Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Novinky»Nový zákon o dozoru nad trhem

Nový zákon o dozoru nad trhem

Zákon č. 87/2023 Sb.  o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) nabyl účinnost od 6. 4. 2023. Zákon č. 87/2023 Sb. implementuje do české legislativy nařízení EP a Rady (EU)2019/1020  oblast dozoru nad trhem, pro správní orgány dozoru v ČR stanoví oprávnění a povinnosti, které dosud nebyly české legislativě zavedeny.  Podle zákona č. 87/2023 Sb. se dozor nad trhem bude aplikovat v případě, že EU předpisy uvedené v příloze I nařízení EP a Rady (EU)2019/1020 neobsahují specifická podrobná ustanovení úpravy dozoru nad konkrétními výrobky nebo kategorií výrobků.  
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je určeno podle § 3 zákona č. 87/2023 Sb. jako ústřední styčný  úřad
Povinností MPO bude především koordinace spolupráce mezi orgány dozoru vykonávajícími dozor nad trhem s výrobky: Česká obchodní inspekce, Český báňský úřad, Státní energetická inspekce, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Ministerstvo dopravy, Drážní úřad, krajské hygienické stanice, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany.
Tyto orgány dozoru jsou správními úřady, které i před schválením tohoto zákona vykonávaly dozor nad trhem s výrobky.
Příloha zákona č. 87/2023 Sb.  přehledně vymezuje konkrétní rozsah působnosti těchto orgánů dozoru.
Dozor nad trhem se uplatňuje na výrobky, které  jsou v harmonizované sféře, jako jsou například výrobky spadající pod zákon č. 22/1997 Sb.  o technických požadavcích na výrobky, pod zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, pod zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích, ale i na další výrobky.  Zákon č. 87/2023 Sb. stanoví v § 11 Přestupky výši možné pokuty od 100 000,- Kč  až do 50 000 000,- Kč.
Zákon č.  87/2023 Sb. mění zákon č. 90/2016 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., zákon č. 477/2001 Sb., zákon č. 102/2001 Sb., zákon č. 406/2000 Sb., zákon č. 156/1998 Sb.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím