Právní předpisy ČR pro osobní ochranné prostředky

Pro osobní ochranné prostředky od 21. 4. 2018 platí tyto právní předpisy:

Označení

Název

č. (EU)2016/425

 

Nařízení EP a Rady o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
// 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 89/686/EHS, kterou lze používat do 20. 4. 2019 souběžně

č. 90/2016 Sb.

Zákon o posuzování shody stanovených výrobků


Pro osobní ochranné prostředky do 21. 4. 2018 platily tyto právní předpisy:

Označení

Název

č. 22/1997 Sb.

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

č. 21/2003 Sb.
neplatné

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
// bylo 21. 4. 2018 zrušeno nařízením vlády č. 63/2018 Sb.

č. 63/2018 Sb.

Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
// zrušuje: nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky; nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv;  nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob;  nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojůVyužíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím