Právní předpisy ES pro výtahy


Označení

Název

2014/33/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy
/ 20. 4. 2016 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 95/16/ES

COM(2019/87

Zpráva Komise Radě a EP o provedení a uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy

 (EU)2021/534

rozhodnutí Komise, kterým se podle čl. 39 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU stanoví, zda je opatření přijaté Německem s cílem zakázat, aby byl na trh uveden model výtahu vyráběný společností Orona, důvodné, či nikoli

95/216/ES

Doporučení Evropské komise, týkající se zlepšení bezpečnosti existujících výtahů
/ k doporučení Evropské komise č.  95/216/ES byla zpracována Hospodářskou komorou ČR Analýza uplatnění evropské bezpečnostní normy SNEL (Safety Norm for Existing Lifts) EN 81-80 v podmínkách České republiky)

(EU)2021/76 
(hEN 27. 1. 2021)

ve znění změny
(EU)2021/1220
(hEN 27. 7. 2021)


// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy vypracovaných na podporu směrnice EP a Rady 2014/33/EU
// konsolidované znění (EU)2021/76 v pdf formátu z 27. 7. 2021 včetně změny (EU)2021/1220 (hEN 27. 7. 2021)

 č. 2017/2118

Dohoda č. 1/2017 mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody

Mohlo by vás zajímat:
Právní předpisy ES pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Platné právní předpisy ES pro dodávání zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu na trh, hypertextové propojen...

Právní předpisy ES pro výbušniny pro civilní použití

Platné právní předpisy ES pro dodávání výbušnin pro civilní použití na trh, hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností otevírání těchto p...

Právní předpisy ES pro diagnostické prostředky in vitro

Výběr platných předpisů EU pro uvádění na trh: zdravotnických prostředků in vitro-diagnostických (IVDD), včetně připravované legislativy EU, hypertext...

Postup posuzování shody pro aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Postupy posuzování shody zdravotnických výrobků, základní a technické požadavky, prohlášení o shodě a označení CE, povinnosti výrobců a dovozců, užite...

Přehled harmonizovaných norem pro váhy s neautomatickou činností

Výběr harmonizovaných norem pro váhy s neautomatickou činností s možností vyhledávání, anglická i česká verze databáze harmonizovaných norem. V obou...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím