Novinky – Výtahy

2022-11-23 bez změn
2022-10-25
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti výtahů:
Změny - Výtahy (NLF)

2022-09-26
Právní předpisy ES pro výtahy
doplněno konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf  formátu z 12. 7. 2022 včetně změny (EU)2022/1199

2022-08-23
Právní předpisy ES pro výtahy
doplněno konsolidované znění (EU)2021/76 v html formátu z 12. 7. 2022 včetně změny (EU)2022/1199

2022-07-22
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti výtahů:
Změna - Výtahy (NLF)
Právní předpisy ES pro výtahy

(EU)2021/76 
(hEN 27. 1. 2021)
ve znění změn:
(EU)2022/1199 
(hEN 12. 7. 2022),
(EU)2021/1220
(hEN 27. 7. 2021)

// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy vypracovaných na podporu směrnice EP a Rady 2014/33/EU
// konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 bez změny (EU)2022/1199 (hEN 12. 7. 2022)
Seznam hEN k výtahům (12. 7. 2022, z webu EK, není právně závazný)


2022-07-11
Právní předpisy ČR pro výtahy
doplněno

č. 250/2021 Sb.

Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

č. 193/2022 Sb.

Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

2022-06-22 bez změn
2022-05-27 bez změn
2022-04-26 bez změn
2022-03-23 bez změn
2022-02-23 bez změn
2022-01-31 bez změn
2021-12-22 bez změn
2021-11-26 bez změn
2021-10-26 bez změn
2021-09-24
Právní předpisy ES pro výtahy
doplněn konsolidovaný text (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)
Právní předpisy ČR pro výtahy
Vyhrazená zdvihací zařízení

č. 174/1968 Sb.

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
// bude zrušen 1. 7. 2022 zákonem č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

č. 19/1979 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
// bude zrušena 1. 7. 2022 zákonem č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů


2021-08-25
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti výtahů:
Změny – Výtahy (NLF)
Právní předpisy ES pro výtahy
doplněno prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2021/76, pokud jde o harmonizované normy týkající se bezpečnostních předpisů pro konstrukci a montáž požárních výtahů a funkci výtahů při požáru
// konsolidované znění (EU)2021/76 v html formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 
(hEN 27. 7. 2021)

2021-07-27
Právní předpisy SR pro výtahy

č. 56/2018 Z.z.
ve znění zákona
č. 259/2021 Z.z.

Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
/ změna zákonem č. 259/2021 Z.z. se použije od 16. 7. 2021, mimo  čl. VI, který se použije od 1. 5. 2022

2021-06-23 bez změn
2021-05-28 bez změn
2021-04-22
Právní předpisy ES pro výtahy

 (EU)2021/534

rozhodnutí Komise, kterým se podle čl. 39 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU stanoví, zda je opatření přijaté Německem s cílem zakázat, aby byl na trh uveden model výtahu vyráběný společností Orona, důvodné, či nikoli


2021-03-25 bez změn
2021-02-25
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti výtahů:
Změny - Výtahy (NLF)
Právní předpisy ES pro výtahy

(EU)2021/76 
(hEN 27. 1. 2021)
ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy vypracovaných na podporu směrnice EP a Rady 2014/33/EU


2021-01-25 bez změn
2020-12-29 bez změn
2020-11-24
Právní předpisy ČR pro výtahy
Vyhrazená zdvihací zařízení

Připravuje se:
zákon o vyhrazených technických zařízeních

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)
/ stav: Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/6 (pozměňovací návrhy).

Připravuje se: prováděcí předpis

Návrh nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti

Právní předpisy SR pro výtahy
doplněna informace:
Připravuje se:změna a doplnění zákona LP/2020/395
/ stav: vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania od 15. 10. 2020

2020-10-23 bez změn
2020-09-24 bez změn
2020-08-25 bez změn
2020-07-21 bez změn
2020-06-21 bez změn
2020-05-22 bez změn
2020-04-22 bez změn
2020-03-18 bez změn
2020-02-21 bez změn
2020-01-21
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti výtahů:
Změny - Výtahy (NLF)
2019-12-18 bez změn
2019-11-25 bez změn
2019-10-24 bez změn
2019-09-23 bez změn

2019-08-21
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti výtahů:
Změny - Výtahy
2019-07-17 bez změn

2019-06-26 bez změn
2019-05-27
Právní předpisy ES pro výtahy

COM(2019/87

Zpráva Komise Radě a EP o provedení a uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy

2019-04-26 bez změn
2019-03-25
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti výtahů:
Změny - Výtahy (NLF)

k 2019-02-19 bez změn
k 2019-01-28 bez změn
k 2018-12-19 bez změn
k 2018-11-21 bez změn
k 2018-10-24 bez změn
k 2018-09-27 bez změn
k 2018-08-28 bez změn
k 2018-07-19 bez změn
k 2018-06-21 bez změn
k 2018-05-24 bez změn
k 2018-04-23 bez změn

k 2018-03-16
Právní předpisy SR pro výtahy
č. 56/2018 Z.z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

č. 264/1999 Z.z.
bude zrušen
1. 4. 2018 zákonem
č. 56/2018 Z.z.

Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ účinnost zákona č. 51/2017 Z.z. od 1. 4. 2017, účinnost čl. I bod 12 od 1. 1. 2018


2017-02-26
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti výtahů:
Změny - Výtahy

k 2018-01-26
Právní předpisy ES pro výtahy
doplněna Dohoda č. 1/2017 mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody: č. 2017/2118

k 2017-12-21 bez změn
k 2017-11-22 bez změn
k 2017-10-25 bez změn
k 2017-09-20 bez změn
k 2017-08-18 bez změn
k 2017-07-04 bez změn
k 2017-06-14 bez změn
k 2017-05-17 bez změn
k 2017-04-24 bez změn

k 2017-03-08
Právní předpisy SR pro výtahy

č. 235/2015 Z.z.
Změna:
22/2017 Z.z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu
// 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 571/2001 Z.z.
// účinnost nařízení vlády č. 22/2017 Z.z. od 1. 3. 2017


k 2017-02-13 bez změn

2017-01-09
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti výtahů:
Změny – Výtahy (NLF)

k 2016-12-19 bez změn
k 2016-11-16 bez změn
k 2016-10-31 bez změn
k 2016-09-21
Právní předpisy ES pro výtahy

2016/C/293/5

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2014/33/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy
(jedná se o první zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti výtahů:
Změny - Výtahy (NLF)

k 2016-08-17 bez změn
k 2016-07-21 bez změn
k 2016-06-16 bez změn
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím