Právní předpisy ES pro výtahy


Označení

Název

2014/33/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy
/ 20. 4. 2016 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 95/16/ES

COM(2019/87

Zpráva Komise Radě a EP o provedení a uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy

 (EU)2021/534

rozhodnutí Komise, kterým se podle čl. 39 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU stanoví, zda je opatření přijaté Německem s cílem zakázat, aby byl na trh uveden model výtahu vyráběný společností Orona, důvodné, či nikoli

95/216/ES

Doporučení Evropské komise, týkající se zlepšení bezpečnosti existujících výtahů
/ k doporučení Evropské komise č.  95/216/ES byla zpracována Hospodářskou komorou ČR Analýza uplatnění evropské bezpečnostní normy SNEL (Safety Norm for Existing Lifts) EN 81-80 v podmínkách České republiky)

(EU)2021/76 
(hEN 27. 1. 2021)

ve znění změn:
(EU)2022/1199 

(hEN 12. 7. 2022),
(EU)2021/1220
(hEN 27. 7. 2021)


// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy vypracovaných na podporu směrnice EP a Rady 2014/33/EU
/ konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 12. 7. 2022 včetně změny (EU)2022/1199
Seznam hEN k výtahům (12. 7. 2022, z webu EK, není právně závazný)

 č. 2017/2118

Dohoda č. 1/2017 mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím