Vybrané skupiny evropských norem pro stavební výrobky

Publikované EN

Připravované EN

Název česky

CEN/TC 33

Program CEN/TC 33

Dveře, okna, okenice a stavební kování

CEN/TC 38

Program CEN/TC 38

Trvanlivost dřeva a výrobků ze dřeva

CEN/TC 50

není

Osvětlovací stožáry a vodicí nátrubky

CEN/TC 51

Program CEN/TC 51

Cement a stavební vápno

CEN/TC 53

Program CEN/TC 53

Lešení, montážní lešení a pohyblivé pracovní plošiny

CEN/TC 67

Program CEN/TC 67

Keramické obkladové prvky

CEN/TC 69

Program CEN/TC 69

Průmyslové armatury

CEN/TC 72

Program CEN/TC 72

Elektrická požární signalizace

CEN/TC 88

Program CEN/TC 88

Tepelně izolační materiály a výrobky

CEN/TC 89

Program CEN/TC 89

Tepelné vlastnosti budov a stavebních dílců

CEN/TC 99

není

Tapety

CEN/TC 104

Program CEN/TC 104

Beton a související výrobky

CEN/TC 107

Program CEN/TC 107

Předizolované potrubní teplovody

CEN/TC 110

Program CEN/TC 110

Výměníky tepla

CEN/TC 112

Program CEN/TC 112

Desky na bázi dřeva

CEN/TC 121

Program CEN/TC 121

Svařování

CEN/TC 124

Program CEN/TC 124

Dřevěné konstrukce

CEN/TC 125

Program CEN/TC 125

Zdivo

CEN/TC 126

Program CEN/TC 126

Akustické vlastnosti stavebních výrobků a budov

CEN/TC 127

Program CEN/TC 127

Požární bezpečnost staveb

CEN/TC 128

Program CEN/TC 128

Střešní skládané krytiny a výrobky pro obklady stěn

CEN/TC 129

Program CEN/TC 129

Sklo ve stavebnictví

CEN/TC 132

Program CEN/TC 132

Hliník a slitiny hliníku

CEN/TC 133

Program CEN/TC 133

Měď a litiny mědi

CEN/TC 134

Program CEN/TC 134

Pružné a textilní podlahové krytiny

CEN/TC 135

Program CEN/TC 135

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

CEN/TC 139

Program CEN/TC 139

Nátěrové hmoty

CEN/TC 154

Program CEN/TC 154

Kamenivo

CEN/TC 155

Program CEN/TC 155

Plastové potrubní systémy

CEN/TC 156

Program CEN/TC 156

Větrání budov

CEN/TC 163

Program CEN/TC 163

Sanitární zařízení

CEN/TC 164

Program CEN/TC 164

Vodárenství       

CEN/TC 165

Program CEN/TC 165

Kanalizace

CEN/TC 166

Program CEN/TC 166

Komíny

CEN/TC 167

není

Stavební ložiska

CEN/TC 169

Program CEN/TC 169

Osvětlení

CEN/TC 175

Program CEN/TC 175

Kulatina a řezivo

CEN/TC 177

Program CEN/TC 177

Prefabrikované stavební dílce z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

CEN/TC 178

Program CEN/TC 178

Dlažební prvky a obrubníky

CEN/TC 184

Program CEN/TC 184

Speciální technická keramika

CEN/TC 187

Program CEN/TC 187

Žárovzdorné výrobky a materiály

CEN/TC 189

Program CEN/TC 189

Geotextilie a výrobky podobné geotextíliím

CEN/TC 191

Program CEN/TC 191

Stabilní hasicí systémy

CEN/TC 192

Program CEN/TC 192

Technické prostředky požární ochrany

CEN/TC 193

Program CEN/TC 193

Lepidla

CEN/TC 203

Program CEN/TC 203

Trouby, tvarovky z litiny a jejich spoje

CEN/TC 208

není

Elastomerní těsnění pro potrubí systémy

CEN/TC 210

Program CEN/TC 210

Sklolaminátové nádrže a nádoby

CEN/TC 211

Program CEN/TC 211

Akustika

CEN/TC 217

Program CEN/TC 217

Povrchy pro sportovní plochy

CEN/TC 218

Program CEN/TC 218

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami

CEN/TC 226

Program CEN/TC 226

Zařízení silnic a dálnic

CEN/TC 227

Program CEN/TC 227

Materiály pro stavbu silnic a dálnic

CEN/TC 228

Program CEN/TC 228

Otopné soustavy pro budovy

CEN/TC 229

Program CEN/TC 229

Výrobky z prefabrikovaného betonu

CEN/TC 234

Program CEN/TC 234

Zásobování plynem

CEN/TC 235

není

Regulátory tlaku plynu a související bezpečnostní uzávěry a pojistné ventily pro použití při přepravě a rozvodu plynu

CEN/TC 236

Program CEN/TC 236

Neprůmyslové ručně ovládané uzavírací ventily na plyn a příslušné kombinace ventilů s ostatními výrobky

CEN/TC 241

Program CEN/TC 241

Sádra a výrobky ze sádry

CEN/TC 246

Program CEN/TC 246

Přírodní kámen

CEN/TC 247

Program CEN/TC 247

Automatizační a řídicí systémy budov

CEN/TC 249

Program CEN/TC 249

Plasty

CEN/TC 250

Program CEN/TC 250

Eurokódy pro navrhování konstrukcí

CEN/TC 254

Program CEN/TC 254

Hydroizolační pásy a fólie

CEN/TC 256

Program CEN/TC 256

Železniční aplikace

CEN/TC 277

není

Zavěšené podhledy

CEN/TC 282

Program CEN/TC 282

Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn

CEN/TC 288

Program CEN/TC 288

Provádění speciálních geotechnických prací

CEN/TC 295

Program CEN/TC 295

Spotřebiče na pevná paliva pro obytné budovy

CEN/TC 297

Program CEN/TC 297

Samostatně stojící průmyslové komíny

CEN/TC 298

Program CEN/TC 298

Pigmenty a plniva

CEN/TC 303

Program CEN/TC 303

Podlahové potěry a podlahy prováděné na stavbách

CEN/TC 312

Program CEN/TC 312

Tepelné solární systémy a součásti

CEN/TC 315

Program CEN/TC 315

Zařízení pro diváky

CEN/TC 325

Program CEN/TC 325

Prevence proti kriminalitě při urbanistickém plánování a navrhování staveb

CEN/TC 334

není

Zavlažovací techniky

CEN/TC 336

Program CEN/TC 336

Asfalty a asfaltová pojiva

CEN/TC 339

není

Protiskluznost povrchů podlah

CEN/TC 340

není

Antiseismická zařízení

CEN/TC 341

Program CEN/TC 341

Geotechnický průzkum a zkoušení

CEN/TC 342

Program CEN/TC 342

Kovové hadice, hadicové sestavy

CEN/TC 344

Program CEN/TC 344

Ocelové stabilní skladovací systémy

CEN/TC 349

Program CEN/TC 349

Těsnicí materiály pro spoje ve stavebních výrobcích

CEN/TC 350

Program CEN/TC 350

Udržitelnost stavebních konstrukcí

CEN/TC 351

Program CEN/TC 351

Stavební výrobky – Uvolňování nebezpečných látek

CEN/TC 371

Program CEN/TC 351

Stavební výrobky - Hospodaření s energií

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím