Právní předpisy SR pro osobní ochranné prostředky

Pro osobní ochranné prostředky od 21. 4. 2018 platí tento právní předpis:

Označení

Název

č. (EU)2016/425

Nařízení EP a Rady o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS


Pro osobní ochranné prostředky do 21. 4. 2018 platily tyto předpisy:

Označení

Název

č. 56/2018 Z.z.
aktuální znění

Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

č. 264/1999 Z.z.
byl zrušen

1. 4. 2018 zákonem
č. 56/2018 Z.z.

Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

35/2008 Z.z.
zrušeno nařízením vlády č. 117/2018 Z.z.

NV SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
// bylo 21. 4. 2018  zrušeno nařízením vlády č. 117/2018 Z.z.

č. 117/2018 Z.z.

Nariadenie vlády SR, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
// Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. (EU)2016/425  o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS

 

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím