Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Materiály ve styku s potravinami»Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami

Právní předpisy ČR pro materiály ve styku s potravinami

Zákon

Název předpisu

č. 258/2000 Sb.
(aktuální znění)


Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
// změna zákonem č. 205/2020 Sb. zavádí oznamovací povinnost týkající se zahájení, změny nebo ukončení činnosti pro výrobce, distributory a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami,  nesplnění této povinnosti podat oznámení bude sankcionováno pokutou 3 mil Kč, pro distributora materiálů a předmětů pro styk s potravinami navrhuje stejné povinnosti jako pro výrobce a dovozce,  pro oblast materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami navrhuje jako koordinátora Ministerstvo zdravotnictví, tato povinnost vznikla zejména z důvodu efektivního provádění úředních kontrol a povinnosti vypracovat a vést evidenci provozovatelů podléhající státnímu zdravotnímu dozoru v oblasti materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

 

 


 

(EU)10/2011
konsolidované znění
v pdf formátu
z 23. 9. 2020
včetně změny 

(EU)2020/1245

oprava: (EU)2019/988
z 18. 6. 2019 se týká francouzského znění

(en, sk)

 

Nařízení Komise (ES) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
// změna nařízením č. (EU)2016/1416 napravuje určité chyby v textu a dvojznačnosti, s ohledem na dostupné vědecké informace zohledňuje používání dalších látek  pro styk s potravinami
// změna nařízením č. (EU)2017/752  mění přílohy I až IV:
  • v příloze I jsou u některých položek odstraněny poznámky, protože jsou již dostupné přiměřené metody zkoušky migrace a byly stanoveny specifické migrační limity
  • zohledňuje vědecká stanoviska u látek označených jako materiál určený pro styk s potravinami: č. 142, č. 168, č. 202, č. 387, č. 462, č. 467, č. 481, č. 502, č. 662, č. 779,
    č. 1062, č. 1007, č. 1016, č. 1030, č. 1055, č. 1060, č. 1062,
  • příloha II nově uvádí limit migrace pro nikl z plastů určenýchpro stky s potravinami
  • v příloze III ujasňuje text bodu 4 přílohy III pro kombinaci reprezentativních simulantů pro různé druhy potravin, které by se měly použít pro zkoušky celkové migrace
  • v příloze IV ujasňuje odkaz na nejvyšší poměr povrchu ku objemu, pro který byla ověřena shoda výsledků zkoušek migrace a  soulad se specifickými migračními limity
  • materiály a předměty z plastů,které jsou v souladu s nařízením PIM ve znění platném před vstupem nařízení č. (EU)2017/752 v platnost, mohou být uváděny na trh do 19. května 2018 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob
     / nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011
/  změna (EU)2018/213 se použije od 6. 9. 2018, týká se použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami
/ změna č. (EU)2019/37 mění a opravuje nařízení PIM
/ změna č. (EU)2019/1338 mění přílohu č. I nařízení PIM, použije se od 29. 8. 2019
/ změna č. (EU)2020/1245 se použije od 23. 9.2020, materiály a předměty z plastů, které jsou v souladu s PIM nařízením ve znění platném před 23. 9. 2020 a které byly poprvé uvedeny na trh před 23. březnem 2021, mohou být nadále uváděny na trh až do 23 září 2022 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob

§ 25 zákona o ochraně veřejného zdraví vymezuje předměty běžného užívání (PBU) jako materiály a předměty určené pro styk s potravinami upravené přímo použitelným předpisem nařízením č. 1935/2004 bez změny (EU)2019/1381. PBU jsou všechny materiály a předměty, které záměrně přicházejí do styku s potravinami, potravinovými surovinami a pokrmy během celého výrobního procesu, včetně jejich odměřování, balení, skladování, přepravy a podávání.

Konkrétní příklady PBU: obalové fólie, kelímky a jiné nádoby, konzervové obaly, víčka a uzávěry, nádobí a jiné pomůcky z polymerních materiálů, papíru, korku, skla, keramiky, porcelánu, smaltů, kovů a slitin, kontejnery, pečící plechy včetně jejich antiadhézních úprav, příbory, kuchyňské spotřebiče (mixery, šlehače, kávovary, varné konvice), nápojové automaty atd., části potravinářských strojů a jiných potravinářských zařízení, které přicházejí do styku s potravinami, zařízení provozoven společného stravování, laky a povrchové úpravy kovových nebo dřevěných regálů, (skladování/převážení všech druhů nebalených potravin) a další. Mezi PBU nepatří povlaky a povrchové úpravy potravin, které jsou společně s potravinou konzumovány; pevná veřejná nebo soukromá zařízení pro dodávku vody; dodávané materiály a předměty jako starožitnost.

§ 26 zákona o ochraně veřejného zdraví řeší hygienické požadavky na PBU, povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora PBU.
 

Označení

Název předpisu

č. 38/2001 Sb.
(v aktuálním znění)

Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

Vyhláška č.  38/2001 Sb. přejímá z legislativy EU harmonizovanou sféru.  § 1 až § 9 se týká obecných hygienických požadavků na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy a druhou část vyhlášky tvoří Hlava I s požadavky na výrobky z plastů, Hlava II s požadavky na výrobky z elastomerů a materiály na základě přírodního a syntetického kaučuku, Hlava III s požadavky na výrobky z kovových materiálů, Hlava IV s požadavky na výrobky ze silikátových materiálů, Hlava V s požadavky na povrchovou úpravu výrobků (zejména lakováním, pocínováním, povlakem z plastů, glazováním, smaltováním), Hlava VI  s požadavky na výrobky z papíru, lepenky a kartonu, Hlava VIII s požadavky na výrobky z korku, tyto Hlavy stanoví hygienické požadavky na jednotlivé materiály, ze kterých jsou vyrobeny výrobky určené pro styk s potravinami.

Přílohy k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Označení

Název přílohy

Příloha č. 1

Požadavky na čistotu barviv, pigmentů a plniv

Příloha č. 2

zrušena vyhláškou č. 207/2006 Sb.

Příloha č. 3

Požadavky na plasty a výrobky z plastů

Příloha č. 4

Zkoušení celkové a specifické migrace plastů a výrobků z plastů

Příloha č. 5

Stanovení monomerního vinylchloridu ve výrobcích z polyvinylchloridu a jeho kopolymerů

Příloha č. 6

Stanovení vinylchloridu uvolněného výrobky z polyvinylchloridu a jeho kopolymerů do potravin

Příloha č. 7

Seznam látek pro výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického kaučuku a podmínky jejich použití

Příloha č. 8

Seznam kovů, slitin a pájek pro výrobu materiálů a výrobků

Příloha č. 9

Hygienické požadavky na výrobky ze skla, sklokeramiky, keramiky, porcelánu a předmětů se smaltovaným povrchem

Příloha č. 10

Seznam přípustných materiálů a technologií pro povrchové úpravy výrobků

Příloha č. 11

Seznam látek pro výrobu laků

Příloha č. 12

Seznam látek pro výrobu papíru, kartonu a lepenky

Příloha č. 13

Seznam látek povolených pro výrobu celofánu

Příloha č. 14

Seznam látek pro úpravu korku a korkových výrobků a požadavky na tyto výrobky

Příloha č. 15

zrušena vyhláškou č. 207/2006 Sb.


 

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím