Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»OSTATNÍ OBLASTI»Automobilový průmysl»Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl (GADSL)

Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl (GADSL)

Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl - seznam GADSL (Global Automotive Declarable Substance List) (2016 GADSL Version 1) obsahuje seznam látek podléhajících hlášení (látky v komponentách a v surovinách), je výsledkem úsilí zástupců výrobců automobilů, dodavatelů součástek, chemického průmyslu a průmyslu výroby plastů, kteří vytvořili pracovní skupinu „Global Automotive Stakeholders Group“ (GASG).
Složení seznamu vzniklo na zákonných požadavcích, požadavcích na ochranu životního prostředí a na bezpečnost práce pro předcházení možným rizikům pro člověka a životní prostředí. Důraz je kladen především na materiály, které představují riziko: karcinogenní, reprodukční, genetické, alergenní, toxické a velmi toxické, nebezpečné pro životní prostředí.

Vysvětlivky ke klasifikaci seznamu GADSL

P

Látka označená „P“ je buď zakázána nařízením pro použití v určitých aplikacích nebo nesmí překročit regulovanou mezní hodnoty

D

U látky označené „D“ musí být deklarovaný obsah, jestliže překročí definovanou mezní hodnotu

D/P

Některé způsoby použití zakázány, pro ostatní způsoby použití povinná deklarace


Webová adresa GADSL (Global Automotive Declarable Substance List) je k dispozici na adrese: https://www.gadsl.org/. Na této adrese jsou také dokumenty: GADSL Guidance Document 2016 (pdf) revidovaný v r. 2018;  GADSL Reference List 2021 (Excel) revidovaný 1. 2. 2021.
Mohlo by vás zajímat:
Přehledy vybraných skupin ISO/TC pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

Technické komise ISO/TC a přehledy mezinárodních norem ISO pro nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních, hypertextově propojené na...

Právní předpisy ES pro nebezpečné látky v elektrických zařízeních (RoHS II)

Předpisy ES pro omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, hypertextové propojení předpisů s možností otevírání ...

Od 24. 11. 2015 na webové stránce MPO ČR je k dispozici zaktualizovaný Manuál k nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebez...

Předpisy SR

Přehled platných právních předpisů SR týkající se pesticidů a detergentů, hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností otevírání těchto pře...

Předpisy ČR

Přehled platných právních předpisů ČR týkající se pesticidů a detergentů, hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností otevírání těchto př...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím