Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Novinky»Rozšíření Kandidátského seznamu (KS) o další 4 SVHC látky

Rozšíření Kandidátského seznamu (KS) o další 4 SVHC látky

17. 1. 2022 KS byl rozšířen o další 4 SVHC látky (látky vzbuzující mimořádné obavy):
  • 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (EC 204-327-1, CAS 119-47-1) látka se používá pro výrobu pryžových (pneumatiky, boty, hračky) a plastových výrobků (mobilní telefony,hračky, obaly pro potraviny,..);
  • tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane (EC 213-934-0, CAS 1067-53-4) látka se používá pro výrobu pryžových a plastových výrobků;
  • (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC) (EC -, CAS -) látka se používá pro výrobu kosmetických přípravků;
  • S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate (EC 401-850-9, CAS 255881-94-8) látka se používá pro výrobu maziv.
Nyní KS obsahuje 223 SVHC látek.

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky zahrnuté do KS, musí ECHA podat oznámení do šesti měsíců tj. od data jejího zařazení na Kandidátský seznam, pokud jsou splněny tyto obě podmínky:

  • látka je v předmětu uvedena v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot.,
  • látka je přítomna v těchto předmětech v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce/dovozce/rok.

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky musí také splnit povinnost poskytovat informace o látkách SVHC (článek 33 nařízení REACH).

Od 5. ledna 2021 musí společnosti uvádějící předměty na trh EU oznamovat výrobky do databáze SCIP, pokud předměty obsahují látky SVHC v koncentracích vyšších než 0,1 % hmot.

Další informace viz webová stránka ECHA: ECHA/NR/22/01

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím