Právní předpisy SR pro výtahy


Označení

Název

č. 56/2018 Z.z.
aktuální znění
Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
/ změna zákonem č. 259/2021 Z.z. se použije od 16. 7. 2021, mimo  čl. VI, který se použije od 1. 5. 2022

č. 235/2015 Z.z.
aktuální znění

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu
// 20. 4. 2016 zrušilo a nahradilo nařízení vlády č. 571/2001 Z.z.

č. 508/2009 Z.z.

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Mohlo by vás zajímat:
Právní předpisy SR pro výbušniny pro civilní použití

Platné právní předpisy SR pro výbušniny pro civilní použití, hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností otevírání těchto předpisů v aktuá...

Právní předpisy SR pro diagnostické prostředky in vitro

Výběr platných předpisů SR pro uvádění zdravotnických prostředků in vitro- diagnostických (IVDD), hypertextové propojení na příslušné předpisy s možno...

Právní předpisy SR pro aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Výběr platných předpisů SR pro uvádění na trh: aktivních implantabilních prostředků (AIMD), hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností ot...

Právní předpisy SR pro zdravotnické prostředky

Výběr platných předpisů SR pro uvádění na trh: zdravotnických prostředků (MDD), hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností otevírání těch...

Právní předpisy SR pro elektrická zařízení pro určité meze napětí

Platné právní předpisy SR pro elektrická zařízení používaná v určitých mezích napětí, hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností otevírán...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím