Právní předpisy ES o lanových drahách

Označení

Název

(EU)2016/424
(CAB)
Nařízení EP a Rady o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES
// 21. 4. 2018 zrušilo a nahradilo směrnici 2000/9/ES
2018/C/114/4 Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/E
// Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie
(EU)2019/1923 
(hEN 19. 11. 2019)
Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro lanové dráhy vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424
Seznam hEN 
k CAB (k 20. 11. 2019,
z webu EK, není právně závazný)
Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal – Regulation (EU) 2016/424 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím