Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»Novinky»Nově vydaná legislativa týkající se výrobků, které přicházejí do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě

Nově vydaná legislativa týkající se výrobků, které přicházejí do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě

Tyto předpisy se použijí od 31. 12. 2026, do tohoto data členské státy postupují podle vnitrostátních opatření.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2024/371 (slovenská verze), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanovením harmonizovaných specifikací pro označování výrobků, které přicházejí do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2024/370 (slovenská verze), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanovením postupů posuzování shody pro výrobky přicházející do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě a pravidel pro jmenování subjektů posuzování shody zapojených do těchto postupů

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2024/369 (slovenská verze), kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanovením postupu týkajícího se zařazování výchozích látek, směsí a složek na evropské seznamy povolených výchozích látek, směsí a složek nebo jejich vyřazování z těchto seznamů

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2024/368 (slovenská verze), kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184, pokud jde o postupy a metody pro zkoušky a schvalování konečných materiálů používaných ve výrobcích, které přicházejí do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2024/367 (slovenská verze), kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanovením evropských seznamů povolených výchozích látek, směsí a složek, které jsou povoleny k použití při výrobě materiálů nebo výrobků přicházejících do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2024/365 (slovenská verze), kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184, pokud jde o metodiky pro zkoušky a schvalování výchozích látek, směsí a složek, které mají být zařazeny na evropské seznamy povolených látek
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím