Postupy posuzování shody - Lanové dráhy

Nařízení EP a Rady  č. (EU)2016/424  o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES stanoví pravidla pro uvádění na trh a volný pohyb dílčích systémů a bezpečnostních prvků pro lanové dráhy, pravidla pro navrhování a výstavbu nových lanových drah a jejich uvedení do provozu.
Pod nařízení č. (EU)2016/424 spadají nové lanové dráhy určené pro dopravu osob, změny lanových drah vyžadující nové schválení a dílčí systémy a bezpečnostní prvky pro lanové dráhy.
Nařízení č. (EU)2016/424 se nevztahuje na výtahy, lanové dráhy v kategorii historických, kulturních nebo památkových drah, na zemědělské nebo lesnické dráhy, na lanové dráhy pro obsluhu horských chat a přístřešků, na nepohyblivá a pojízdná zařízení pro volnočasové a zábavní aktivity, na důlní těžní zařízení nebo průmyslová nepohyblivá zařízení, na zařízení pohybující se po vodě.

Lanová dráha je rozdělena do infrastruktury a dílčích systémů, které jsou uvedeny v příloze I nařízení č. (EU)2016/424:
 1. lana a spoje lan
 2. pohony a brzdy
 3. mechanická zařízení: napínací zařízení lan, zařízení stanice, zařízení trati
 4. vozy: kabiny, sedačky a unášecí zařízení, závěs, pojezd nebo běhoun, uchycení
 5. elektrotechnické zařízení: dálkové sledování, ovládání a bezpečnostní zaňízení, sdělovací a informační zaňízení, zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny
 6. evakuační zařízení: pevné evakuační zařízení,  pojízdné evakuační zařízení

Základní požadavky
Lanové dráhy a jejich infrastruktura, dílčí systémy a bezpečnostní prvky musí splňovat základní požadavky uvedené v příloze II nařízení č. (EU)2016/424:

 • obecné požadavky
 • požadavky na infrastrukturu
 • požadavky na lana, pohony a brzdy a na mechanická a elektrická zařízení
 • vozy a vlečná zařízení
 • zařízení pro cestující a obsluhu
 • požadavky na provoz

Shoda dílčích systémů a bezpečnostních prvků
Předpokládá se, že dílčí systémy a bezpečnostní prvky, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku EU, jsou ve shodě se základními požadavky uvedenými v pňíloze II, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

Postupy posuzování shody
postupy posuzování shody se provádí podle:
a) přílohy III nařízení č. (EU)2016/424 EU přezkoušení typu (modul B – výrobní typ) v kombinaci s:

 • přezkoušením shody s typem založené na zabezpečování kvality výrobního procesu (modul D) podle přílohy IV nařízení č. (EU)2016/424
 • přezkoušením shody s typem založené na ověřování dílčího systému nebo bezpečnostního prvku (modul F) podle přílohy V nařízení č. (EU)2016/424
b) přílohy VI nařízení č. (EU)2016/424 přezkoušení shody na základě ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G)

c) přílohy VII nařízení č. (EU)2016/424 přezkoušení shody na základě úplného zabezpečování kvality spolu s přezkoumáním návrhu (modul H 1)

EU prohlášení o shodě pro dílčí systém nebo bezpečnostní prvek
EU prohlášení o shodě potvrzuje splnění základních požadavků z přílohy II nařízení č. (EU)2016/424. EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze IX nařízení č. (EU)2016/424. EU prohlášení o shodě se musí průběžně aktualizovat. EU prohlášení o shodě se přikládá k dílčímu systému nebo bezpečnostnímu prvku. EU prohlášení o shodě musí být přeloženo do jazyka členského státu, ve kterém je dílčí systém nebo bezpečnostní prvek uváděn nebo dodáván na trh. Pokud se na dílčí systém nebo bezpečnostní prvek vztahuje více aktů Unie požadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se pro včechny akty Unie jednotné EU prohlášení o shodě. Všechny akty Unie musí být v jednotném prohlášení uvedeny včetně odkazů na jejich zveřejnění.

Označení CE
Označení CE potvrzuje shodu výrobku s požadavky nařízení č. (EU)2016/424. Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008.  Pravidla a podmínky pro umístění označení CE jsou uvedeny  v článku 21 nařízení č. (EU)2016/424 nebo také v kapitole Označení CE a další označení - nlfnorm.cz.

Technická dokumentace pro dílčí systémy a bezpečnostní prvky
Požadavky na obsah  technické dokumentace jsou uvedeny v příloze VIII nařízení č. (EU)2016/424.

Další užitečné informace i pro zařízení pro dopravu osob jsou uvedeny na stránkách ÚNMZ ZDE.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím