Novinky - Evropský železniční systém

aktualizace k 2022-11-25
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)
aktualizace k 2022-10-26 bez změn
aktualizace k 2022-09-26 bez změn
aktualizace k 2022-08-24
Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/1319, o přijetí žádosti předložené Francií podle čl. 7 odst. 4 směrnice EP (EU) 2016/797, která se týká neuplatnění některých ustanovení technických specifikací pro interoperabilitu v případě rekonfigurace stávajících kolejových vozidel na devatenáct vlakových souprav TGV P-DUPLEX (pouze francouzské znění je závazné, odchýlení od nařízení Komise č. (EU)1304/2014 a od nařízení Komise č. (EU)1302/2014);
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2022/1349 kterým se přijímá žádost předložená Rumunskem podle směrnice EP a Rady (EU) 2016/797 o neuplatnění bodu 7.4.2.1 přílohy nařízení (EU) 2016/919 na dvacet vozidel LEMA (pouze rumunské znění je závazné, odchýlení od nařízení Komise č.  (EU)2016/919

aktualizace k 2022-07-22
Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)
doplněno aktuální znění nařízení Komise (EU) č. (EU)1300/2014 včetně opravy (EU)/2022/721 - pouze oprava českého znění

aktualizace k 2022-06-27 bez změn
aktualizace k 2022-05-30 bez změn
aktualizace k 2022-04-27 bez změn
aktualizace k 2022-03-23 bez změn
aktualizace k 2022-02-24 bez změn
aktualizace k 2022-01-31
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)
Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)
Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému
doplněno konsolidované znění prováděcího nařízení Komise č. (EU)2019/773 včetně změny prováděcím nařízením Komise č. (EU)2021/2238
Právní předpisy ČR pro interoperabilitu železničního systému

  č. 133/2005 Sb.
(aktuální znění)
bylo zrušeno
1. 2. 2022 zákonem č. 426/2021 Sb.

Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
č. 352/2004 Sb.
(aktuální znění)
Vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
// připravuje se změna vyhlášky č. 352/2004 Sb., nyní stav: Připomínkové řízení ukončeno 18. 12. 2021
č. 266/1994 Sb.
(znění bez změny zákonem
č. 426/2021 Sb.)
Zákon o dráhách
// změna zákonem č. 426/2021 Sb. ruší 1. 2. 2022 nařízení vlády č. 133/2005 Sb., interoperabilita železničního systému v ČR bude řešena zákonem č. 266/1994 Sb. a postup při notifikaci zákonem č. 90/2016 Sb.
// účinnost zákona č. 426/2021 Sb. viz čl. V
aktualizace k 2021-12-22
Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému
doplněna změna prováděcího nařízení Komise č. (EU)2019/773 prováděcím nařízením Komise č. (EU)2021/2238
Právní předpisy ČR pro interoperabilitu železničního systému
doplněna informace o zrušení nařízení vlády č. 133/2005 Sb. 1. 2. 2022 zákonem č. 426/2021 Sb.
č. 266/1994 Sb.
(znění bez změny zákonem
č. 426/2021 Sb.)
Zákon o dráhách
// změna zákonem č. 426/2021 Sb. ruší 1. 2. 2022 nařízení vlády č. 133/2005 Sb., interoperabilita železničního systému v ČR bude řešena zákonem č. 266/1994 Sb. a postup při notifikaci zákonem č. 90/2016 Sb.
// účinnost zákona č. 426/2021 Sb. viz čl. V

Právní předpisy SR pro interoperabilitu železničního systému
doplněna změna zákona č. 513/2009 Z.z. zákonem č. 402/2021 Z.z.

aktualizace k 2021-11-26
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)
aktualizace k 2021-10-26 bez změn

aktualizace k 2021-09-30 bez změn
aktualizace k 2021-08-27
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
 Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)
aktualizace k 2021-07-27 bez změn
aktualizace k 2021-06-25
Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému
rozhodnutí Komise 2007/756/ES (aktuální znění) bylo 16. 6. 2021 zrušeno prováděcím rozhodnutím Komise č. (EU)2018/1614;
rozhodnutí Komise č. 2012/757/EU (znění 16. 6. 2020) bylo zrušeno 16. 6. 2021 nařízením č. (EU)2019/773
aktualizace k 2021-05-28
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:

Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)
Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému
doplněna změna prováděcího rozhodnutí Komise č. 2011/665/EU: prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2021/701, kterým se opravuje prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU o evropském registru povolených typů železničních vozidel

aktualizace k 2021-04-26

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)
aktualizace k 2021-03-26
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)

aktualizace k 2021-02-26 bez změn
aktualizace k 2021-01-29 bez změn

aktualizace k 2020-12-29 bez změn
aktualizace k 2020-11-25
Posuzování shody - evropský železniční systém
doplněna informace: Připravuje se novela zákona o drahách (technická transpozice směrnice č. (EU)2016/797, oznamování by se mělo provádět podle zákona č. 90/2016 Sb.
Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému
 (EU)2016/798
(konsolidované znění
z 23. 10. 2020)
Změna:
oprava,
(EU)2020/700
(EU)2020/1530
Směrnice EP a Rady o bezpečnosti železnic

aktualizace k 2020-10-29

Právní předpisy ČR pro interoperabilitu železničního systému
č. 266/1994 Sb.
(aktuální znění)

Připravuje se:
novela zákona
o drahách 
sněmovní tisk č. 912
Zákon o dráhách


// připravovaná novela zákona o drahách by měla zrušit nařízení
vlády č. 133/2005 Sb., interoperabilita železničního systému
v ČR bude řešena zákonem č. 266/1994 Sb. a postup při notifikaci
zákonem č. 90/2016 Sb.

Právní předpisy SR pro interoperabilitu železničního systému
 č. 513/2009 Z.z.
(aktuální znění)

Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ změna zákonem č. 311/2020 Z.z. se použije od 1. 12. 2020

aktualizace k 2020-09-25

Právní předpisy SR pro interoperabilitu železničního systému
č. 350/2010 Z.z.
(aktuální znění)
Vyhláška o stavebnom a technickom poriadku dráh
/ změna vyhláškou č. 250/2020 Z.z. se použije od 15. 9. 2020

aktualizace k 2020-08-26 bez změn
aktualizace k 2020-07-22
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:

Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)
Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému
doplněno konsolidované znění v pdf formátu (z 16. 6. 2020) prováděcího nařízení Komise č. (EU)2018/545 (znění včetně změny č. (EU)2020/781);
doplněno konsolidované znění v pdf formátu (z 16. 6. 2020) prováděcího nařízení Komise č. (EU)2019/250 včetně změny č. (EU)2020/779;
doplněno konsolidované znění v pdf formátu (z 16. 6. 2020) rozhodnutí Komise č. 2012/757/EU;
doplněno konsolidované znění v pdf formátu (z 16. 6. 2020) nařízení Komise č. (EU)2019/773 včetně změny č. (EU)2020/778;
Právní předpisy ČR pro interoperabilitu železničního systému
č. 266/1994 Sb.
(aktuální znění)
Zákon o dráhách
/ změna zákonem č. 115/2020 Sb. nastala 1. 7. 2020
č. 177/1995 Sb.
(aktuální znění)

Vyhláška, kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
/ změna vyhláškou č. 269/2020 Sb. nastala 1. 7. 2020

Právní předpisy SR pro interoperabilitu železničního systému
č. 205/2010 Z.z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
/ změna vyhláškou č. 180/2020 Z.z. nastala 1. 7. 2020

aktualizace k 2020-06-25
Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému

(EU)2016/797
(konsolidované znění
z 28. 5. 2020)
Změna:
(EU)2020/700
Směrnice EP a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii

(EU)2016/798
(konsolidované znění
z 28. 5. 2020)
Změna:
oprava,
(EU)2020/700
Směrnice EP a Rady o bezpečnosti železnic
(EU)2019/250
ve znění změny: (EU)2020/779
Prováděcí nařízení Komise o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí EP a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011
(EU)2018/545
ve znění změny:  (EU)2020/781
Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797

(EU)2019/773
ve znění změny (EU)2020/778
Prováděcí nařízení Komise, o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU
 (EU)2016/919
(znění včetně změny
č. (EU)2020/420)
Nařízení Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení" železničního systému v Evropské unii

aktualizace k 2020-05-25
Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému
(EU)1302/2014
(znění včetně změny
č. (EU)2020/387)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii
 (EU)2016/919
(znění bez změny
č. (EU)2020/420)
Nařízení Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení" železničního systému v Evropské unii
aktualizace k 2020-04-27
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:

Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)
Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému
č. (EU)2020/453 
(hEN 30. 3. 2020)
Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro produkty železniční dopravy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
Ostatní související předpisy
 (EU)2016/919
(znění bez změny
č. (EU)2020/387 a
č. (EU)2020/420)
Nařízení Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení" železničního systému v Evropské unii

 (EU)321/2013
(znění včetně změny
č. (EU)2020/387)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy" železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES
(EU)2020/424 Prováděcí nařízení Komise o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797

aktualizace k 2020-03-18
Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému
(EU)2016/919
(znění bez změny
č. (EU)2020/387)
Nařízení Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení" železničního systému v Evropské unii

 (EU)321/2013
(znění bez změny
č. (EU)2020/387)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy" železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES
(EU)1302/2014
(znění bez změny
č. (EU)2020/387)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii

aktualizace k 2020-02-26 bez změn
aktualizace k 2020-01-27 bez změn

aktualizace k 2019-12-19 bez změn
aktualizace k 2019-11-28
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)
aktualizace k 2019-10-31 bez změn
aktualizace k 2019-09-24 bez změn

aktualizace k 2019-08-22 bez změn
aktualizace k 2019-07-17

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)

Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému

Ostatní související předpisy:

Označení Název
(EU)1299/2014
včetně změny
č. (EU)2019/776
Nařízení Komise (EU) o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii
(EU)1304/2014
včetně změny

č. (EU)2019/774
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk", kterou se mění rozhodnutí 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutí 2011/229/EU
(EU)454/2011
(znění včetně změny (EU)2019/775)
Nařízení Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě" transevropského železničního systému
 (EU)1301/2014
(aktuální znění)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii

(EU)1302/2014
(znění včetně změny
č. (EU)2019/776)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii
(EU)1300/2014
včetně změny č. (EU)2019/772
Nařízení Komise (EU) o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
(EU)1303/2014
(znění včetně změny
č. (EU)2019/776)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech" železničního systému Evropské unie
(EU)1305/2014
(znění včetně změny

č. (EU)2019/778)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Využití telematiky v nákladní dopravě" železničního systému Evropské unie a o zrušení nařízení
2014/880/EU
neplatné
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2014 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2011/633/EU
// bylo 16. 6. 2019 zrušeno nařízením č. (EU)2019/777
(EU)2019/777 Prováděcí nařízení Komise o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/880/EU
 (EU)2016/919
(znění včetně změny

č. (EU)2019/776)
Nařízení Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení" železničního systému v Evropské unii

 (EU)321/2013
(znění včetně změny

č. (EU)2019/776)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy" železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES
2011/665/EU
(znění včetně změny
č. (EU)2019/776)
Rozhodnutí Komise o evropském registru povolených typů železničních vozidel

aktualizace k 2019-06-26
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)

Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému
Ostatní související předpisy:
 • doplněna změna nařízení Komise č. 1299/2014 prováděcím nařízením Komise č. (EU)2019/776, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474;
 • doplněna změna nařízení Komise č. (EU)321/2013 prováděcím nařízením Komise č. (EU)2019/776;
 • doplněna změna nařízení Komise č. 1301/2014 ve znění opravy z 16. 5. 2019 prováděcím nařízením Komise č. (EU)2019/776;
 • doplněna změna nařízení Komise č. 1302/2014 prováděcím nařízením Komise č. (EU)2019/776;
 • doplněna změna nařízení Komise č. 1303/2014 prováděcím nařízením Komise č. (EU)2019/776;
 • doplněna změna nařízení Komise č. (EU)2016/919 prováděcím nařízením Komise č. (EU)2019/776;
 • doplněna změna rozhodnutí Komise č. 2011/665/EU prováděcím nařízením Komise č. (EU)2019/776;
 • doplněna změna nařízení Komise č.1304/2014 prováděcím nařízením Komise č. (EU)2019/774, kterým se mění nařízení (EU) č. 1304/2014, pokud jde o uplatňování technické specifikace pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk“ na stávající nákladní vozy;
 • doplněna změna nařízení Komise č. 1300/2014 prováděcím nařízením Komise č. (EU)2019/772, kterým se mění nařízení (EU) č. 1300/2014, pokud jde o soupis aktiv s cílem určit překážky a bariéry bránící přístupnosti, poskytovat informace uživatelům a monitorovat a vyhodnocovat pokrok v oblasti přístupnosti;
 • doporučení Komise č. (EU)2019/780 o praktických opatřeních pro vydávání schválení z hlediska bezpečnosti provozovatelům infrastruktury;
 • rozhodnutí Komise č. 2012/757/EU bude zrušeno 16. 6. 2021 nařízením č. (EU)2019/773 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU;
 • doplněna změna nařízení Komise č. 454/2011 prováděcím nařízením Komise č. EU)2019/775, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011, pokud jde o správu řízení změn;
 • doplněna změna nařízení Komise č. 1305/2014 prováděcím nařízením Komise č. (EU)2019/778, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1305/2014, pokud jde o správu řízení změn
aktualizace k 2019-05-27
Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému
Ostatní související předpisy:
(EU)1301/2014
(ve znění opravy
z 16. 5. 2019)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii


aktualizace k 2019-04-26 bez změn
aktualizace k 2019-03-26
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)
Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému
Ostatní související předpisy:
Označení Název
(EU)2019/250 Prováděcí nařízení Komise o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011
Právní předpisy SR pro interoperabilitu železničního systému
doplněna změna zákona č. 513/2009 Z.z. zákonem č. 55/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

aktualizace k 2019-02-21
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)


aktualizace k 2018-11-27
Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému
doplněno rozhodnutí Komise (EU)2018/1614, kterým se stanoví specifikace registrů vozidel uvedených v článku 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a kterým se mění a zrušuje rozhodnutí Komise 2007/756/ES

aktualizace k 2018-10-30 bez změn
aktualizace k 2018-09-27 bez změn
aktualizace k 2018-08-28
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změna - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)

Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému
2018/C/282/3
 
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)
Ostatní souvisejícípředpisy
 (EU)1301/2014
(znění v pdf formátu z 4. 7. 2018  včetně změny (EU)2018/868)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii

(EU)1302/2014
(znění v pdf formátu z 4. 7. 2018  včetně změny (EU)2018/868)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii


aktualizace k 2018-07-19
Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému 
doplněno:
(EU)1301/2014
(znění v html formátu z 4. 7. 2018  včetně změny (EU)2018/868)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii

(EU)1302/2014
(znění v html formátu z 4. 7. 2018  včetně změny (EU)2018/868)
Nařízení Komise (EU) o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii

aktualizace k 2018-06-22
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změna - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)


aktualizace k 2018-05-24 bez změn
aktualizace k 2018-04-25
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)


aktualizace k 2018-03-16
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)


aktualizace k 2018-02-27
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)

aktualizace k 2018-01-27
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)


aktualizace k 2017-12-21
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změna - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)

Právní předpisy ES pro interoperabilitu železničního systému 
doplněno: Sdělení Komise č. 2017/C/435/4 v rámci provádění směrnice EP a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

aktualizace k 2017-11-22 bez změn

aktualizace k 2017-10-25
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)

aktualizace k 2017-09-25
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)


aktualizace k 2017-08-21 bez změn

aktualizace k 2017-07-04
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)

aktualizace k 2017-06-16
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)

aktualizace k 2017-04-10
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)
doplněna kapitola Posuzování shody - evropský železniční systém


aktualizace k 2017-03-09
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:
Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)

aktualizace k 2017-02-13 bez změn
aktualizace k 2016-12-19
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti evropského železničního systému:

Změny - Evropský železniční systém (vysokorychlostní i konvenční)
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím