Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»STANOVENÉ VÝROBKY K ZÁKONU č. 22/1997 Sb., č. 90/2016 Sb. a č. 206/2015 Sb.»Strojní zařízení»Přehled vybraných tříd STN pro strojní zařízení (podle třídících znaků)

Přehled vybraných tříd STN pro strojní zařízení (podle třídících znaků)

011...., 024...., 04…., 06…., 075...., 09....., 10…., 11…., 14…., 18…., 19…., 20…., 21…., 23…., 26…., 27….., 28…., 30…., 31…., 33…., 35…., 36…., 38…., 43…., 44…., 47…., 49…., 50.., 51…., 69…., 74…., 79…., 81…., 82…., 83….

01 – VŠEOBECNÁ TRIEDA

0114 - 0116

0114

Mechanika

0116

Akustika

0243 – 0244

0243

Oceľové laná

0244

Laná a ich príslušenstvo

04 – ZLIEVARENSTVO

0400

Zlievarenstvo, všeobecne

06 – VYKUROVANIE, PRIEMYSELNÉ PECE, VARNÉ A VYKUROVACIE ZARIADENIA

0650

Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie

07 – KOTLY

0750 – 0759

0753

Kotly na ústredné vykurovanie

0758

Horáky na plynné a kvapalné palivá

09 – SPAĽOVACIE PIESTOVÉ MOTORY

0900 - 0977

0900

Všeobecné ustanovenia, konštrukčné smernice, spaľovacie motory

0977

Príslušenstvo

10 - KOMPRESORY, VÁKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÉ ZARIADENIA

1050 - 1060

1050

Kompresory, všeobecne

1051

Kompresory, kompresorové stanice, základné parametre a predpisy

1060

Ručné mechanizované náradie

11 - ČERPADLÁ, HYDRAULICKÉ ZARIADENIA

1100 - 1179

1100

Čerpadlá, všeobecne

1101

Čerpadlá, všeobecne, konštrukčné normy

1179

Hydrodynamické čerpadlá

14 - CHLADENIE

1406 - 1420

1406

Smernice a predpisy pre projektovanie, skúšanie, prevádzku, obsluhu a údržbu

1420

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

18 - AUTOMATIZÁCIA

1865

Priemyselné roboty

19 - OPTICKÉ PRÍSTROJE, ZARIADENIA PRE KINEMATOGRAFIU A REPROGRAFIU

1920

Lasery a laserové zariadenia

20 - OBRÁBACIE STROJE NA KOVY

2000 - 2008

2000

Obrábacie stroje, všeobecne

2008

Bezpečnosť nástrojov, náradia a zariadení

21 - TVÁRNIACE STROJE

2107

Tvárniace stroje, bezpečnostné predpisy

23 - NÁRADIE

2390

Mechanické ručné náradie, všeobecne

26 - ZARIADENIA DOPRAVNÉ A NA MANIPULÁCIU S MATERIÁLOM

2600 - 2697

2600

Transportné zariadenia, všeobecne

2603

Spoločné nosné prostriedky

2674

Regálové zakladače

2676

Paletovacie a odpaletovacie stroje

2688

Vozíky s pohonom

2697

Vyrovnávacie mostíky

27 - ZDVÍHACIE ZARIADENIA, STROJE NA POVRCHOVÚ ŤAŽBU, STROJE A ZARIADENIA PRE ZEMNÉ, STAVEBNÉ A CESTNÉ PRÁCE

2700 - 2787

2700

Dopravné zariadenia, všeobecne

2701

Dopravné zariadenia, všeobecne

2702

Žeriavy mostové, stĺpové, portálové a konzolové

2705

Žeriavy rôznej konštrukcie

2706

Zdvíhadlá - kladkostroje

2708

Zdviháky

2719

Háky, poistný materiál, koncové narážky

2737

Lyžiarske vleky

2739

Lanové dráhy a lyžiarske vleky

2740

Výťahy, všeobecne

2741

Výťahy. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Elektromagnetická kompatibilita.

2744

Stavebné výťahy

2750

Pohyblivé plošiny

2775

Stroje a zariadenia na zemné práce. Parametre, požiadavky, meranie a skúšanie

2776

Stroje a zariadenia na zemné práce. Parametre, požiadavky, meranie a skúšanie

2779

Stroje na zemné práce. Bezpečnostné požiadavky

2780

Stroje a zariadenia na zemné, stavebné a cestné práce. Všeobecné ustanovenia

2781

Stroje a zariadenia na zemné práce. Súčasti, diely a komponenty

2783

Stroje na cestné práce

2784

Stroje a zariadenia na zhutňovanie, dopravu a triedenie materiálov

2786

Stavebné stroje na rezanie a vŕtanie

2787

Stavebné stroje na výrobky zo stavebných zmesí

28 - KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ

2801

Technické dodacie predpisy vozidiel

30 - CESTNÉ VOZIDLÁ

3002 - 3003

3002

Vozidlá na dopravu osôb

3003

Vozidlá nákladné na zvláštne účely

31 - LETECTVO

3198

Pozemné letecké zariadenia

33 - ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PREDPISY

3320 - 3331

3320

Spoločné zriaďovacie predpisy

3322

Zriaďovacie predpisy pre elektrické zariadenia strojov

3331

Výrobne elektrickej energie

35 - ELEKTROTECHNIKA

3517 - 3541

3517

Tyristorové pohony

3541

Silnoprúdové spínače nízkeho napätia

36 - ELEKTROTECHNIKA

3600 - 3615

3600

Osvetľovanie, všeobecne

3615

Bezpečnosť elektrického ručného náradia

38 - ENERGETIKA - POŽIARNA BEZPEČNOSŤ

3893 - 3896

3893

Striekačky a vozy

3896

Systémy ochrany výbuchu

43 - HUTNÍCTVO - STROJOVÉ ZARIADENIE

4330

Valcovne ocelí a neželezných kovov (prevádzkové súbory)

44 - BANÍCTVO

4444 - 4457

4444

Výstuž porubov a riadenie horského tlaku pri hlbinnom dobývaní nerastných surovín

4450

Banská doprava a manipulácia s materiálom, všeobecne (doprava, všeobecne)

4457

Stroje a zariadenia vodorovnej a úklonnej banskej dopravy (vybavenie ťažných veží a jám). (Vyklápače). (Banská doprava, pomocné zariadenia)

47 - POĽNOHOSPODÁRSKE A LESNÍCKE STROJE

4701 - 4790

4701

Poľnohospodárske stroje, bezpečnosť práce, metódy skúšania a merania

4702

Poľnohospodárske stroje, spoločenské súčasti

4704

Regenerácia trávnikov

4706

Záhradné zariadenia

4710

Mechanizácia rastlinnej výroby

4744

Stroje, náradie a zariadenia na hubenie škodcov a buriny

4795

Lesnícke stroje

4790

Všeobecné a spoločné. Spoločné súčasti, špeciálne záhradnícke a ovocinárske stroje

49 - DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

4961

Drevospracujúce zariadenia, bezpečnostné požiadavky

50 - VÝROBKY PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU

5090

Bezpečnosť strojov. Bezpečnostné požiadavky na navrhovanie a výrobu tlačiarenských strojov a strojov na spracovanie papiera

51 - STROJOVÉ ZARIADENIE POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU

5120 - 5150

5120

Potravinárske stroje. Bezpečnostné a hygienické požiadavky

5125

Miešače, mixéry a miesiče

5130

Stroje na spracovanie mäsa

5135

Krájače

5140

Stroje pre veľkokuchyne

5145

Odstredivky

5150

Stroje na výrobu cestovín

69 - STROJOVÉ ZARIADENIE PRE CHEMICKÝ PRIEMYSEL

6912 - 6926

6912

Gumárske a plastárske stroje

6913

Hnetacie a valcové stroje

6916

Rozomieľacie a rozvlákňovacie stroje

6917

Stroje odlievacie, tvárniace, nanášacie, dokončovacie

6918

Gumárske a plastárske stroje, vytláčacie stroje

6926

Odstredivky

74 - ČASTI STAVIEB

7461 - 7466

7461

Okná, dvere a prvky drevené a oceľové

7466

Brány a vráta

79 - KOŽIARSKY PRIEMYSEL

7980 - 7981

7980

Strojové zariadenie na výrobu obuvi, galantérie a pod.

7981

Garbiarske stroje

81 - STROJOVÉ ZARIADENIE TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

8101 - 8195

8101

Výrobné a konštrukčné smernice

8107

Textilné stroje, bezpečnostné požiadavky

8190

Stroje a zariadenia pre veľkopráčovne, čistiarne a farbiarne

8195

Stroje na chemické čistenie

82 - STROJE A ZARIADENIA NA ÚPRAVU POVRCHU

8220 - 8270

8220

Zariadenia na úpravu povrchu, meranie hluku

8240

Rozprašovacie a striekacie zariadenia

8270

Sušičky a pece

83 - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, PRACOVNÁ A OSOBNÁ OCHRANA

8330 - 8335

8330

Bezpečnosť strojov

8332

Bezpečnosť strojov

8333

Bezpečnosť a ochranné systémy strojov

8335

Ergonómia

 

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím