Právní předpisy ČR pro interoperabilitu železničního systému


Označení Název

  č. 133/2005 Sb.
(aktuální znění)

bylo zrušeno
1. 2. 2022 zákonem č. 426/2021 Sb.

Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
č. 22/1997 Sb.
(aktuální znění)
Zákon  o  technických  požadavcích  na  výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
č. 352/2004 Sb.
(aktuální znění)
Vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
č. 266/1994 Sb.
(znění včetně změny zákonem
č. 426/2021 Sb.)
Zákon o dráhách
// změna zákonem č. 426/2021 Sb. ruší 1. 2. 2022 nařízení vlády č. 133/2005 Sb., interoperabilita železničního systému v ČR bude řešena zákonem č. 266/1994 Sb. a postup při notifikaci zákonem č. 90/2016 Sb.
// účinnost zákona č. 426/2021 Sb. viz čl. V
č. 177/1995 Sb.
(aktuální znění)

Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

č. 100/1995 Sb.
(aktuální znění)
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických
zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
č. 111/2004 Sb. Sdělení Ministerstva dopravy o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím