Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Materiály ve styku s potravinami»Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami

Právní předpisy SR pro materiály ve styku s potravinami


Zákon

Název

č. 152/1995 Z.z.
(aktuální znění)

Zákon Národnej rady Slovenska o potravinách
// změna č. 211/2022 Z.z. se použije od 1. 7. 2022


(EU)10/2011
konsolidované znění
v pdf formátu
z 23. 9. 2020
včetně změny 

(EU)2020/1245

(en)

 

 

 

 

Nařízení Komise (ES) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
// změna nařízením č. (EU)2016/1416 napravuje určité chyby v textu a dvojznačnosti, s ohledem na dostupné vědecké informace zohledňuje používání dalších látek  pro styk s potravinami

// změna nařízením č. (EU)2017/752  mění přílohy I až IV:
 • v příloze I jsou u některých položek odstraněny poznámky, protože jsou již dostupné přiměřené metody zkoušky migrace a byly stanoveny specifické migrační limity
 • zohledňuje vědecká stanoviska u látek označených jako materiál určený pro styk s potravinami: č. 142, č. 168, č. 202, č. 387, č. 462, č. 467, č. 481, č. 502, č. 662, č. 779,
  č. 1062, č. 1007, č. 1016, č. 1030, č. 1055, č. 1060, č. 1062,
 • příloha II nově uvádí limit migrace pro nikl z plastů určenýchpro stky s potravinami
 • v příloze III ujasňuje text bodu 4 přílohy III pro kombinaci reprezentativních simulantů pro různé druhy potravin, které by se měly použít pro zkoušky celkové migrace
 • v příloze IV ujasňuje odkaz na nejvyšší poměr povrchu ku objemu, pro který byla ověřena shoda výsledků zkoušek migrace a  soulad se specifickými migračními limity
 • materiály a předměty z plastů,které jsou v souladu s nařízením PIM ve znění platném před vstupem nařízení č. (EU)2017/752 v platnost, mohou být uváděny na trh do 19. května 2018 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob
  // nařízením č. (EU)2018/79  se od 8. 2. 2018 mění příloha I nařízení (EU) č. 10/2011/  změna (EU)2018/213 se použije od 6. 9. 2018, týká se použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami
  // změna č. (EU)2019/37 mění a opravuje nařízení PIM/ oprava (EU)2019/988  se týká pouze francouzského znění nařízení PIM/ změna č. (EU)2019/1338 mění přílohu č. I nařízení PIM, použije se od 29. 8. 2019

Podle zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách (v aktuálním znění) je pitná voda uvedena v definici potravin. § 8 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách vymezuje balení potravin a nároků na obaly a obalové materiály určené pro styk s potravinami. Potravinový kodex může ustanovit povinnost používat některé obaly jen pro některé potraviny anebo používání některých obalů omezit nebo zakázat.
§ 11 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách řeší hygienické požadavky na dopravní prostředky, u kterých stěny nebo jejich části přicházejí do styku s potravinami. Potravinový kódex SR část II, hlava V „Materiály a predmety určené na styk s potravinami“
Výnosem MP SR a MZd SR č. 1799/2003 – 100 se vydala V. hlava, část II Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami. Potravinový kodex je všeobecně závazný právní předpis. Je k dispozici na stránkách Státní veterinární a potravinářská správy

 

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím