Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»STANOVENÉ VÝROBKY K ZÁKONU č. 22/1997 Sb., č. 90/2016 Sb. a č. 206/2015 Sb.»Strojní zařízení»Přehled vybraných tříd ČSN pro strojní zařízení (podle třídících znaků)

Přehled vybraných tříd ČSN pro strojní zařízení (podle třídících znaků)

011...., 024...., 04…., 06…., 075...., 09....., 10…., 11…., 14…., 18…., 19…., 20…., 21…., 23…., 26…., 27….., 28…., 30…., 31…., 33…., 35…., 36…., 38…., 43…., 44…., 47…., 49…., 50.., 51…., 69…., 74…., 79…., 81…., 82…., 83….

01 – OBECNÁ TŘÍDA

0114 - 0116

0114

Mechanika, vibrace a rázy

0116

Akustika

0240 – 0249

0243

Lana ocelová

0244

Lana a jejich příslušenství

04 – SLÉVÁRENSTVÍ

0400

Slévárenství, všeobecně

06 – TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA

0650

Průmyslová tepelná zařízení

07 – KOTLE

0750 – 0759

0753

Kotle pro ústřední vytápění

0758

Hořáky na plynná a kapalná paliva

09 – SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ

0900 - 0977

0900

Pístové spalovací motory

0977

Příslušenství k pístovým spalovacím motorům

10 - KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ

1050 - 1060

1050

Kompresory, všeobecně

1051

Kompresory, kompresorové stanice, základní parametry a předpisy

1060

Ruční mechanizovaná nářadí

11 - ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ

1100 - 1109

1100

Čerpadla, všeobecně

1101

Čerpadla, všeobecné normy konstrukční

1179

Vysokotlaké vodní proudové čističky

14 - CHLADICÍ TECHNIKA

1406 - 1420

1406

Směrnice a předpisy pro projektování, zkoušení, provoz, obsluhu a údržbu

1420

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla

18 - PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

1865

Průmyslové roboty

19 - OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII

1920

Lasery

20 - OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY

2000 - 2008

2000

Obráběcí stroje, všeobecně

2008

Bezpečnost nástrojů, nářadí a zařízení

21 - TVÁŘECÍ STROJE

2107

Tvářecí stroje, bezpečnostní předpisy

23 - NÁŘADÍ

2390

Mechanické ruční nářadí, všeobecně

26 - ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM

2600 - 2697

2600

Transportní zařízení, všeobecně

2603

Společné nosné dopravní prostředky

2674

Regálové zakladače

2676

Paletovací a odpaletovací stroje

2688

Vozíky s pohonem

2697

Zdvižná čela

27 - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE

2700 - 2789

2700

Dopravní zařízení, všeobecně

2701

Zdvihací zařízení, jeřáby, vázací prostředky

2702

Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové

2705

Jeřáby různých konstrukcí

2706

Jeřáby, vrátky, kladkostroje, zdvihové jednotky

2708

Zvedáky vozidel

2719

Háky, pojistný materiál, koncové narážky

2733

Dopravní pásy pro zimní sporty nebo rekreační použití

2740

Výtahy, všeobecně

2741

Výtahy. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Elektromagnetická kompatibilita

2744

Stavební výtahy

2750

Pohyblivé pracovní plošiny

2754

Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel

2775

Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení

2776

Stroje pro zemní práce, definice

2779

Stroje a zařízení pro zemní práce, bezpečnostní požadavky

2780

Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

2781

Stroje a zařízení pro zemní práce, součásti, díly a komponenty

2783

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek

2784

Stroje a zařízení pro zhutňování, dopravu a třídění materiálu

2786

Stroje a zařízení pro zpracování, řezání stavebních materiálů

2787

Stroje pro výrobu stavebních výrobků

2788

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu skla

2789

Stroje pro výrobu keramiky, víceúčelové stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

28 - KOLEJOVÁ VOZIDLA

2810

Stroje a zařízení pro stavbu a údržbu kolejí

30 - SILNIČNÍ VOZIDLA

3002 - 3072

3002

Vozidla pro dopravu osob

3003

Speciální nákladní vozidla

3072

Terénní vozidla

31 - LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA

3193

Pozemní provozní zařízení pro letadla

33 - ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY

3320 - 3331

3320

Elektrotechnické předpisy a elektrické instalace

3322

Předpisy pro elektrická zařízení strojů

3331

Výrobny elektrické energie

35 - ELEKTROTECHNIKA

3517 - 3541

3517

Tyristorové pohony

3541

Silové spínače nízkého napětí

36 - ELEKTROTECHNIKA

3600 - 3615

3600

Osvětlování, všeobecně

3604

Vnitřní a venkovní osvětlení

3610

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost

3615

Bezpečnost elektrického ručního nářadí

38 - ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

3892 - 3896

3892

Stabilní hasicí zařízení

3893

Požární automobily a technické prostředky

3896

Systémy ochrany proti výbuchu

43 - HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

4330

Válcovny ocelí a neželezných kovů (provozní soubory)

44 - HORNICTVÍ

4444 - 4457

4444

Výztuž porubů a řízení horského tlaku při hlubinném dobývání nerostných surovin

4450

Hornická doprava a manipulace s materiálem, všeobecně

4457

Důlní doprava, pomocná zařízení

47 - ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE

4701 - 4790

4701

Zemědělské stroje, bezpečnost práce, metody zkoušení a měření

4702

Zemědělské stroje, společné součásti

4704

Zemědělské a lesnické stroje, bezpečnost práce, metody zkoušení a měření

4706

Zemědělské stroje, bezpečnost

4710

Zemědělské stroje, mechanizace rostlinné výroby

4720

Zemědělské a lesnické stroje a traktory

4744

Zemědělské stroje pro chemickou ochranu rostlin

4760

Lesnické stroje

4790

Speciální zahradnické a sadařské stroje

49 - PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ

4961

Dřevozpracující zařízení, bezpečnostní požadavky

50 - PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ

5070

Strojní zařízení pro výrobu papíru

51 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

5120 - 5155

5120

Potravinářské stroje. Bezpečnostní a hygienické požadavky

5125

Pekařské stroje

5130

Stroje na zpracování masa

5135

Nářezové stroje

5140

Stroje pro velkokuchyně

5145

Odstředivky na zpracování jedlých olejů a tuků

5150

Stroje na těstoviny

5155

Chladící tanky na mléko na farmě

69 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

6912 - 6991

6912

Stroje na zpracování pryže a plastů

6913

Hnětací a válcové stroje

6916

Rozmělňovací a rozvlákňovací stroje

6917

Stroje licí, tvářecí, nanášecí, dokončovací

6918

Stroje pro gumárenskou a plastikářskou technologii

6919

Vyfukovací tvářecí stroje

6920

Stroje na zpracování pryže a plastů, řezačky

6926

Odstředivky

6991

Benzínové čerpací stanice, příslušenství

74 - ČÁSTI STAVEB

7460 - 7470

7460

Okna, dveře, přídavná ochranná zařízení a doplňky-okenice a clony

7470

Dveře, vrata

79 - PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ

7980 - 7981

7980

Stroje pro výrobu obuvi, zboží z přírodních a syntetických usní

7981

Koželužské stroje

81 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

8101 - 8195

8101

Textilní stroje, předpisy

8107

Bezpečnostní požadavky pro textilní stroje

8190

Stroje a zařízení pro prádelny a chemické čistírny

8195

Chemicky čisticí stroje

82 - STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU

8210 - 8280

8210

Zařízení pro povrchovou úpravu, předpisy

8220

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par

8230

Pomocná zařízení pro lakovny

8240

Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty

8260

Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek

8280

Systémy tepelného čistění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu

83 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE

8330 - 8335

8330

Bezpečnost strojních zařízení

8332

Bezpečnostní hlediska u strojů

8333

Bezpečnostní a ochranné systémy strojů

8335

Ergonomie

 

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím