2016/798
(konsolidované znění

z 23. 10. 2020)
Změna:
oprava,
(EU)2020/700
, (EU)2020/1530
Směrnice EP a Rady o bezpečnosti železnic
2018/C/282/3
 
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
č. (EU)2020/453 
(hEN 30. 3. 2020)
Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro produkty železniční dopravy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství

Ostatní související předpisy:

Označení Název
(EU)2019/250
znění včetně změny: (EU)2020/779
Prováděcí nařízení Komise o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí EP a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011

(EU)2018/545
znění včetně změny:  (EU)2020/781
Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797
(EU)1299/2014
včetně změny
č. (EU)2019/776
Nařízení Komise (EU) o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii
(EU)2019/780 Doporučení Komise o praktických opatřeních pro vydávání schválení z hlediska bezpečnosti provozovatelům infrastruktury
2009/965/ES Rozhodnutí Komise o referenčním dokumentu uvedeném v čl. 27 odst. 4 směrnice EP a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
2011/155/EU
(aktuální znění)
Rozhodnutí Komise o zveřejnění a správě referenčního dokumentu uvedeného v čl. 27 odst. 4 směrnice EP a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
(EU)201/2011 Nařízení Komise (EU) o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla
(EU)1304/2014
(aktuální znění - odchýlení 

(EU)2022/1319)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk", kterou se mění rozhodnutí 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutí 2011/229/EU
// pouze francouzské znění (EU)2022/1319 je závazné
 2012/757/EU
(konsolidované znění
z 16. 6. 2020)

zrušeno
Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému provoz a řízení dopravy železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES
// bylo zrušeno 16. 6. 2021 nařízením č. (EU)2019/773
 2007/756/ES
(aktuální znění)

zrušeno
rozhodnutí Komise, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES 
// bylo 16. 6. 2021 zrušeno (EU)2018/1614

(EU)2019/773
znění včetně změny 

(EU)2021/2238
Prováděcí nařízení Komise, o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU
(EU)454/2011
(znění včetně změny (EU)2019/775)
Nařízení Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě" transevropského železničního systému
 (EU)1301/2014
(aktuální znění)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii

(EU)1302/2014
(odchýlení (EU)2022/1319, znění bez změny 
(EU)2022/856)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii
// pouze francouzské znění (EU)2022/1319 je závazné
(EU)1300/2014
aktuální znění
Nařízení Komise (EU) o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
(EU)1303/2014
(znění včetně změny
č. (EU)2019/776)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech" železničního systému Evropské unie
(EU)1305/2014
(znění včetně změny

č. (EU)2019/778)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Využití telematiky v nákladní dopravě" železničního systému Evropské unie a o zrušení nařízení
2014/880/EU
neplatné
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2014 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2011/633/EU
// bylo 16. 6. 2019 zrušeno nařízením č. (EU)2019/777
(EU)2019/777 Prováděcí nařízení Komise o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/880/EU
2014/897/EU Doporučení Komise o záležitostech souvisejících s uvedením strukturálních subsystémů a vozidel do provozu a jejich používáním podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES a 2004/49/ES
2014/881/EU Doporučení Komise k postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu
 (EU)2016/919
(aktuální znění - odchýlení (EU)2022/1349)
Nařízení Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení" železničního systému v Evropské unii
// pouze rumunské znění  (EU)2022/1349 je závazné
(EU)402/2013
(aktuální znění)
Prováděcí nařízení Komise  o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009

 (EU)321/2013
(znění včetně změny
č. (EU)2020/387)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy" železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES
(EU)1315/2013
(aktuální znění)
Nařízení EP a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU
(EU)2019/779 Prováděcí nařízení Komise, kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle směrnice EP a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011
(EU)2020/424 Prováděcí nařízení Komise o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797
(EU)2018/1614 Rozhodnutí Komise , kterým se stanoví specifikace registrů vozidel uvedených v článku 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a kterým se mění a zrušuje rozhodnutí Komise 2007/756/ES
2011/665/EU
(znění bez změny
č. (EU)2021/701)
Rozhodnutí Komise o evropském registru povolených typů železničních vozidel
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím